рефераты рефераты
 

Главная

Разделы

Новости

О сайте

Контакты

 
рефераты

Авиация и космонавтика
Административное право
Арбитражный процесс
Архитектура
Астрология
Астрономия
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Бизнес-план
Биология
Бухучет управленчучет
Водоснабжение водоотведение
Военная кафедра
География и геология
Геодезия
Государственное регулирование и налогообложение
Гражданское право
Гражданское процессуальное право
Животные
Жилищное право
Иностранные языки и языкознание
История и исторические личности
Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
Краеведение и этнография
Кулинария и продукты питания
Культура и искусство
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Масс-медиа и реклама
Математика
Медицина
Международное и Римское право
Уголовное право уголовный процесс
Трудовое право
Журналистика
Химия
География
Иностранные языки
Без категории
Физкультура и спорт
Философия
Финансы
Фотография
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Таможенная система
Теория государства и права
Теория организации
Теплотехника
Технология
Товароведение
Транспорт
Трудовое право
Туризм
Уголовное право и процесс
Управление
Радиоэлектроника
Религия и мифология
Риторика
Социология
Статистика
Страхование
Строительство
Схемотехника
История
Компьютеры ЭВМ
Культурология
Сельское лесное хозяйство и землепользование
Социальная работа
Социология и обществознание

рефераты
рефераты

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА - РЕФЕРАТЫ - Індустріальна соціологія в Німеччин

Індустріальна соціологія в Німеччин

ІНДУСТРІАЛЬНА СОЦІОЛОГІЯ В НІМЕЧЧИНІ

Розглядаючи тематику досліджень в післявоєнній соціології в епоху так званого "нового початку" (після 1945 р.), Р. Дарендорф вказував, що в центрі уваги безперечно була індустріальна проблематика, а саме промислова бюрократизація, протиріччя у сфері аграрної праці, соціальний клімат на підприємстві і т.д.

Г. Шмідт пояснює причини домінування індустріальної проблематики в дослідженнях післявоєнного періоду тим, як соціологи того покоління розуміли суть соціального замовлення. Вони вважали, що їх покликання - впливати на громадський і політичний розвиток Німеччини. Не менш сильно позначався вплив традицій тієї соціології, яка існувала до 1933 р.. А до війни в німецькій соціології домінували індустріальні мотиви з ухилом у бік соціально-реформаторських і культурно-критичних аспектів.

Творчим ядром, що кристалізувало розвиток західнонімецької індустріальної соціології періоду "нового початку", з'явилися наступні учені: Хайнрих Попитц, Ханс-Пауль Бардт, Эрнст Серпень Юрес, Хано Кестинг, Тео Пиркер, Зігфрід Браун, Буркхарт Лутц, Людвіг фон Фридебург, Манфред Тешнер і Фрідріх Вельтц. Їх можна вважати основоположниками сучасної індустріальної соціології в Німеччині, причому як в теоретико-методологічному, так і в тематичному стосунках. Характерні риси їх досліджень: соціально-історичні порівняння і детальне емпіричне опрацювання теми. Емпіричне дослідження зовсім не зводилося до опису окремих фактів або перевірки ізольованих робочих гіпотез, хоча багато в чому вони ще були методично обмеженими, а пошук методологічного плюралізму поєднувався з широким тематичним горизонтом.

У кінці 50-х років індустріально-соціологічні дослідження втрачають лідируюче положення. Тому було декілька причин. По-перше, сталася стабілізація економічного і соціально-культурного розвитку країни - післявоєнне "економічне диво" перетворилося на повсякденність. Основоположники індустріальної соціології поступово і все більше розчаровуються в можливостях соціальних реформ, орієнтованих на вирівнювання економічних шансів населення. Для соціології настає період переважно екстенсивного розвитку. Експансія соціології в університети зміцнює її статус учбової академічної дисципліни. На перший план висуваються проблеми соціології освіти, політичної структури і соціального розшарування.

Дослідницька група, що склала ядро західнонімецької індустріальної соціології, розпадається. Претензії на високу теоретичну поступаються місцем прагненню до високого професіоналізму і методичної витонченості. У індустріальній соціології кристалізується нове тематичне ядро: 1) вплив технічного прогресу на умови праці і соціальну структуру підприємства (Полиць, 1956; Циммерман, 1960; Лутц, 1975); 2) підприємство як соціальна система панування і підпорядкування (Дарендорф, 1959; Нойло, 1960; Фридебург, 1963; Гете, 1962; Вельтц, 1964); 3) місце службовців на підприємстві і в суспільстві, взаємини службовців і робітників (Штам- заходів, 1960; Браун, 1964; Видеман, 1964).

Період з кінця 50-х по другу половину 60-х років називають "консолідуючою фазою". Для неї характерна поява нових дослідницьких тим, зокрема, соціології професій і ринку, підвищення методичного рівня досліджень, публікація перших підручників по індустріальній соціології (Дарендорф, 1956; Фюрстенберг, 1964; Лепсиус, 1960; Шельски, 1955), що само по собі є ознакою затвердження академічного статусу індустріальної соціології.

У кінці 60-х років починається новий, якісно вищий етап - "ренесанс індустріальної соціології". Загострення трудових конфліктів, невідповідність між накопиченими суспільством ресурсами і реальними умовами життя людей, посилення впливу соціал-демократії і профспілок (1969) змінили ситуацію в країні. Профспілки починають розглядати соціальні дослідження як засіб здійснення своєї політики, прагнучи обмежити круг досліджень, яким слід було надавати фінансову підтримку. Виникла потреба в даних, що виходили за рамки того, що можна було отримати з офіційної статистики.

Гіпертрофія практичної орієнтації індустріальної соціології загрожувала перетворити її на постачальника емпіричної інформації, а її роль як специфічного теоретичного підходу відійшла на другий план. Більш ніж десятирічна участь соціологів у виконанні урядової програми по гуманізації праці дала, поза сумнівом, дуже потужні імпульси для розвитку науки, хоча і погрожувало понизити професійний рівень індустріальних соціологів.

Поступово індустріальна соціологія потрапила в центр громадської уваги. Але чому саме вона, а не інша галузь соціології? У 70-і роки в багатьох країнах набирають силу соціальні рухи (екологічне, феміністське і так далі). Проблеми, що піднімаються ними, безпосередньо пов'язані насилу і виробництвом. Більше того, в Німеччині, на відміну від США, організація праці завжди була в центрі політичних дискусій. У суспільстві, що дотримується демократичної моделі західного типу, усе що формулюється і легітимується засобами соціальної науки, отримує значно більше шансів для практичної реалізації, чим в інших соціальних системах. Не в останню чергу це відбувається завдяки авторитету науки про суспільство. У атмосфері демократії спостерігається стійкий інтерес державних органів до пошуку способів боротьби з негативними наслідками технологічних інновацій. Доказом служить широке впровадження програм гуманізації праці, здійснення яких немислиме без участі індустріальних соціологів. В результаті індустріальна соціологія в Німеччині виявилася на гребені хвилі.

Таблиця 1

Тематичний розподіл занять по соціології (дані по 70 внз за 1984/85 навчальний рік), %

Заняття

Методи емпіричних досліджень

12,1

Теорія соціології

9,4

Індустріальна соціологія

7,0

Соціальна психологія

6,8

Введення|вступ| в соціологію

6,3

Політична соціологія

6,3

Соціологія сім'ї, жінок і|та| молоді

5,5

Макросоціологія

4,5

Соціологія виховання

3,9

Роботою, що викликав найбільший громадський інтерес і що стала символом "ренесансу", стала книга X.Керна і М. Шумана "Індустріальна праця і свідомість того, що працює" (1977). (Радянські читачі могли ознайомитися з нею по рецензії, опублікованій в журналі "Соціологічні дослідження" (1986, N 4). Автори поставили під сумнів правомірність ототожнення технічного прогресу і поліпшення умов праці. Їх дослідження довело, що між вдосконаленням техніки і поліпшенням умов праці немає значущого зв'язку. Уявлення про те, що технічний прогрес автоматично веде до зникнення одноманітної, рутинної праці, виявилося ілюзією. Більше того, автори виявили ознаки самосвідомість німецьких робітників, характерна тільки для пролетарів, що постійно борються з нуждою і позбавленнями. Хоча особисте матеріальне становище робітників помітно покращало, їх класова самосвідомість зовсім не відповідала уявленням про процвітаюче суспільство з розвиненим ринковим господарством.

На відміну від періоду "економічного дива", дослідники обернули інтереси до соціального положення і свідомості трудящих. А поява кризових тенденцій в промисловості послужила поштовхом до посилення уваги ряду установ до проблеми "індустріального конфлікту". Йдеться про дослідження Інституту соціології при університеті (X. Гартман ) Мюнстера, Інституту соціальних досліджень у Франкфурте-на-Майне (Г. Брандт, Й. Бергман ), Філії соціальних досліджень в Дортмунде (В. Пелер).

Вже в середині 60-х років в наукових кругах починається інтенсивна дискусія по проблемах технічного прогресу і його соціальних наслідків. Точки зору учених розділилися. Одні бачили в технічному прогресі дію природного закону, так або інакше праці, що впливала на горизонтальний розподіл і кооперацію, а інші розуміли його як вираження стратегії підприємства, свідомої політики адміністрації, організації праці, що враховує або не враховує наукові принципи, і дія ринкових чинників. Поступово переміг другий підхід, розроблений в Мюнхенському інституті соціальних наук (Н. Альтман, Г. Бехтле, Б. Лутц). Звідси витікало, що підприємство знову стало одним з центральних об'єктів індустріальної соціології. Якщо раніше воно вивчалося як сфера прояву макросоціальних сил або групових процесів, то тепер у поле зору соціологів потрапили стратегія використання робочої сили, стан ринку праці, фінансові можливості виробництва.

На рубежі 70-80-х років "ренесанс" закінчується. Включені в дану збірку матеріали торкаються нинішнього стану індустріальної соціології в Німеччині, різних аспектів її інституціоналізації.

Під "професіоналізацією" автори книги розуміють не наявність професійної етики, високих прибутків або відповідної профспілки, але швидше такі риси нормативного канону соціолога, які характеризують специфіку професійної компетентності і академічний статус науки.

Нині в Німеччині соціологія викладається як основна дисципліна в 43 університетах і в чотирьох - додатковою. У восьми університетах число студентів-соціологів перевищує 1000. Приведені в таблицю. 1 дев'ять курсів соціології складають 2/3 об'єми соціологічного навчання. Його особливість в тому, що методичні заняття домінують над теоретичними, а заняття по індустріальній соціології займають провідне місце серед приватних соціологічних дисциплін.

Викладання індустріальної соціології переслідує двояку мету: 1) дати студентам основи спеціалізації, підготувати до прикладної роботи на виробництві; 2) розширити кругозір майбутніх споживачів соціологічних знань. У останні десятиліття другої функції надається зростаюче значення.

За даними Клима, в 1985 р. проводилося 250 спецкурсів по індустріальній соціології, у тому числі по:

-спільним питанням ("Економіка і суспільство", "Основні соціологічні проблеми сучасного економічного життя" і тому подібне) - 24.

-темі "Промисловість і підприємство" - 83;

-темі| "Праця і професія" - 99;

-другим темам ("Соціологія фінансів", "Поведінка підприємця", "Теорія споживання", "Теорія власності") - 44.

Якщо в Билефельдском університеті індустріально-соціологічна підготовка поєднується з викладанням загальносоціологічних дисциплін, то протилежна картина спостерігається в Гамбурзі - доля загальносоціологічних занять тут незначна, знайомство студентів з індустріальною соціологією покликане швидше сформувати потенційних споживачів соціологічної інформації, чим її виробників (таблиця. 2).

Таблиця 2

Розподіл викладання індустріальної соціології в німецьких університетах (1984/85 навчальний рік)

Університети

Доля в загальному числі учбових дисциплін, %

Ранг внз по заняттях

індустріальній соціології

загальносоціологічних дисциплін

індустріальною соціологією

соціологією

Билефельдский

8,3

8,1

1

I

Дортмундский

6,5

12,8

2

5

Геттингенський

4,3

10,7

3

8

Ганноверський

4,3

8,3

3

4

Вільний університет

3,8

4,0

5

2

Західного Берліна

Мюнхенський

3,5

8,7

6

8

Марбургский

3,2

12,8

7

23

Хагенский

3,2

21,1

7

38

Зигенский

3,2

14,0

7

26

Гамбургський університет

3,2

31,1

7

38

((Вище училище економіки і|та| політики)

Особливу роль в розвитку німецької індустріальної соціології зіграла державна програма гуманізації праці, прийнята в 1974 р. Починаючи з 1984 р. щорічно на неї виділяється до 100 млн. марок. Участь в програмі - найпотужніший імпульс до розвитку індустріальної соціології в останні 15 років.

Програма гуманізації праці - це один з аспектів політики реформ у рамках соціально-ліберальної орієнтації уряду. Вона розглядається як форма конкретизації концепції "нової якості життя". Її прийняттю передували: 1) інтенсивні соціально-політичні дискусії відносно нових шляхів організації праці і 2) затвердження ряду юридичних актів, регулюючих стосунки працівників і умови праці. Програма покликана наповнити реальним змістом нові юридичні постанови. Природно, що окрім гуманітарних цілей виконання програми переслідувало і ряд чисто утилітарних. Це скорочення витрат на компенсацію виробничого травматизму і професійних захворювань, підвищення конкурентоспроможності національної продукції, викликане зростанням кваліфікації працівників, збільшення технологічної гнучкості виробництва.

Повна назва програми - "Дослідження гуманізації трудового життя". Мається на увазі, що індустріальні соціологи на перший план ставитимуть не свої особисті академічні амбіції і не написання дисертацій, а турботу про благо суспільства і участь в поліпшенні життя простих людей, особливо тих, хто зайнятий рутинною, нетворчою працею. Тому програма є гуманістичною акцією, що має на виході дуже зримий економічний ефект. Основна мета програми - досліджувати, яким чином умови праці у вищій мірі, ніж тепер, можна пристосувати до потреб і працюючих людей, що означає поліпшення умов праці на основі використання наукових знань у кожному конкретному випадку. Можна виразитися інакше: головна особливість програми в тому, що це програма практичних дій, аргументованих за допомогою наукових результатів. Досягнення головної мети розбивається на ряд проміжних завдань:

— розробка критеріїв оцінки і мінімальних вимог до техніки і робочих місць;

- проектування адекватних людині трудових технологій;

— розробка зразкового переліку пропозицій і моделей організації праці і робочих місць.

Уряд, експерти і соціологи розробили конкретну програму дій, яка включала наступні пункти, :

1. Рівень і зона підвищених навантажень.

2. Страхування від нещасних випадків.

3. Вплив довкілля (виробничі одиниці, небезпечні предмети праці, шум, вібрація і так далі).

4. Фізичні навантаження в праці.

5. Психологічні навантаження в праці.

6. Дія організації праці на людину (організація трудового процесу, структура ухвалення рішень і участі в нім, планування персоналу, зарплата і професійне зростання, задоволеність працею і трудова мотивація).

7. Положення окремих груп персоналу (молодь, жінки-робітниці, працюючі інваліди, літні робітники).

8. Взаємовідношення між світом праці і іншими сферами громадського життя.

За приблизними оцінками, в 1979 р. засоби на здійснення програми гуманізації праці розподілилися по наукових дисциплінах таким чином:

— социальные науки-- 31%;

— інженерні науки- 31%;

— економіка (наука про працю) - 24%;

-- виробнича медицина- 4%;

— інші (включаючи економіку підприємства) - 10%

В начальный период реализация программы была связана с множеством конфликтов. Кто только не критиковал ее. Консервативные круги Германии характеризували програму як "поле дії лівих теоретиків", які хочуть змінити основи господарського і соціального ладу. Навпаки, профспілки побоювалися, що її здійснення не дасть значних результатів трудящим, нібито під маскою гуманізації уряд намагається ще більше "загвинтити гайки" і звести справу до простої раціоналізації виробництва, і без того досить високої. Пізніше ситуація змінилася: на виробництві не проявляється ознак серйозних протиріч і конфліктів, викликаних гуманізацією праці. Експерти подейкують навіть про те, щоб охопити програмою ті галузі народного господарства, які раніше не були залучені до експерименту.

В ході участі індустріальних соціологів в державній програмі гуманізації праці сформувався новий тип досліджень - супровідне дослідження. Воно перетворюється на головний інструмент реалізації державної програми. Основна особливість такого дослідження полягає в тому, що в нього інтегровані різні типи діяльності : дослідження у власному значенні слова, консультування, використання на практиці результатів, оцінка ефекту практичного використання. Воно має ряд|низку| переваг порівняно з традиційними теоретичними і прикладними дослідженнями. Період його проведення співпадає з періодом реалізації запланованих на підприємстві змін, тобто він досить великий для того, щоб протягом цього часу вести безперервні спостереження і діставати можливість відкривати нові факти, бачити наслідки наукової діяльності (як прогнозовані, так і непрогнозовані).

Супровідне дослідження, що проводиться у рамках програми гуманізації праці, являє собою ілюстрацію важливої тенденції в розвитку індустріальної соціології у ФРН (що представляє альтернативу типовим для США дослідницьким підходам, суть яких Л. Баритц сформулював як "служіння влади") - "служити трудовому населенню", але у рамках цього соціального ладу.

У статті Гердта Шмидта розглядаються соціальні і когнітивні особливості розвитку індустріальної соціології у ФРН до середини 80-х років. Вона пройшла етап "зосередження дослідницької діяльності в інститутах" і рухається до з'єднання професійних інститутських досліджень і безлічі напів- і дослідницьких видів діяльності (впровадження, консультацій і тому подібне), які у меншій мірі організовані і|та| значною мірою відірвані від інститутських центрів. Державні дотації на дослідження в області індустріальної соціології, що досягли в 1960-1969 рр. 4 млн. марок, перевищили в 1970-1979 рр. 50 млн. марок.

Після "ренесансу" 1975 р., який виразився не лише в збільшенні фондів і дослідницького потенціалу, але і в пожвавленні теоретико-методологічних дискусій, спрямованих на реконструкцію марксизму, індустріальна соціологія як дослідницька дисципліна зустріла ряд серйозних проблем. Дослідницькі проекти, що сильно розрослися, зіткнулися після 1975 р. з| підкресленим розчаруванням більшості споживачів соціологічних знань і консультацій, а також із зміною політичного клімату у бік відходу від "соціального реформізму". Знову створені дослідницькі групи не завжди задовольняли високим стандартам професійної майстерності, вони діяли швидше як "політичні активісти", зловживаючи незміцнілою громадською довірою до індустріальної соціології. За період свого підйому дисципліна не встигла встановити чіткий контроль над професійною структурою: число досвідчених професіоналів було невелике, а інституціоналізація дисципліни - ще відносно слабкої. На початку 70-х років зовнішні і внутрішні проблеми значно загострилися. Ряд дослідницьких інститутів вимушений скоротити персонал, багато замовників змінили колишню стратегію.

У чому проявилися подібні зміни? Колись великі дослідницькі теми (технологічні зміни в праці, політика в області кваліфікації робочої сили, індустріальний конфлікт і самосвідомість працівників) зміщуються на нижчий рівень теоретизування. На тлі розширення різноманітності у формах діяльності соціологів росте доля практично орієнтованих публікацій. Наукові результати конкретніші і менш універсальні, чим раніше. Літературна продукція в області індустріальної соціології, з одного боку, виходить за теоретичні рамки чисто академічного типу дослідження, а з іншої - відбиває рівень професіоналізації соціологів, що підвищився.

Виразніше проявилася тенденція відходу від спроб створення теоретичної "монокультури", а самі теоретичні дискусії з приводу "великої теорії" у сфері індустріальної соціології практично вичерпали себе. К. Маркс і М. Вебер, правда, ще числяться в класиках індустріальної соціології, як числяться серед діючих дві великі класичні парадигми макросоціології : а) соціальні моделі панування і б) соціальні наслідки раціоналізації. Проте майбутнє науки бачиться в теоріях "середнього рангу".

У сучасній індустріальній соціології відсутні як теоретичний, так і методологічний монізм. Дослідники користуються не лише традиційними методами інтерв'ю і анкетуванням, але і різними видами кэйс, оцінних досліджень і так званим акціоністським дослідженням. Особливе значення надається розробці методології і інструментарію міжнародних порівняльних досліджень.

У 50-60-і роки порівняно легко було визначити склад індустріальних соціологів, оскільки існували добре функціонуючі органи професійного контролю і ієрархічна структура учених, що склалася. У 70-і роки помітно зросла різноманітність дослідницької техніки. Індустріальна соціологія розділилася на напівзакриті партикулярні круги, що відрізняються специфічним розумінням критеріїв професіоналізації і несхожі ринкові стратегії, що застосовують, по відношенню до державних органів і підприємців.

Розподіл на університетський і інститутський типи досліджень досі є основним елементом внутрішньої структури дисципліни. Університет з традиційними семінарами і адміністративним персоналом не саме відповідне місце для дослідницької роботи. У індустріальній соціології за останні 30 років пригнічуюча частина кращих досліджень проведена поза стінами університету.

У навчанні студентів методиці емпіричного дослідження зараз спостерігається значний прогрес, хоча він ще недостатній. Тому кваліфікаційний рівень, який зареєстрований університетським дипломом, не відповідає вимогам, що пред'являються до молодих ученим в професійних дослідницьких інститутах. В результаті останні неукомплектовані професійними кадрами в тій мірі, в якій це необхідно сьогодні. Для нинішнього стану індустріальної соціології в Німеччині характерно наступне протиріччя: наука має в розпорядженні велике число більш менш підготовлених фахівців, що працюють в самих різних інститутах, але не має в розпорядженні відповідних механізмів для послідовного накопичення пізнавальних результатів досліджень. З'явилися цілий ряд осіб, зайнятих пара- і напівпрофесійною діяльністю. Багато несоціологи проводять так звані "соціальні дослідження", а значне число кваліфікованих професійних соціологів сьогодні працюють як експерти і консультанти, чиновники і адміністратори, тобто знаходяться поза професійною соціологією. Зрештою це погрожує змінити профіль самої дисципліни, а поки що цей процес вносить проблемну неясність до індустріальної соціології.

Стаття Ганса-Иоахима Брашика присвячена аналізу розвитку індустріальної соціології. Дослідницький інститут об'єднує викладацькі і|та| дослідницькі кадри. Він був і залишається центром наукового прогресу в будь-якій дисципліні. Але це справедливо лише за тієї умови, що між дослідженням і навчанням існує тісний персональний і інституціональний зв'язок, зразком якого служать західнонімецькі університети і університетські інститути. Проте вузькоспеціалізований науково-дослідницький інститут поза університетом не відповідає такому зразку. Хоча відомо, що дослідження, що проводяться в них, значною мірою визначають внутрішній стан і громадське визнання індустріальної соціології в Німеччині.

Вже більше 50 років інститут виступає головним типом організації досліджень по індустріальній соціології в Німеччині, хоча останніми роками затвердилися нові форми: проектні групи, тимчасові дослідницькі групи, створені з метою виконання тільки конкретного завдання, посередницькі бюро, дослідницькі асоціації на університетському рівні і тому подібне. Інститутські дослідження організовуються у формі підприємства, тому інститут уподібнюється господарському об'єднанню. Він повинен виконати завдання до певного терміну, у згоді із зафіксованими в договорі фінансовими умовами і так далі. Оскільки 90% інститутів проводять дослідження за замовленням, вони орієнтовані на прибуток, відрізняючись від приватно-господарських підприємств тільки тим, що отримуваний прибуток не розподіляється між власниками, а витрачається серед учених. Форма підприємства означає, що дослідники працюють на основі контракту або, другий варіант, тарифних ставок.

Форми інституціоналізації позауніверситетських досліджень (правовий порядок, система фінансування, правила зовнішнього представництва і принципи внутрішнього керівництва) бувають самі різні. Найбільш поширена з них - зареєстроване співтовариство. Його віддають перевазі найчастіше тому, що для його створення не потрібні великі фінансові витрати. Друга форма - науковий фонд. Тут вже потрібний значний капітал, тому така форма мало поширена. Найбільш відомий приклад фонду - Інститут соціальних досліджень у Франкфурте-на-Майне.

Останніми роками виникло багато інститутів у формі "товариств з обмеженою відповідальністю". Вони мають статус господарського підприємства, регулюють внутрішні і зовнішні стосунки за допомогою статутів, які реєструються в місцевій судовій інстанції. По меті діяльності "суспільства" можуть бути комерційними і некомерційними. Загальним для них є те, що усі вони обов'язково мають бути членами певної промислової або торговельної палати. Згідно і з законом, необхідний мінімальний розмір капіталу для створення одного "суспільства" складає 50 млн. марок. До інших форм інституціоналізації відносяться проектні групи типу|типа| "суспільства цивільного права" і індивідуальні учені, що відмовилися від будь-яких видів інтеграції з інститутами і науковими колективами, віддавши перевагу над ними тимчасовим контрактам і статусу людей вільної професії. Нарешті, слід згадати також федеральні і обласні інститути, діяльність яких регулюється існуючим законодавством і фінансується з державного бюджету.

Оскільки більшість інститутів в області індустріальної соціології мають яскраво виражену прикладну спрямованість, в них домінує конкретна проблематика. Але окрім них є інститути, що займаються фундаментальними теоретичними дослідженнями. Такі передусім Науковий центр в Західному Берліні, Інститут соціальних досліджень у Франкфурте-на-Майне і Інститут соціальних наук в Мюнхені. Між ними існують не лише розподіл праці і|та| кооперація, але і безпосередні конкурентні стосунки.

Далі автор статті наводить конкретні приклади діяльності науково-дослідних центрів в області індустріальної соціології.

А. Науковий центр в Західному Берліні займається міжнародними порівняльними дослідженнями; основна тематика - політика в області праці. Це "товариство з обмеженою відповідальністю", його засновники - 3/4 акцій у| Федерального уряду і 1/4 - у Управління Західним Берліном. Директор - Фридер Нашольд (політолог). Завдяки його ініціативі політологічна проблематика тісно ув'язується з індустріальними дослідженнями. На основі англо-американського варіанту теорії панування Р. Зельтц і Э. Хильдебранд (1986) розробили концепцію контролю на виробництві, який поперемінно переходить то до праці, то до капіталу. Взаємини робітників і працедавців - той простір, де зрівнюються їх інтереси. На прикладі німецької машинобудівної індустрії учені реконструюють різні конфігурації стосунків контролю, що базуються на довірі. Форсоване впровадження нових засобів електронної обробки даних і технологій може зруйнувати подібні конфігурації, які у минулому були ядром внутрішньозаводського консенсусу. У 1985 р.. К. Дозі, У. Юргенс і Т. Мальш в співпраці з Массачусетським технологічним інститутом провели порівняльне дослідження проблем децентралізації в автомобільній промисловості

Науковий центр займається не лише порівняльними дослідженнями, але і здійснює обмін ученими з іншими країнами і підтримує постійний контингент гостей - учених з різних країн.

Б. Інститут соціальних наук в Мюнхені є однією з провідних установ Німеччини в області індустріальної соціології. Фінансується виключно за рахунок проектних засобів і не користується субсидіями. Директори інституту - Н. Альтман і Б. Лутц. Організаційно інститут розділений на чотири дослідницькі групи, що займаються різними проблемами: підприємство і технічний прогрес; підприємство, робоча сила і громадське втручання; система освіти і праці; ринок праці і політика підприємств у сфері зайнятості. Основна тематика концентрується навколо підприємства. Фахівці намагаються об'єднати теорію Маркса з сучасною теорією систем (Н. Альтман, Г. Бехтле, 1971; Г. Бехтле, 1980). Керуючись таким підходом, інститут останніми роками провів ряд досліджень, які зробили великий вплив на німецьку соціологію. Передусім це праця Альтмана, Бинкельмана, Дюля і Штюка "Межі| нових форм праці" (1982).

З моменту свого виникнення інститут залучений в міжнародні порівняльні дослідження; на першому місці коштують зв'язки з французькими індустріальними соціологами. Значна частина дослідницької діяльності інституту організована у рамках двох урядових програм: "Гуманізація трудового життя" і "Нові виробничі технології". В результаті розроблені моделі гнучких виробничих систем. Праці Райнера Шульц-Вильда (1986) стали основним довідковим посібником в сфері технологічної і|та| трудової політики в Німеччині.

В. Робоча група соціально-індустріальних досліджень в Билефельде. Це невеликий інститут, існуючий з 1982 р.. Він є неорієнтованою на прибуток організацією з правовим статусом "товариства з обмеженою відповідальністю". Оперативний директор - Ганс-Иоахим Брашик. Особливість установи - відмова від монотеоретичної профільності. Фінансується за рахунок програми "Гуманізація трудового життя". Основний напрям - регулювання техніко-організаційних наслідків нововведень. Предметні області зазвичай|звично| вивчаються нарізно. Сюди відносяться управлінські стратегії, організаційні концепції, розвиток персоналу, індустріальні стосунки, планове регулювання і т.д. (Й. Нибур, 1987; К. Керст, 1987). Фахівці інституту переконані в тому, що нові технології - це вимога передусім політичних систем на мікрорівні підприємства і мезорівні суспільства (Г. Шмидт, 1987)

В цілому для утворення позауніверситетських інститутів не існує жорстких норм і правил. Ситуація визначається тим, що більшість досліджень в Німеччині ведуться за замовленням, а у рамках замовлення ученим надається значна свобода дії у виборі теми і постановці проблеми.

За останні десять років число позауніверситетських інститутів сильно зросло. Скорочення державного фінансування наукової діяльності привело до створення малих інститутів і дослідницьких груп. Фахівці вважають, що це не тимчасова, а довгострокова тенденція, що відбиває зростання громадської потреби в оперативній і кваліфікованій соціолого-індустріальній експертизі. Індустріальні соціологи поступово заповнюють ніші, створені комерційними і посередницькими фірмами, не здатними запропонувати переконливої концепції пояснення соціальних наслідків впровадження нових технологій.

У іншому розділі збірки Микаэль Бер і Маркус Польман аналізують характер досліджень в області індустріальної соціології, порівнюючи університетську і позауніверситетську сфери. Дотримуючись класифікації Шмидта і Брашика, автори виділяють п'ять типів таких досліджень : 1) що проводяться внз; 2) організовані "публічно-правовим" способом; 3) ненацілені на прибуток; 4) організовувані науковими об'єднаннями; що 5) проводяться за економічним принципом. Найдетальніше розглядаються перші три типи.

Індустріальне дослідження, що проводиться у внз, як правило, не має самостійної і стабільної інституціональної основи. Ініціатива належить окремим професорам, вони визначають терміни початку і закінчення дослідження, його тему і характер. Професор на нетривалий час залучає до співпраці інших викладачів. Переважну більшість дослідницьких проектів в університетах виконують менш кваліфіковані наукові кадри. В середньому за величиною внз майже 1 т постійних робочих місць для заняття емпіричними дослідженнями. Фахівці найчастіше запрошуються на короткий термін - доки ведеться проект. Безперервної дослідницької практики у внз досі не існує. У тих дослідженнях, що проводяться університетами, переважає орієнтація на академічні, а не практичні цілі. Завдання - підтвердити або спростувати теоретичні гіпотези, дати нове знання, а не запропонувати ефективні прикладні рекомендації.

Якщо говорити про історію, на першій фазі - фазі становлення індустріальної соціології (1950-1960 рр.) - внз грали дуже скромну роль. Але вже тоді виділилися три школи емпіричної соціології : Р. Кеніга в Кельнском університеті; М. Хоркхаймера і Т. Адорно у Франкфуртському університеті; X. Шельски в Гамбургському університеті.

Колись традиційні теми - свідомість працівників і неформальні групи - відійшли сьогодні на задній план, поступившись місцем дослідженню змін в організації і умовах праці на виробництві і в управлінні, кваліфікаційних вимог, що пред'являються в конкретних видах праці у зв'язку з новими технологіями і раціоналізацією виробництва, а також питань, що відносяться до впровадження засобів електронної обробки даних на підприємстві. Прикладом може служити проект Дослідницького центру "Майбутнє праці" при факультеті соціології Билефельдского університету.

У Центрі працюють близько 30 співробітників. З 1982 р. він почав публікацію (без певної послідовності) великої кількості дискусійних матеріалів. Тематичний діапазон тягнеться від стратегічних проблем італійських профспілок до питань професійної освіти. Вузлові проблеми: 1) умови заміщення і використання робочої сили (раціоналізація і організаційні зміни); 2) індустріальні стосунки (організація і політика колективних агентів); 3) умови, що регламентуються державою, і форми праці, ринок праці і зайнятість.

"Публічно-правові" установи (державні і напівдержавні) чітко відокремлені від академічної сфери, хоча вони, як, наприклад, Служба соціальних досліджень в Дортмунде, можуть бути тісно пов'язані з університетами. Результати їх досліджень використовуються виключно в позанауковій сфері. Такі установи переважно пов'язані з політико-адміністративними структурами і|та| покликані аналізувати стан справ в суспільстві напередодні ухвалення важливих політичних рішень. Вони фінансуються з державного або місцевого бюджету, а додатково - підприємствами і громадськими організаціями.

Служба соціального дослідження (Дортмунд) створена в 1946 р.; у 1985 р. в її штаті полягали 75 співробітників (з них 36 - наукових). Разом з Франкфуртським інститутом соціальних досліджень Служба зіграла вирішальну роль в становленні німецької індустріальної соціології в післявоєнний період. Проведені Службою на підприємствах важкої індустрії дослідження "Громадський портрет працівника", "Техніка і індустріальна праця" вважаються класичними. Намічені в них тематичні поля - модернізована і традиційна класова свідомість, участь в управлінні, соціальні зміни на підприємстві, техніка і організація праці - досі| залишаються в дослідницькому репертуарі індустріальних соціологів. У 60-і роки в тематичний горизонт потрапляють питання соціології господарства, взаємини службовців і підприємців.

Інститут дослідження соціальних шансів (Кельн) створений в 1969 р. Починав свою діяльність з дослідження професій, нерівності соціальних шансів працівників у зв'язку з вибором і вдосконаленням в професії, можливостей для освіти і перекваліфікації людей. Потім в середині 70-х років інтерес переміщається до проблем ринку праці, положення груп працівників, найбільше зачеплених соціально-економічними нововведеннями, технічних новацій і участі в управлінні. З 80-х років переважаючими стають дослідження моделей поведінки і трудових переговорів на підприємстві, аналіз шансів реалізації партнерських інтересів підприємства (у 198 5 р. підготовлений проект "Моделі подолання конфліктів і практичні дії в період зміни соціально-економічних умов").

Неорієнтовані на прибуток інститути є сполучною ланкою між академічними дослідженнями і дослідженнями за замовленням. Вони виникли в 60-х - початку 70-х років і характеризуються високим рівнем емпіричних досліджень, обговоренням методичних тонкощів програми, хорошою теоретичною базою, частими зверненнями до робіт Маркса і|та| Вебера, "політичною ангажованістю" дослідника. Прикладом служить Дослідницький інститут фонду "Фрідріх Эберт". Його керівник В. Фрикке дотримується "акціоністської| соціології". Він спробував в проекті "Динамічній соціології" (розробленому у рамках урядової програми "Гуманізація праці"), задіювати в дослідницький процес як його учасники самих робітників.

Якщо спробувати коротко визначити переважаючу тематичну орієнтацію основних інститутів цього типу, то вийде наступна картина. Головна для усіх тема - раціоналізація праці у дусі Маркса і Вебера. У рамках загальної орієнтації Мюнхенський інститут зосереджений на аналізі підприємства. Франкфуртський розвиває теорію реального підпорядкування праці капіталу, Геттингенський орієнтований на виробничо-кваліфікаційний потенціал працівників, фонд "Фрідріх Эберт" займається індустріальною соціологією, "орієнтованою на працівників". Методологічні відмінності виражаються в наступному: Мюнхенський інститут вважає за краще використовувати як основний інструмент "монографічне вивчення окремого підприємства", Геттингенський - "спостереження за окремими робітниками місцями", фонд Эберта близький до методу "акціоністського| дослідження".

Разом з Дослідницьким інститутом фонду "Фрідріх Эберт" Франкфуртський інститут соціальних досліджень - один із старих німецьких центрів, що займаються емпіричними дослідженнями. Традиції інституту, створеного в 1923 р., сходять до критичної теорії Хоркхаймера і Адорно. Кардинальною точкою в розвитку німецької індустріальної соціології стала робота співробітника цього інституту Ф. Півока "Клімат на підприємстві" (1956), присвячена проблемам автоматизації. Для інституту характерний міждисциплінарний характер досліджень, що поєднує економічні, соціально-психологічні, філософські і соціологічні аспекти.

Після смерті в 1969 р. директора інституту Адорно увага співробітників перемкнулася на питання політики підприємства у сфері оплати (1973), стосунків між працею і капіталом, тарифної політики в кризових умовах (1976), комп'ютеризації трудового процесу (1978), комп'ютеризованого виробництва (1983). У теорії домінують принцип заощадження часу і|та| системний підхід. Нині інститут працює над програмою в області соціології техніки, робляться спроби повернутися до традиційної проблематики, орієнтованої на проблеми громадського характеру праці, взаємозв'язки техніки і культури.

У числі інших форм інституціоналізації індустріальної соціології потрібно назвати групу досліджень, що проводяться громадськими об'єднаннями. Вони чітко орієнтовані на практичне застосування і в науковому плані найчастіше дуже слабо організовані. Їх мета інша - прямо впливати на формування думки уряду і громадськості. До інститутів, що займаються "політикою інтересів", можна віднести Інститут німецького господарства (ИНХ), заснований в 1951 р., і Господарський соціально-науковий інститут Німецького об'єднання профспілок (ХСНИ), заснований в 1946 р.

ИНХ вільний від наукових претензій, своє завдання він бачить у формуванні громадської думки. ХСНИ ж дотримується досить серйозних критеріїв наукової методики. ИНХ майже не займається науковими дослідженнями, обмежуючись громадською діяльністю і "вторинним аналізом". У ХСНИ проводяться індустріально-соціологічні дослідження, але|та| вони концентруються на гуманізації праці, поліпшенні якості життя, скороченні робочого часу, впливі технічних новацій на робітників і профспілки, представництві інтересів сторін на підприємстві. 30 співробітників ХСНИ проводять величезне число емпіричних досліджень в області трудової зайнятості, участі в управлінні, професійних і політичних шансів різних груп працівників.

Інші організації, зокрема Інститут прикладних досліджень в Карлсруэ, спеціалізуються або на впровадженні персональних комп'ютерів в системі освіти, або, як це роблять проектні групи по соціальних науках (ПГСН) в Мюнхені і Берліні (склад 3-4 людини, керівник професор Ф. Вельтц), займаються впровадженням текстооброблювальних автоматів в управління і питаннями організаційної комунікації.

Підводячи підсумки, відмітимо услід за авторами книги, що в 80-і роки індустріальна соціологія в Німеччині переживала справжній ренесанс. Пройшов час, коли тон в цій області задавали США. Сьогодні більшість теоретичних і методологічних новацій доводяться на Європу, особливо на Німеччину. Традиції, закладені Марксом і Вебером, продовжені Хоркхаймером і Адорно, нині успішно розвиваються молодим поколінням індустріальних соціологів, у тому числі Лутцем, Фрикке, Шмидтом і іншими.

У Німеччині відмінні традиції фундаментальної науки, але через низку обставин (вплив американської соціології, потреби бізнесу і виробництва) відбувається все більший поворот в практичну і прикладну сферу. Небезпідставно фахівці висловлюють побоювання: комерціалізація науки знижує рівень професіоналізму, робить користувачів і виробників соціологічної інформації невимогливими до її наукової якості. Термін досліджень стає все коротше, а це ознака поверхневого вивчення проблеми. В результаті зростає вірогідність допустити помилку при розробці практичних рекомендацій і в процесі впровадження.

В той же час різноманіття форм організації наукової діяльності - університетською і позауніверситетською - дозволить якимсь чином компенсувати негативні тенденції, внести необхідну долю методологічного плюралізму. Отже, помилки, допущені на одному полюсі континууму розвитку науки, будуть урівноважені досягненнями, отриманими на іншому.

Список використаної літератури

1.Алисова Л. Н., Голенкова 3. Т. и др. Политическая социология. -М.,2000.-460с.

2.Соціологія: підручник для вузів За ред.С.О.Макеева.-К.,1999.-344с.

3.Соціологічне дослідження серед студентської молоді у 5-ти містах України, проведені ГО „Молодіжна альтернатива”. від 13.10.2004.

4.Методология и методы социологических исследований. М., 1996.- 340с.

5.В.Н. Минина. Методы социального программирования.-СПб., 2001.-60с.

6.Шаповал М. Соціологія українського відродження. - К., 1994.-220с.

рефераты
© РЕФЕРАТЫ, 2012

рефераты