рефераты рефераты
 

Главная

Разделы

Новости

О сайте

Контакты

 
рефераты

Авиация и космонавтика
Административное право
Арбитражный процесс
Архитектура
Астрология
Астрономия
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Бизнес-план
Биология
Бухучет управленчучет
Водоснабжение водоотведение
Военная кафедра
География и геология
Геодезия
Государственное регулирование и налогообложение
Гражданское право
Гражданское процессуальное право
Животные
Жилищное право
Иностранные языки и языкознание
История и исторические личности
Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
Краеведение и этнография
Кулинария и продукты питания
Культура и искусство
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Масс-медиа и реклама
Математика
Медицина
Международное и Римское право
Уголовное право уголовный процесс
Трудовое право
Журналистика
Химия
География
Иностранные языки
Без категории
Физкультура и спорт
Философия
Финансы
Фотография
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Таможенная система
Теория государства и права
Теория организации
Теплотехника
Технология
Товароведение
Транспорт
Трудовое право
Туризм
Уголовное право и процесс
Управление
Радиоэлектроника
Религия и мифология
Риторика
Социология
Статистика
Страхование
Строительство
Схемотехника
История
Компьютеры ЭВМ
Культурология
Сельское лесное хозяйство и землепользование
Социальная работа
Социология и обществознание

рефераты
рефераты

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА - РЕФЕРАТЫ - Курсовик КУЕіТТ

Курсовик КУЕіТТ

Зміст курсового проекту

Зміст курсового проекту 2

ВСТУП 4

1.1 Загальний пробіг локомотивів у вантажному русі у межах їх

обертання визначається за формулою: 5

1.2 Лінійний пробіг розраховується у межах обертання локомотивів і

локомотивних бригад як сума пробігу в голові поїзда та одиночного

проходження локомотива 5

1.3 Умовний пробіг локомотивів у курсовому проекті приймається в

розмірі 0,5-1 % від лінійного пробігу. 5

1.4 Лінійний пробіг локомотивів у межах обертання локомотивних

бригад розраховується : 6

1.5 Розрахунок тонно-кілометрів брутто ?Оlбр ведеться по напрямках

для вантажних і порожніх поїздів тільки у межах обертання локомотивних

бригад: 6

1.6 Локомотиво-години у вантажному русі визначаються за формулою:

6

1.7 Експлуатаційний парк локомотивів рахується у межах обертання

локомотивів за формулою: 7

2 Техніко-виробничі показники роботи депо 10

2.1 Середня маса поїзда брутто знаходиться за формулою: 10

2.2 Середньодобовий пробіг локомотива визначається за формулою: 10

2.3 Технічна швидкість у русі поїздів подається в завданні. 10

2.4 Дільнична швидкість у русі поїздів визначена в формулі (1.13)

10

2.5 Коефіцієнт допоміжного пробігу локомотива визначається за

формулою: 10

2.6 Продуктивність локомотива дорівнює: 11

2.7 Деповський відсоток несправних локомотивів визначається окремо

для поїзних і маневрових локомотивів, а також в цілому по депо: 11

З План по праці 12

3.1 Продуктивність праці робітників локомотивного депо визначають

діленням обсягу роботи в тонно-кілометрах брутто (?ОІбр) на контингент

робітників у списковому складі по експлуатації (Чсп): 12

3.2 Чисельність робітників локомотивного депо. 12

3.3 Розрахунок фонду оплати праці 15

4 План експлуатаційних витрат 22

4.1 Виробничі прямі витрати 22

4.2 Загально-виробничі витрати. 24

4.3 Адміністративні витрати. 25

5. Собівартість робіт локомотивного депо 27

6 Показники ефективності виробництва 27

6.1 Трудомісткість 27

6.2 Фондовіддача 27

6.3 Матеріаломісткість 27

6.4 Продуктивність праці визначена в формулі 3.1 (показати кінцевий

результат). 28

6.5 Собівартість роботи депо визначається взагалі по депо згідно з

формулою (5.1). 28

Вихідні дані 29

Література 31

ВСТУП

Планування - це вміння передбачити мету підприємства, оцінка

результатів його діяльності та визначення необхідної кількості всіх видів

ресурсів для досягнення поставленого завдання. Планування - одна із

основних функцій менеджменту організацій. На підставі системи планів,

складених на підприємстві в подальшому, здійснюється процес організації

основних видів робіт, мотивація персоналу, що їх виконує, контроль

результатів та їх оцінка з точки зору планових показників.

Мета даного курсового проекту полягає в розробці річного плану

економічного розвитку локомотивного депо у вантажному русі.

Основними задачами локомотивного депо є: утримання локомотивів у

експлуатаційному стані та їх обслуговування у всіх видах вантажного руху.

Виконання першої задачі забезпечується проведенням технічного огляду локо

мотивів і поточного їх ремонту; для цього локомотивне депо має всі

необхідні види обладнання, матеріальних ресурсів, а також штат робітників

пунктів технічного огляду і ремонту. Для виконання другої задачі

локомотивного депо встановлюється штат локомотивних бригад, чисельність

якого відповідає за планованим розмірам руху потягів на ділянках, що

обслуговуються локомотив ними бригадами даного депо.

1.1 Загальний пробіг локомотивів у вантажному русі у межах їх обертання

визначається за формулою:

[pic] (1.1)

1.2 Лінійний пробіг розраховується у межах обертання локомотивів і

локомотивних бригад як сума пробігу в голові поїзда та одиночного

проходження локомотива

[pic] (1.2)

1.2.1 Пробіг локомотивів у голові поїздів знаходиться окремо по

напрямках і по ділянках обертання локомотивів і локомотивних бригад. При

цьому необхідно врахувати, що у парному напрямку рушають вантажні і порожні

поїзди, а у непарному тільки усі вантажні:

[pic] (1.3)

[pic] (1.4)

[pic] (1.5)

[pic] (1.6)

1.2.2 Пробіг локомотивів в одиночному проходженні визначається за

формулою:

[pic] (1.7)

[pic] (1.7)

[pic] (1.3)

[pic] (1.4)

[pic] (1.5)

[pic] (1.6)

[pic] (1.2)

1.3 Умовний пробіг локомотивів у курсовому проекті приймається в

розмірі 0,5-1 % від лінійного пробігу.

[pic] (1.3)

[pic] (1.1)

1.4 Лінійний пробіг локомотивів у межах обертання локомотивних

бригад розраховується :

[pic] (1.7)

[pic] (1.3)

[pic] (1.4)

[pic] (1.5)

[pic] (1.6)

[pic] (1.2)

1.5 Розрахунок тонно-кілометрів брутто ?Оlбр ведеться по напрямках

для вантажних і порожніх поїздів тільки у межах обертання локомотивних

бригад:

[pic] (1.8)

[pic] (1.9)

[pic] (1.10)

[pic] (1.11)

[pic]

[pic] (1.8)

[pic] (1.9)

[pic] (1.10)

[pic] (1.11)

1.6 Локомотиво-години у вантажному русі визначаються за формулою:

[pic] (1.12)

[pic] (1.13)

[pic] (1.13)

[pic] (1.12)

1.7 Експлуатаційний парк локомотивів рахується у межах обертання

локомотивів за формулою:

[pic] (1.14)

[pic] (1.14)

1.8 Локомотиво-години маневрової роботи визначаються згідно з

парком маневрових локомотивів (?Мман), часом роботи локомотивів 1: = 23-5

гол. і часом на його прийом і здачу t=0,5 год.

[pic] (1.15)

Локомотиво-кілометри маневрової роботи дорівнюють:

[pic] (1.16)

[pic] (1.15)

[pic] (1.16)

1.9 Програма ремонту поїзних і маневрових локомотивів визначається

окремо за серіями локомотивів і видами руху. Програма технічного

обслуговування і ремонту електровозів у вантажному русі розраховується

згідно з загальним пробігом у межах обертання локомотивів і встановленими

нормами пробігу між технічним обслуговуванням і ремонтами за формулами:

[pic] (1.17)

[pic] (1.18)

[pic] (1.19)

[pic] (1.20)

[pic] (1.21)

[pic] (1.22)

[pic]

Розрахунок програми ремонту поїзних і маневрових тепловозів

проводиться згідно з експлуатаційним парком і міжремонтними термінами за

форм лами:

[pic] (1.23)

[pic] (1.24)

[pic] (1.25)

[pic] (1.26)

[pic] (1.27)

[pic] (1.28)

[pic]

Програма ремонту поїзних локомотивів

[pic] (1.23)

[pic] (1.24)

[pic] (1.26)

[pic] (1.25)

[pic] (1.27)

[pic] (1.28)

Програма ремонту маневрових локомотивів

[pic] (1.23)

[pic] (1.24)

[pic] (1.26)

[pic] (1.25)

[pic] (1.27)

[pic] (1.28)

Розраховані показники заносяться до табл. 1 та 2.

Таблиця 1 - Об'ємні показники експлуатаційної роботи депо

|Показники: |Величина у межах обертання |

| |локомотивів |локомотивних|

| | |бригад |

|Вантажний рух |8086,21 |3075,86 |

|Локомотиво-кілометри в | | |

|голові поїздів, тис. | | |

|л-км | | |

|Локомотиво-кілометри |-152,57 |-58,03 |

|одиночного проходження,| | |

|тис. л-км | | |

|Лінійний пробіг |7933,64 |3017,83 |

|локомотивів, тис.л-км | | |

|Локомотиво-кілометри |79,34 |---- |

|умовного пробігу, тис. | | |

|л-км | | |

|Загальний пробіг |8012,98 |------- |

|локомотивів, тис.л-км | | |

|Тонно-кілометри брутто,|------ |9986,55 |

|млн. | | |

|Експлуатаційний парк |32 |---- |

|локомотивів,од | | |

|Маневровий рух |760 |----- |

|Локомотиво-години, | | |

|тис.л-год | | |

|Локомотиво-кілометри, |775,26 |------ |

|тис.л-км | | |

|Парк маневрових |18 |------ |

|локомотивів | | |

Таблиця 2 - Програма технічного обслуговування і ремонтів поїзних і

маневрових локомотивів

|Види |Кількість ремонтів локомотивів, од. |

|ремонтів: | |

| |поїзні |маневрові |

|Капітальний|3 |1 |

|- 2 | | |

|Капітальний|3 |1 |

|- 1 | | |

|Поточний ПР|7 |5 |

|- 3 | | |

|ПР-2 |14 |8 |

|ПР-1 |53 |15 |

|ТО-3 |560 |195 |

2 Техніко-виробничі показники роботи депо

Техніко-виробничі показники, які характеризують якість використання

локомотивів в експлуатації і на ремонтах, включають :

• середню масу поїзда брутто, т;

• середньодобовий пробіг поїзного локомотива, км;

• технічну швидкість, км/год;

• дільничу швидкість, км/год;

• коефіцієнт допоміжного пробігу локомотива;

• продуктивність локомотива, тис.ткм,

• деповський відсоток несправних локомотивів, %;

• норми міжремонтного пробігу і простій локомотивів у ремонті.

2.1 Середня маса поїзда брутто знаходиться за формулою:

[pic] (2.1)

[pic]

[pic] (2.1)

2.2 Середньодобовий пробіг локомотива визначається за формулою:

[pic] (2.2)

[pic]

2.3 Технічна швидкість у русі поїздів подається в завданні.

2.4 Дільнична швидкість у русі поїздів визначена в формулі (1.13)

2.5 Коефіцієнт допоміжного пробігу локомотива визначається за

формулою:

[pic] (2.2)

[pic]

[pic] (2.3)

[pic] (2.3)

2.6 Продуктивність локомотива дорівнює:

[pic] (2.4)

[pic] (2.4)

2.7 Деповський відсоток несправних локомотивів визначається окремо

для поїзних і маневрових локомотивів, а також в цілому по депо:

[pic] (2.5)

[pic]

[pic] (2.6)

[pic]

[pic] (2.6)

[pic] (2.5)

[pic] (2.6)

[pic] (2.5)

[pic] (2.6)

[pic]

З План по праці

Основними показниками плану по праці є:

• продуктивність праці;

• чисельність робітників за основними групами;

• загальний фонд заробітної плати;

• середньомісячна заробітна плата одного робітника.

3.1 Продуктивність праці робітників локомотивного депо визначають

діленням обсягу роботи в тонно-кілометрах брутто (?ОІбр) на контингент

робітників у списковому складі по експлуатації (Чсп):

[pic] (3.1)

3.2 Чисельність робітників локомотивного депо.

3.2.1 Розрахунок чисельності робітників депо ведеться за двома

основ ними групами:

перша - виробничий контингент, який ураховується по прямим

виробничим витратам згідно номенклатури витрат:

• локомотивні бригади поїзні і маневрові (ст. 61, 96, 98);

• робітники з ремонту локомотивів (ст. 67,68,73.102,103,104.108);

• контингент, зайнятий екіпіровкою локомотивів (ст.65, 100);

• контингент, який ураховується за загально-виробничими витратами

(ст.500-529);

Друга - штат, який ураховується за статтями адміністративних витрат

(ст. 550-562).

Ці дві групи робітників складають експлуатаційний контингент

локомотивного депо. Потрібний контингент робітників визначається в

явочній (прибутній) і середньосписочній чисельності. Середньосписочна

чисельність більше явочної на коефіцієнт заміщення, який ураховує

заміщення робітників на період відпустки (Квід), хвороби (Кхв) і

виконання державних та службових обов'язків (Кдо):

[pic] (3.2)

[pic] (3.3)

Для всіх категорій робітників приймаються такі коефіцієнти: [pic];

Кдо = 0,01; для локомотивних бригад Квід =0,11; для решти

Квід=0,07. Взагалі планування контингенту починається з явочної

чисельності поїзних бригад, а потім списочної.

3.2.2 Планування явочної чисельності поїзних локомотивних бригад

(ст.61, 96) виконується за ділянками у межах обертання локомотивних

бригад за формулою:

[pic] (3.4)

[pic]

[pic] (3.5)

[pic] (3.6)

[pic] (3.7)

[pic] (3.7)

[pic] (3.6)

[pic] (3.5)

[pic] (3.4)

[pic] (3.3)

[pic] (3.2)

[pic] (3.1)

3.2.3 Планування явочної чисельності маневрових локомотивних бригад

(ст.98) виконується згідно з кількістю маневрових локомотивів (?Мман)»

кількістю бригад, обслуговуючих один локомотив при цілодобовій роботі

(Кбр= 24 -ЗО, 1:169 = 4,33) , при роботі в одне лице (с==1).

[pic] (3.8)

[pic] (3.8)

[pic] (3.9)

[pic][pic] (3.10)

[pic] (3.10)

Використовуючи формулу (3.9), розрахунок контингенту проводиться в

табл. 3.

Таблиця 3- :Розрахунок явочної чисельності робітників з ремонту

локомотивів

|Статті |Вид |Кіль|Норма|Загаль|Річний|Явочна|

|витрат |ремон|кіст|трудо|на |фонд |чисель|

| |ту |ь |містк|витрат|робочо|ність,|

| | |ремо|ості,|а |го |чол. |

| | |н-ті|чол-г|трудом|часу,г| |

| | |в,од|од |істкос|од. | |

| | | | |ті, | | |

| | | | |чол-го| | |

| | | | |д | | |

|Еле|Тепл| | | | | | |

|ктр|овоз| | | | | | |

|о |и | | | | | | |

|воз| | | | | | | |

|и | | | | | | | |

|Поїзні локомотиви |

| | |ПР-3 |7 |2900 |20300 |1998 |1011 |

| | |ПР-2 |14 |1400 |19600 |1998 |10 |

| | |ПР-1 |53 |260 |13780 |1998 |7 |

| | |то-з |560 |100 |56000 |1998 |28 |

|Раз| | | | | | |55 |

|ом | | | | | | | |

|Маневрові локомотиви |

| | |ПР-3 |5 |1300 |6500 |1998 |3 |

| | |ПР-2 |8 |500 |4000 |1998 |2 |

| | |ПР-1 |15 |140 |2100 |1998 |1 |

| | |то-з |195 |70 |13650 |1998 |7 |

|Раз| | | | | | |13 |

|ом | | | | | | | |

3.2.5 Явочна чисельність робітників, які зайняті екіпіровкою в

проекті приймається для тепловозних депо (ст. 100) - 4чол. в зміну; для

тепловозних депо (ст. 100) - 4 чол. в зміну при цілодобовій роботі (3

зміни).

[pic]

3.2.6 Штат робітників, які враховуються по статтях загально-

виробничих витрат (ст. 500-529). По ст. 501 планується контингент на

заміщення робітників. Розрахунок проводиться за формою табл. 4 згідно з

формулами 3.2., 3.3. По останніх статтях, а також контингент по статтях

загально-виробничих витрат приймається згідно з завданням. Весь

розрахунковий контингент відображається в плані по праці (табл.7).

Таблиця 4 - Розрахунок контингенту на заміщення робітників (ст. 501)

|Групи |Явочни|Коефіці|Континг|Коефіціє|Континге|

|робітни|й |єнт на |ент на |нт на |нт на |

|ків |контин|заміщен|заміщен|заміщенн|заміщенн|

| |гент, |ня |ня |я хворих|я |

| |чол |відпуст|відпуст| |хворих, |

| | |ок |ок, | |чол. , |

| | | |чол. | | |

|Поїзні |79 |0,11 |9 |0,03 |3 |

|локомот| | | | | |

|ивні | | | | | |

|бригади| | | | | |

|Маневро|78 |0,11 |9 |0,03 |2 |

|ві | | | | | |

|локомот| | | | | |

|ивні | | | | | |

|бригади| | | | | |

|Континг|55 |0,07 |4 |0,03 |2 |

|ент, | | | | | |

|зайняти| | | | | |

|й | | | | | |

|ремонто| | | | | |

|м | | | | | |

|локомот| | | | | |

|ивів: | | | | | |

|поїзних| | | | | |

|маневро|13 |0,07 |1 |0,03 |1 |

|вих | | | | | |

|Континг|12 |0,07 |1 |0,03 |1 |

|ент, | | | | | |

|зайняти| | | | | |

|й | | | | | |

|екіпіро| | | | | |

|вкою | | | | | |

|Разом |237 |Х |24 |Х |9 |

3.3 Розрахунок фонду оплати праці

1.3.1 Фонд оплати праці планується по кожній групі робітників

локомотивного депо на явочну їх кількість, згідно з тарифними ставками

або окладами і відповідними доплатами. До доплат відносять надбавки за

роботу у святкові дні, нічні години, клас кваліфікації, умови праці,

поєднання професій. Розміри доплат визначаються згідно з діючими

розпорядженнями.

1.3.2 Фонд оплати праці локомотивних бригад у поїзній роботі

розраховується окремо для машиністів і помічників:

[pic] (3.11)

[pic] (3.12)

[pic]

Покілометрові відрядні розцінки визначаються окремо для машиністів

і помічників за формулами:

[pic] (3.13)

[pic] (3.14)

[pic] (3.13)

[pic] (3.13)

[pic] (3.14)

[pic] (3.14)

[pic] (3.11)

[pic] (3.11)

Окрім основного фонду оплати праці машиністам і помічникам

необхідно запланувати доплату за роботу в нічний час, святкові дні і клас

кваліфікації. Доплати за роботу в нічний час, святкові дні розраховуються

у відповідь них відсотках від основного фонду оплати праці. Доплата за

клас кваліфікації нараховується машиністам і помічникам у залежності від

наявності прав управління локомотивами. Доплата за клас кваліфікації

планується в таких розмірах: машиністам 1 класу - 15-25%, 2 класу - 10-

20%, 3 класу - 5-15% від відповідної тарифної ставки. Помічники

машиністів одержують доплату за клас кваліфікації у розмірі 5-10% від

тарифної ставки.

Розподіл машиністів за їх класом слідуючий: машиністів 1класу

-15чол., 2класу-16 чол., 3 класу -16 чол., в розрахунках приймається 50%

(24 чол.) контингенту помічників, які мають цю доплату.

[pic]

[pic]

[pic])

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

3.3.3 Праця машиністів маневрових локомотивів (ст. 98) сплачується по

відрядній формі:

[pic] (3.15)

[pic]

Машиністам маневрових локомотивів необхідно запланувати відрядний

приробок - 5% від основної заробітної плати, доплати за роботу в нічний

час, святкові дні, клас кваліфікації, поєднання професії. Методика

визначення цих доплат така ж, як і для машиністів поїзних локомотивів.

Доплата за поєднання професії — 50 % від основного, фонду їх заробітної

плати.

[pic] (3.15)

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

3.3.4 Праця робітників, зайнятих екіпіровкою поїзних локомотивів

(ст. 65, 100) сплачується за ставками відрядників IV розряду. В рахунках

приймається, що праця 50% робітників сплачується по ставках з нормальними

умовами праці і 50% - по ставках на роботах з важкими умовами праці

(доплата 12% до тарифної ставки). Плануються також доплати за роботу в

нічний час і святкові дні.

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

3.3.5 Праця робітників, які займаються ремонтом поїзних

локомотивів, сплачується по відрядній і погодинній формі оплати праці в

залежності від виконаної роботи.

Розрахунок фонду оплати праці здійснюється множенням середньої

тарифної ставки на трудомісткість і від соток розподілу робітників за

професіями, при відрядній формі враховується відрядний приробіток 8% за

перевиконання встановлених норм. Цей розрахунок зводиться в табл.5

Таблиця 5 - Розрахунок фонду оплати праці для робітників, які займаються

ремонтом поїзних локомотивів

|Групи |Відсот|Трудо |Середня |Основний |Відрядний |

|робітників |ок |місткіс|тарифна |фонд. |приробіток, |

| |розпод|ть, |ставка, |заробітної |тис.грн. |

| |ілу |ЧОЛ-І:О|грн. |плати, тис. | |

| |робітн|Д | |грн. | |

| |иків | | | | |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|ПР-3 | | | | | |

|Слюсарні | | | | | |

|роботи, які | | | | | |

|виконуються: | | | | | |

|- комплексною|38 |5800 |2,8 |6,171 |0,493 |

|бригадою; | | | | | |

|- |12 |5800 |2,8 |1,948 |0,156 |

|спеціалізован| | | | | |

|ими | | | | | |

|відділеннями;| | | | | |

|- в |30 |5800 |2,6 |4,524 |0,361 |

|заготівельних| | | | | |

|відділеннях; | | | | | |

|- підсобними |20 |5800 |2,2 |2,552 | |

|робітниками | | | | | |

|Разом |Х |Х |Х |167,14 |7,07 |

|ПР-2 | | | | | |

|Слюсарні | | | | | |

|роботи, які | | | | | |

|виконуються: | | | | | |

|- комплексною|45 |2800 |2,8 |3,528 |0,282 |

|бригадою; | | | | | |

|- |23 |2800 |2,8 |1,803 |0,144 |

|спеціалізован| | | | | |

|ими | | | | | |

|відділеннями;| | | | | |

|- в |12 |2800 |2,6 |0,873 |0,069 |

|заготівельних| | | | | |

|відділеннях; | | | | | |

|- підсобними |20 |2800 |2,2 |1,232 | |

|робітниками | | | | | |

|Разом |Х |Х |Х |111,54 |7,42 |

рефераты
© РЕФЕРАТЫ, 2012

рефераты