рефераты рефераты
 

Главная

Разделы

Новости

О сайте

Контакты

 
рефераты

Авиация и космонавтика
Административное право
Арбитражный процесс
Архитектура
Астрология
Астрономия
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Бизнес-план
Биология
Бухучет управленчучет
Водоснабжение водоотведение
Военная кафедра
География и геология
Геодезия
Государственное регулирование и налогообложение
Гражданское право
Гражданское процессуальное право
Животные
Жилищное право
Иностранные языки и языкознание
История и исторические личности
Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
Краеведение и этнография
Кулинария и продукты питания
Культура и искусство
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Масс-медиа и реклама
Математика
Медицина
Международное и Римское право
Уголовное право уголовный процесс
Трудовое право
Журналистика
Химия
География
Иностранные языки
Без категории
Физкультура и спорт
Философия
Финансы
Фотография
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Таможенная система
Теория государства и права
Теория организации
Теплотехника
Технология
Товароведение
Транспорт
Трудовое право
Туризм
Уголовное право и процесс
Управление
Радиоэлектроника
Религия и мифология
Риторика
Социология
Статистика
Страхование
Строительство
Схемотехника
История
Компьютеры ЭВМ
Культурология
Сельское лесное хозяйство и землепользование
Социальная работа
Социология и обществознание

рефераты
рефераты

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА - РЕФЕРАТЫ - Организация работы грузовой станции

Организация работы грузовой станции

УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ

ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Кафедра "Управління вантажною і комерційною роботою"

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВАНТАЖНОЇ СТАНЦІЇ

Пояснювальна записка та розрахунки

ПЗ

Керівник проекту

____________

Розробив

студент гр. - - УПП

___________

2004

Зміст

ВСТУП 3

1 Вибір найбільш раціональних типів вагонів для перевезення заданих

вантажів 4

2 Розрахунок вантажопотоків і вагонопотоків станції 6

3 Розрахунки з відправницької маршрутизації 9

4 Розробка вагонопотоків станції за окремими пунктами навантаження та

вивантаження 12

5 Розподіл завантажених та порожніх вагонопотоків за дільницями та

напрямками 14

6 Визначення середньозважених статичного навантаження та маси тари вагона

за напрямками. 15

7 Установлення розмірів вантажного руху для станції ОВАН 17

8 Розрахунок та компонування пристроїв вантажного району 19

9 Моделювання та оптимізація роботи вантажного фронту 32

10 Розробка графіків технологічного процесу по прийому, навантаженні,

вивантаженні, видачі вантажів 35

11 Розробка графіків технологічного процесу роботи товарної контори по

обробці документів на вантажі, які прибувають і відправляються з місць

загального користування 39

12 Складання графіків єдиного технологічного процесу (ЄТП) роботи

станції Ован і під’їзної колії 41

13 Технологічний процес роботи станції 43

14 Графічна модель роботи станції 49

15 Показники роботи станції і під’їзної колії (п/к) та їх аналіз 50

16 Заходи по охороні праці і техніки безпеки. 54

Висновки до проекту 57

Список використаних джерел 58

Додаток А – Розрахунок оптимального режиму роботи вантажного пункту ....60

Додаток Б – Модель графічна роботи станції Ов та під’їзних колій

...................61

ВСТУП

Вантажна та комерційна робота займає важне місце в експлуатаційній

діяльності залізниць і включає в себе комплекс питань, пов’язаних з

процесом перевезень, а головне – його початковими та кінцевими операціями :

навантаженням, вивантаженням з організацією прогресивних видів перевезень –

пакетні, контейнерні та маршрутами.

Технічною основою для виконання вантажної та комерційної роботи є :

складське господарство вантажних районів, контейнерних пунктів, засобів

комплексної механізації та автоматизації вантажно - розвантажувальних робіт

; засобів автоматики та обчислювальної техніки для виконання комерційних

операцій.

Вантажні перевезень потребують впровадження передової технології,

постійного удосконалення організації процесу перевезень та управління ним,

прискорення розробки та впровадження автоматизованої системи управління

залізничним транспортом.

Частка вантажу і номенклатура вантажів дуже велика. тому організація

вантажних перевезень є основною у роботі залізничного транспорту і

приносить основні доходи від перевезення.

Метою розробки даного курсового проекту є вибір найбільш

раціонального рухомого складу, встановлення розмірів вагонопотоків та

визначення вагонопотоків вантажної станції, компонування пристроїв

вантажного району, розробки технологічного процесу роботи станції та

складання графічної моделі роботи станції Огр.

1 Вибір найбільш раціональних типів вагонів для перевезення заданих

вантажів

Рід вагона (гр. 3, таблиці 1.1) для перевезення кожного вантажу

приймаємо на підставі переліків вантажів, дозволених до перевезення

насипом, навалом, на відкритому рухомому складі, у вагонах-цистернах та

бункерних піввагонах, які наведені в [7, розд. 18, 19, 20, 41], а номери

тарифних груп вантажів та технічні норми завантаження вагонів і контейнерів

(гр. 2 і 9) - згідно [8], [9], [21].

З метою скорочення порожнього пробігу передбачаємо максимальну

взаємозамінювальність вагонів для вантажів по прибуванню та відправленню.

Характеристика вагонів наведена в [10], [11], [12], [13].

Результати вибору вагонів зводимо в таблицю 1.1.

Таблиця 1.1 - Вибір раціональних типів вагонів для перевезення

вантажів

|Найменування |№ |Характеристика вагона |технічн|Примітка |

|вантажу |гр.| |а норма| |

| |ван| |завант.| |

| |таж| |вагона,| |

| |у | |т | |

|К - Ов |46,01 |24,84 |

|Ов - К |18,14 |23,07 |

7 Установлення розмірів вантажного руху для станції ОВАН

Розміри вантажного руху на дільниці К-Ован складаються з поїздів

різних категорій. У даному проекті розглядаються тільки відправницькі,

порожні маршрути і передаточні поїзди. Кількість відправницьких маршрутів

(Nм) визначена у розділі 3.

Порожні маршрути за виключенням цистерн (див. рисунок 5.1), при

достатній їх кількості (окремо для напрямків А, Б) виділяють в порожні

маршрути [pic]. Кількість вагонів у порожньому маршруті ([pic])

встановлюють у межах від 40 до 50 Кількість порожніх маршрутів дорівнює

[pic],

(7.1)

де [pic]ваг.

Кількість передаточних поїздів по надходженню і відправленню

визначають як

[pic], (7.2)

де [pic]загальна кількість завантажених і порожніх вагонів,

прибуваючих або відправлених зі ст. Ованза розрахункову

добу (див. рисунок 5.1);

[pic]склад передаточного поїзда в завантажених вагонах, який

визначають окремо по надходженню та відправленню як

[pic].

(7.3)

Одиночні порожні вагони або групи включають до комбінованих

передаточних поїздів, які складаються з завантажених і порожніх вагонів.

При цьому треба дотримуватись умови, що приблизно три порожні вагони

дорівнюють за масою одному завантаженому вагоні, тобто замість кожного

завантаженого вагона до складу поїзда може бути додано три порожніх. Якщо

сума залишків завантажених і порожніх вагонів перевищує склад порожнього

маршруту ([pic]<50 ваг.), тоді треба передбачити два комбінованих поїзди.

Кількість передаточних поїздів в розрахунках округлюють до більшого цілого.

Результати цих розрахунків наведені в таблиці 7.1.

Таблиця 7.1 - Поїздопотоки станції Ован

|З/НА|Вагонопо|Потребує | Дані |Кількість поїздів |

| |тік |перевезення |передаточного поїзда | |

| | | | |Площа |Ширина Вск |Довжина Lск |

| | | |0 |5 |10 |15 |20 |

|Ввезення вантажу |Відправник |- | | | | | |

|Перевірка візи на |Прийомоздаваль|0,3 | | | | | |

|накладній |ник | | | | | | |

|Розвантаження |Водій НРМ |10,0 | | | | | |

|автомобіля у склад | | | | | | | |

|Перевірка вантажу та |Прийомоздаваль|10,0 | | | | | |

|його упаковки |ник | | | | | | |

|Маркування вантажу |Прийомоздаваль|8,0 | | | | | |

| |ник | | | | | | |

|Запис у книгу приймання|Прийомоздаваль|1,5 | | | | | |

|вантажу до відправлення|ник | | | | | | |

|Оформлення накладної |Прийомоздаваль|1,2 | | | | | |

| |ник | | | | | | |

|Пересилання накладної у|Пневмопошта |3,0 | | | | | |

|товарну контору | | | | | | | |

|Загальний час, хв. | |

Рисунок 10.1 Технологічний графік прийняття вантажу до перевезення

|Операція |Виконавець |Три|Час, хв. |

| | |вал| |

| | |іст| |

| | |ь, | |

| | |хв.| |

| | | |20 |40 |60 |80 |100|

|Отримання вагонних листків з |Прийомоздавальн|2 | | | | | |

|товарної контори |ик | | | | | | |

|Запис у книгу розвантаження |Прийомоздавальн|7 | | | | | |

| |ик | | | | | | |

|Ознайомлення КМБ з порядком |Прийомоздавальн|5 | | | | | |

|роботи |ик | | | | | | |

|Подача та розставлення вагонів |Складальник |20 | | | | | |

| |поїздів | | | | | | |

|Комерційний огляд вагонів |Прийомоздавальн|8 | | | | | |

| |ик | | | | | | |

|Розвантаження та складання |Прийомоздавальн|60 | | | | | |

|вантажу на складі |ик | | | | | | |

|Перевірка вантажу та упаковки |Прийомоздавальн|60 | | | | | |

| |ик | | | | | | |

|Повідомлення ДСП про |Прийомоздавальн|2 | | | | | |

|вивантаження вагонів |ик | | | | | | |

|Очищення вагону та закриття |Робітники |2 | | | | | |

|дверей | | | | | | | |

|Розмітка вагонних листків |Прийомоздавальн|20 | | | | | |

| |ик | | | | | | |

|Маркування вивантаженого |Прийомоздавальн|4 | | | | | |

|вантажу |ик | | | | | | |

|Загальний час, хв4 |90,|

Рисунок 10.2 Технологічний графік розвантаження вантажу, який прибув по

залізниці

|Операція |Виконавець |Три|Час, хв. |

| | |вал| |

| | |іст| |

| | |ь, | |

| | |хв.| |

| | | |до |навантаження |

| | | |наванта| |

| | | |ж | |

| | | |0 |5 |10 |15 |20 |

|Перевірка накладної |Прийомоздаваль|0,2 | | | | | |

| |ник | | | | | | |

|Навантаження на автомобіль|КМБ |10 | | | | | |

|Перевірка вантажу, що |Прийомоздаваль|10 | | | | | |

|видається |ник | | | | | | |

|Перевірка залишку вантажу |Прийомоздаваль|10 | | | | | |

| |ник | | | | | | |

|Оформлення накладної та |Прийомоздаваль|0,8 | | | | | |

|відмітка у книзі |ник | | | | | | |

|вивантаження | | | | | | | |

|Загальний час | |11 | | | | | |

Рисунок 10.4 Технологічний графік видачі вантажу

За даними технологічними графіками ми бачимо послідовність виконання

операцій. Наведені графіки дозволяють підрахувати загальний час на

виконання основних технологічних операцій. Але наведені графіки є

приблизними, так як в них не ураховується час на очікування технологічних

операцій.

11 Розробка графіків технологічного процесу роботи товарної контори по

обробці документів на вантажі, які прибувають і відправляються з місць

загального користування

На підставі типового технологічного процесу роботи вантажної /2, 4/

станції складаємо графіки технологічного процесу роботи товарної контори по

обробці документів на вантажі, які прибувають і відправляються з місць

загального користування. На рисунках 11.1-11.2 наведені приблизні графіки

приймання, видачі вантажу.

|Операція |Виконавець |Тривалість,|Час, хв |

| | |хв | |

| | | |0 |5 |10 |15 |20 |

|Складання накладної |Відправник |- | | | | | |

|Візування накладної |Тов. касир |2,0 | | | | | |

|Попереднє таксування |Таксувальник |2,8 | | | | | |

|Видача накладної |Тов. касир |0,2 | | | | | |

|відправнику | | | | | | | |

|Перевірка накладної з |Тов. касир |0,3 | | | | | |

|місця навантаження | | | | | | | |

|Закінчення таксування |Таксувальник |1,2 | | | | | |

|відправки | | | | | | | |

|Складання дорожньої |Тов. касир |3,0 | | | | | |

|відомості | | | | | | | |

|Отримання часу доставки|Тов. касир |0,5 | | | | | |

|Розрахунок з |Тов. касир |2,5 | | | | | |

|відправником | | | | | | | |

|Заповнення приймальної |Тов. касир |0,7 | | | | | |

|марки | | | | | | | |

|Відбірка документів |Тов. касир |0,3 | | | | | |

|Запис у ФО-4 |Тов. касир |1,0 | | | | | |

|Запис в книгу передачі |Тов. касир |0,2 | | | | | |

|у технічну контору | | | | | | | |

|Загальний час, хв |13,0|

Рисунок 11.1 Технологічний графік обробки документів по відправленню

вантажів з місць загального користування

|Операція |Виконавець |Тривалі|Час, хв |

| | |сть | |

| | | |5 |10 |

|Приймання документів із технічної |Ком. конторник |2 | | |

|контори | | | | |

|Запис у книгу прибуття вантажів |Ком. конторник |1 | | |

|Повідомлення вантажо- отримувача про |Інформатор |2 | | |

|прибуття вантажу | | | | |

|Контрольне таксування |Таксувальник |3,7 | | |

|Відбірка документів |Ком. конторник |0,3 | | |

|Нарахування платежів |Тов. касир |1 | | |

|Оформлення видачі, розрахунок з |Ком. конторник |2 | | |

|отримувачем | | | | |

|Запис в звіт видачі |Ком. конторник |1 | | |

|Загальний час, хв. | |10 | | |

Рисунок 11.2 Графік обробки документів в товарній конторі по прибутті

вантажу

12 Складання графіків єдиного технологічного процесу (ЄТП) роботи

станції Ован і під’їзної колії

Графік єдиного технологічного процесу характеризує роботу вантажних

пунктів станції та взаємодію станції та під’їзних колій, характер

обслуговування, час виконання окремих операцій, місце виконання операцій.

До станції примикають 4-и під’їзні колії; 3 – місця загального

користування, і під’їзна колія підприємства. На місцях загального

користування вантажні роботи виконуються засобами залізниці. Під’їзна колія

обслуговується на станції Ован власними маневровими засобами. При

прибуванні або відправленні вагонів з під’їзної колії Тракторного заводу

виконуються приймально-здавальні операції за участю прийом-здавальників

залізниці і під’їзної колії. Тривалість операцій приймання-здавання вагонів

нормуються згідно /2/. Для кожного вантажного пункту встановлені норми часу

на подавання, забирання вагонів, розставлення та збирання, згідно відстані,

профілю та місцевих умов, наведенні у графічній моделі. Обмінні операції з

вагонами, що прибувають під розвантаження на ЗБВ виконуються на станції, а

операції з вагонами по відправленню з ЗБВ окремими групами на під’їзній

колії. Обміні операції з відправницькими маршрутами виконуються у

відправному парку./1/

Єдиний технологічний процес роботи вантажної станції наведено на

рисунку 12.1

13 Технологічний процес роботи станції

Вантажні та комерційні операції виконуються на всіх станціях у

відповідності з вимогами Статуту залізниці, Правил перевезення вантажів,

тарифних керівництв, інструкцій і наказів Укрзалізниці. Але станції

відрізняються одна від іншої технічним оснащенням, характером і обсягами

роботи, а також місцевими умовами. Від конкретних умов залежить тривалість

ти чи інших вантажних операцій.

Різноманітність місцевих умов викликає необхідність розробки та

впровадження технології виконання комерційних операцій відносно до роботи

конкретної станції. Технологічний процес охоплює всі сторони діяльності

станції.

Технологічним процесом називають раціональну систему організації

роботи, заснованої на широкому впровадженні передових методів і

раціональних технологій з максимальним використанням технічних

засобів./2,4,8/

13.1 Кількість та спеціалізація колій на станції Ован

Для приймання та відправлення поїздів виділяємо дві колії. Кількість

сортувально-відправних колій залежить від кількості призначень, та

кількості пунктів подавання прибирання вагонів.

На даній станції передбачається сортувальний пристрій – гірка малої

потужності. Схема примикання під’їзних колій наведена у графічній моделі.

Примикаючи під’їзні колії по можливості розташовані в одному районі

станції, з метою зменшення числа перехрещень маневрових і поїзних

маршрутів, та з найменшими пробігами рухомого складу без зміни напрямку

руху. Під’їзні колії примикають до станції таким чином, щоб забезпечити

одночасні маневрові переміщення та прийом і відправлення поїздів.

Поблизу основної маневрового району розміщують будівлю СТЦ./4,5/

13.2 Норми часу на обробку составів поїздів по прибуванню і

відправленню, на розформування і формування составів

Технологія роботи вантажної станції побудована таким чином, щоб була

взаємна згода при виконанні маневрових операцій, а також ув’язка в роботі

станції і під’їзних колій, що примикають до неї.

Обробку поїздів робимо згідно з рекомендаціями /2,4,5/, в курсовому

проекті норми часу на виконання технологічних операцій задані. З метою

економії часу та маневрових засобів подавання вагонів поєднується із

забиранням.

13.3 Кількість та черговість подач і забирань вагонів під навантаження і

розвантаження

Кількість подач до пунктів навантаження-розвантаження звично

відповідає кількості поїздів, в яких прибувають вагони призначенням у даний

пункт.

Але інколи через обмеженість корисної довжини фронту навантажувально-

розвантажувальних робіт доводиться збільшувати кількість подач і забирань.

В цьому випадку найменше число подач і забирань складе

[pic],

(13.1)

де [pic]- кількість вагонів, що надходять до даного складу за до-

бу;

[pic] - довжина 4-вісного вагону, м;

[pic] - довжина фронту, м.

Необхідно, щоб час заняття фронту групою вагонів [pic], год., становив

[pic], або [pic].

(13.2)

Черговість подачі і забирання вагонів до пунктів навантаження-

розвантаження встановлюють по середнім витратам локомотиво - хвилин на один

вагон /2, 5, 9, 23/. В першу чергу подають та забирають групу, для якої

середня витрата локомотиво-хвилин на один вагон буде найменшою, потім групу

з черговою величиною витрат локомотиво-хвилин на один вагон і так далі.

Пояснимо визначення черговості подач вагонів прикладом (таблиця 13.1).

Таблиця 13.1 Встановлення черговості подавань забирань на пункти

місцевої роботи

|Розрахункові данні |Пункти подавання і забирання вагонів |

| |Нафтобаза |Тракторний |Вантажний район|

| | |завод | |

|Кількість вагонів у подачі |1 |10 |17 |

|Час на подавання, |20,30 |44,0 |48 |

|розстановку, збирання, | | | |

|забирання | | | |

|Витрати локомотиво-хвилин |20,30 |4,4 |2,8 |

|Черговість подавання |3 |2 |1 |

Черговість подавання на завод ЗБВ не розраховуємо, тому що ця

під’їзна колія виконує подавання забирання вагонів на станцію Ован власним

локомотивом.

13.4 Кількість і спеціалізація маневрових локомотивів

Для аналітичного розрахунку потрібної кількості локомотивів необхідно

визначити обсяг маневрової роботи. Розрахунок обсягу маневрової роботи

можна вести за допомогою таблиці 13.2, до якої вписують усі маневрові

операції, що виконуються протягом доби, і витрату локомотиво-хвилин на

виконання цих операцій.

Розрахунок потрібної кількості маневрових локомотивів виконують за

формулою

[pic],

(13.3)

де [pic] - загальні витрати локомотиво-хвилин;

[pic] - коефіцієнт виправлення щодо неурахованої маневрової ро-

боти (подання вагонів на колії очищування, подання ва-

гонів на дезпромстанцію і таке інше, [pic]=0,2 ... 0,4);

[pic] - час на екипірування локомотива, хв.

Величина [pic] може бути прийнята для тепловозів 1380 ... 1400 хв.

Виконаний аналітичний розрахунок потім уточнюють графіч-ним шляхом при

складані графічної моделі роботи станції.

Якщо згідно з розрахунком кількість маневрових локомотивів вийде два і

більше, студент повинен спеціалізувати ці локомотиви, тобто указати, в

межах якого маневрового району працює кожен локомотив і характер роботи,

яку він виконує.

Розрахунок потрібної кількості локомотивів виконаний у вигляді

таблиці 13.2.

M=(1569*(1+0,4)/(1440-60) = 1,59

На підставі розрахунку та завдання на курсовий проект приймаємо, що

на станції працює 2 локомотиви цілодобово. Перевірку достатності

локомотивів виконуємо на графічній моделі. На під’їзній колії заводу ЗБВ

працює власний локомотив.

13.5 Розкладання составів поїздів, що прибувають і відправляються по

станції Ован

На станцію надходять передаточні поїзди, відправницькі маршрути та

порожні маршрути, а відправляються передаточні поїзди та відправницькі

маршрути. Для розробки графічної моделі складаємо таблицю 13.3 розкладання

составів поїздів, дотримуючись рівномірності надходження поїздів і вагонів.

Таблиця розкладання составів, що прибувають складена на підставі

розрахунків проведених у попередніх розділах, а відправлених – за графічною

морелею.

Таблиця 13.2 Розрахунок потрібної кількості локомотивів

|Операція |Норма |Кількість|Загальні |

| |часу на |операцій |витрати |

| |одну |за добу |локомотиво-х|

| |операцію | |вилин |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

|1. Розформування составів поїздів, що | | |150 |

|прибувають. |25 |6 | |

|2. Обслуговування нафтобази: | |20,3 |1 |20,3 |

|подавання-розставлення-переставлення | | | |

|вагонів, повернення локомотива, заїзд | | | |

|локомотива-збирання-переставлення- | | | |

|прибирання вагонів. | | |20,3 |1 |20,3 |

|3. Обслуговування Тракторного заводу: |44,0 |6 |264,0 |

|подавання-розставлення-переставлення | | | |

|вагонів, повернення локомотива, заїзд | | | |

|локомотива-збирання-переставлення- |44,0 |6 |264,0 |

|прибирання вагонів. | | | | | |

|4. Обслуговування вантажного району: |48 |6 |290,4 |

|подавання-розставлення-переставлення | | | |

|вагонів, повернення локомотива і т. д. |48 |6 |290,4 |

|5. Формування составів. | |30 |7 |210 |

|6. Важення вагонів і т. д. | |20 |3 |60 |

|Всього SМТ | | | | |1569,4 |

13.6 Розкладання составів поїздів, що прибувають і відправляються по

станції Ован

На станцію надходять передаточні поїзди, відправницькі маршрути та

порожні маршрути, а відправляються передаточні поїзди та відправницькі

маршрути. Для розробки графічної моделі складаємо таблицю 13.3 розкладання

составів поїздів, дотримуючись рівномірності надходження поїздів і вагонів.

Таблиця розкладання составів, що прибувають складена на підставі

розрахунків проведених у попередніх розділах, а відправлених – за графічною

моделею.

14 Графічна модель роботи станції

Графічну модель розробляють на основі даних таблиці 13.3,

технологічного процесу обробки поїздів і вагонів, технологічних процесів

роботи вантажного району, під’їзної колії та інше.

Послідовність складання графічної моделі описана в /2, 9, 13/.

Загальний вигляд графічної моделі роботи станції і умовні позначення на ній

рефераты
© РЕФЕРАТЫ, 2012

рефераты