рефераты рефераты
 

Главная

Разделы

Новости

О сайте

Контакты

 
рефераты

Авиация и космонавтика
Административное право
Арбитражный процесс
Архитектура
Астрология
Астрономия
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Бизнес-план
Биология
Бухучет управленчучет
Водоснабжение водоотведение
Военная кафедра
География и геология
Геодезия
Государственное регулирование и налогообложение
Гражданское право
Гражданское процессуальное право
Животные
Жилищное право
Иностранные языки и языкознание
История и исторические личности
Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
Краеведение и этнография
Кулинария и продукты питания
Культура и искусство
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Масс-медиа и реклама
Математика
Медицина
Международное и Римское право
Уголовное право уголовный процесс
Трудовое право
Журналистика
Химия
География
Иностранные языки
Без категории
Физкультура и спорт
Философия
Финансы
Фотография
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Таможенная система
Теория государства и права
Теория организации
Теплотехника
Технология
Товароведение
Транспорт
Трудовое право
Туризм
Уголовное право и процесс
Управление
Радиоэлектроника
Религия и мифология
Риторика
Социология
Статистика
Страхование
Строительство
Схемотехника
История
Компьютеры ЭВМ
Культурология
Сельское лесное хозяйство и землепользование
Социальная работа
Социология и обществознание

рефераты
рефераты

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА - РЕФЕРАТЫ - Аналіз результатів соціологічного дослідження "Освіта в житті молоді"

Аналіз результатів соціологічного дослідження "Освіта в житті молоді"

Аналіз результатів соціологічного дослідження

«Освіта в житті молоді»

Результати дослідження

Метод дослідження

Анкетне опитування цільової групи (студентів)

Вибірка

20 респондентів віком 17-18 років;

13 жінок (65 %);

7 чоловіків (35 %)

Соціальний статус респондентів - студенти 1 курсу історико-соціологічного факультету РДГУ

Дата опитування

Квітень 2009 р.

Місце опитування

м.Рівне

Коротка характеристика інструменту дослідження

Анкета складає основних 24 питання і питання щодо віку, статі та місця навчання респондентів.

План

 • Вступ
  • І. Анкета дослідження
  • ІІ. Основна частина
  • IІІ. Підсумкові зведені таблиці
  • ІV. Аналіз отриманих результатів
  • Висновки
  • Вступ

1. Обґрунтування актуальності проблеми дослідження.

Сучасна система освіти в Україні не чутлива до змін у суспільстві, не здатна швидко перетворюватися адекватно до цих змін. Остання реформа - це спроба застосувати нові форми роботи (12-бальна шкала оцінок, 4-х річна початкова школа, 12-річна середня школа) в межах старої системи. Школа була і залишається інформативною та авторитарною

Одним з принципів реалізації Державної національної програми «освіта» (Україна - ХХ1 століття) є гуманізація освіти, що полягає в утвердженні людини як найвищої цінності, у найповнішому розкритті її здібностей та задоволенні різноманітних освітніх проблем. Згідно цього принципу, на сучасному етапі розвитку освіти повинно поступово відбуватися перехід до особистісно-зорієнтованого навчання та профільної освіти, мета яких - створення максимально сприятливих умов для розвитку і саморозвитку особистості учня, виявлення та активного використання його індивідуальних особливостей у навчальній діяльності.

Разом з тим, треба відмітити, що перехід до нового етапу освіти передбачає, насамперед, відробки концепції усвідомлення інноваційних підходів, методологічних принципів постнеокласичної науки, методики активізації освіти, створення ряду організаційних заходів. Ціллю цього стану стає не навчання, а освіта, формування особистості, «людини культурної», яка володіє необхідною для інформаційної цивілізації духовним потенціалом. Навчання застосовується на освіті, а не навпаки.

Одним із найважливіших напрямів розвитку освіти в Україні є приєднання стандартів у більшості українських вузів до Болонського процесу. Як наслідок, передбачається різке скорочення аудиторних занять і перехід студентів до активної самостійної роботи. Виникає багато проблем, пов'язаних з непристосованістю традиційних технологій навчання до такого типу навчальних курсів.

Крім того, сучасна соціально-економічна ситуація в країні і системі освіти така, що традиційні форми отримання освіти і моделі навчання не можуть задовольнити існуючих потреб в освітніх послугах. Аналіз змін, що проходять у системі освіти різних країн світу, дозволяє розглядати систему освіти як таку, у якій відбуваються еволюційні процеси. Ці процеси дозволяють співіснувати у рамках однієї системи освіти різним освітнім технологіям.

Отже, на сьогодні українська система освіти переживає певні зміни на різних її рівнях. Відкриваються приватні школи, ліцеї, гімназії. Середні школи перейшли від 5-бальної до 12-бальної системи оцінювання. Певні зміни мають місце і в вищих навчальних закладах. В якій мірі сьогоднішній ВНЗ, та система освіти загалом влаштовують сучасних студентів, та в якій мірі вони готові до змін та реформ, ми зможемо визначити за допомогою даного соціологічного дослідження, що проводиться у формі анкетування.

2. Мета дослідження

Дослідити значення освіти в житті студентів; дослідити відношення студентів до тієї освіти, яку вони отримують у процесі навчання в РДГУ; дослідити готовність і сприйнятливість студентів до змін.

3. Завдання дослідження

- простежити ставлення молодих людей (студентства) до освіти;

- дослідити важливість здобуття освіти для студентів 1-го курсу;

- визначити готовність студентів до змін, реформ в системі освіти.

4. Об`єкт та предмет дослідження

Об'єктом дослідження є студенти 1-го курсу історико-соціологічного факультету /2009 р./.

Предметом дослідження є система освіти в України, іі ефективність, та відношення до неї студентів.

5. Гіпотези дослідження

Загальне уявлення студентів про якість освіти, яку вони здобувають, повинно бути досить позитивне, хоча навряд чи студенти переконані в тому, що якість навчання зростає, а не погіршується. Тому, ймовірно, реформування системи освіти студенти, які навчаються в даний час на 1-му курсі, не сприймуть у позитивному сенсі, у силу відсутності відповідного досвіду у навчанні в ВНЗ, та відповідного багажу знань про зміни, які повинні відбутися для змінення системи освіти в більш ефективне русло.

6. Інструментарій дослідження.

У даному дослідженні використовується метод анкетування з:

- відкритими питаннями.

- закритими питаннями.

Анкета складається з основних 24 питань і питання щодо віку, статі та місця навчання респондентів.

І. Анкета дослідження

1. Ваша стать?

а) чоловіча б) жіноча

2. До якої вікової категорії ви відноситесь?

а) від 12 до 18 років б) від 18 до 30 років

3. На вашу думку, в наш час добре розвинута освіта в Україні?

а) так б) ні в) ваш варіант

4. Чи потрібно здобувати освіту взагалі?

а) так, безперечно б) ні

5. Як ви розумієте слово «освіта»?

6. Чи легко вам далась освіта (чи дається)?

а) так б) «50» на «50» в) ні

7. Яка роль освіти в житті людини?

а) бажання бути кращим

б) просто для галочки (всі вчаться і я буду)

в) бажання одержання задоволення (тому що тобі подобається)

г) щоб мати в майбутньому знання (рівень кваліфікації)

8. Чи хотіли б ви якихось нововведень в системі освіти? Якщо, так,

то яких саме.

9. В майбутньому потрібні освічені люди (як ви вважаєте)?

а) так звичайно (це наше майбутнє);

б) в деякій мірі (суспільству потрібні різні);

в) ні (адже ми не рухаємось до прогресу)

10. Чи справляється, на вашу думку, зі своїми обов`язками міністр

освіти і науки України?

а) так б) ні в) не знаю г) ваш варіант

11. Чи потрібно змінювати теперішнє становище освіти?

а) так, потрібно б) ні, не потрібно (від цього нічого не зміниться)

12. Яке місце у вашому житті посідає освіта?

а) перше (головне) б) друге в) ніяке г) ваш варіант

13. Як ви вважаєте, чи потрібна для сучасної людини освіта?

а) потрібна б) можна обійтися без неї в) ваш варіант

14. Яку на даний час ви здобуваєте освіту?

а) середню б) вищу в) ваш варіант

15. Де краще здобувати освіту?

а) в Україні б) за кордоном

16. Чи повинна освіта бути платною?

а) так б) ні в) ваш варіант

17. Чи подобається вам Болонська система оцінювання (взагалі рівень освіти?)

а) так б) ні в) ваш варіант

18. Чи потрібно було вводити 12 років навчання в середніх школах?

а) так б) не знаю в) ні

19. Яка має бути сучасна школа ХХІ ст.? Ваша відповідь.

20. Критерії оцінювання ВНЗ (___)? Ваша відповідь.

21. Чого повинно бути більше в ВНЗ?

а) лекцій б) семінарських занять в) порівну

22. На вашу думку, скільки повинно тривати навчання на здобуття вищої освіти?

а) 3 роки б) 5 років в) ваш варіант

23. Яким чином, в даний час зробити освіту кращою? Ваш варіант відповіді.

24. Чи подобається вам кредитно-модульна система оцінювання (у ВНЗ)?

а) так б) не знаю в) ні, не подобається

25. Чи є в Україні шанси підвищити рівень освіти в майбутньому?

а) так б) ні

ІІ. Основна частина

Вибірку даного соціологічного дослідження становили 20 респондентів. З діаграми видно, що більшість, це жінки (65 %), а чоловіки - 35 %.

Питання 3

Проаналізувавши відповіді студентів на питання 2, ми дійшли висновки, що більшість студентів (70 %), вважають, що на данний час система освіти в Україні знаходиться не на достатньому рівні розвитку, 25 % респондентів вважають, що сучасна освіта добре розвинена. І лише 5 % респондентів мають особливу власну думку з цього приводу.

Питання 4

На питання, чи потрібно здобувати освіту взагалі, всі студенти відповіли стверджувально, що свідчить, про свідомий вибір вищого навчального закладу, як однієї зі сходинок в здобутті освіти.

Питання 5 (Відкрите питання). Я ви розумієте слово освіта?

На це питання відповідь дало 75 % респондентів:

- 30% досліджуваних студентів під словом «освіта» розуміють - джерело знань та ґрунт для подальшого щасливого майбутнього;

- 15 % респондентів дали відповідь, що «освіта» - це знання;

- 15 % студентів відповіли, що «освіта» - це навчання;

- 2 респондента (10 %) зазначили, що «освіта» для них - це підвищення рівня свого «Я».

Питання 6

Більшість опитаних студентів - 70 %, вважають, що освіта дається їм «50» на «50», тобто не можна назвати легко, і не можна вказати, що важко, 10 % респондентів вважають, що освіта дається їм легко, і 15 % студентів відчувають складнощі у здобутті вищої освіти.

Питання 7

Відповіді студентів на Питання 6. Розподілилися наступним чином:

бажання бути кращим - 20 %; просто для галочки (всі вчаться і я буду)- 5 %; щоб мати в майбутньому знання (рівень кваліфікації) - 75 %; бажання отримати задоволення (тому що вам подобається) - 0%. Загалом, студенти вважають, що освіта - це майбутнє.

Питання 8. (Відкрите питання) Чи хотіли б ви якихось нововведень в системі освіти? Якщо так, то яких саме?

На жаль на це питання не дали відповідь 20 % респондентів. 20 % опитаних студентів відповіли на питання «ні», 1 респондент (5 %) погодився з даним рівнем в системі освіти, ще 1 (5 %) запропонував скасувати запровадження Болонської системи освіти. Інші відповіді розподілилися наступним чином:

- 3 респондента (15 %) - запровадження більше практики під час навчання;

- 4 респондента (20 %) - зменшення навантажень з дисципліни фізичного виховання та поділ групи на секції;

- 3 респондента (15 %) хотіли б нововведень та комп`ютеризації (тобто прагнення самостійно працювати та обирати)

Отже, загалом простежується прагнення до нововведень у студентів.

При відповіді на питання 9 більшість респондннтів (85 %) відповіли, що освітчені люди - це майбутнє країни, 15 % опитаних студентів зазначили, що суспільству потрібні люди різних категорій. І жоден студен не вважає, що наша країна не рухається до прогресу, що свідчить про позитивне відношення як до майбутнього України, так і до освітчених людей, як важливого аспекту цього майбутнього.

На жаль, більша частина опитаних студентів не знають, або вважають, що Міністр освіти та науки України І.Вакарчук, не справляється зі своїми обов`язками. Тільки 5 % досліджуваних студентів вважають, що за його керівництво ситуація в системі освіти покращилась. Серед 15 % студентів, які мали на це запитання свою власну думку, відповіді розподілились таким чином:

- що вона (ситуація) змінилась не суттєво;

- І.Вакарчук справляється зі своїми обов`язками на 30 % зі 100 %;

- більшості студентам, не подобається остання реформа в системі освіти.

Отже, опитані студенти загалом вважають, що Міністр освіти та науки України в середньому справляється зі своїми обов`язками на 50 %.

При аналізі відповідей респондентів на питання 11, ми дійшли висновку, що абсолютна більшість (70 %) опитаних студентів вважають, що обов`язково потрібні зміни в становищі системи освіти на сучасному етапі. І лише 30 % опитаних студентів вважають, що змінювати нічого не потрібно.

Для 40 % респондентів освіта грає головну роль в житті на данному етапі, 55 % респондентів, вважають, що освіта займає друге місце в їхньому житті. 5 % опитаних студентів загалом впевнені, що найперше місце в житті студента посідає освіта.

70 % опитаних респондентів вважають, що освіта потрібна для сучасної людини, 30 % опитаних студентів відповіли, що можна обійтись без освіти. Це свідчить про те, що для більшості студентів, які приймали участь в опитуванні освіта має велике значення в житті.

100 % опитаних респондентів на даному етапі здобувають вищу освіту.

Із відповідей студентів на питання 15 видно, що більша частина респондентів (60 %) вважають, що за кордоном краща якість освіти, але і не надто меньше студентів (40 %) впевнені, що в Україні краще здобувати освіту, ніж за кордоном.

Із відповідей студентів видно, що більшість (80 %) воліє, щоб освіта в Україні була безкоштовною, 10 % респондентів, не мають нічного проти, якщо б освіта була платною, і 10 % студентів мають власну точку зору на це запитання.

Враження студентів про Болонську систему освіти у студентів розділилися майже порівну: 50 % опитаних вважають її ефективною, 45 % респондентів не вважають її еталоном в оцінюванні і взагалі у здобутті знань, і 5 % досліджуваних студентів мають свій варіант відповіді на це питання.

При відповіді на питання 18, абсолютна більшість опитаних студентів (80 %) засвідчила, що не вважає запровадження 12-річної системи навчання у середній школі, вірним кроком. 15 % респондентів думають, що це правильний крок, на шляху до реформування системи освіти. І лише 5 % респондентів не мають з цього приводу визначеної точки зору.

Питання 19. (Відкрите питання) Яка має бути сучасна школа ХХІ ст.? Ваша відповідь.

Опитано 20 респондентів, з яких 15 % на жаль, не дало відповідь на це запитання.

- 2 респондента (10 %) не знають відповіді на це запитання;

- 2 респондента (10 %) вважають, що потрібно добавити більше практичних занять (поїздки за кордон, походи в різні музеї);

- 3 респондента (15 %) - за те, щоб школа розвивалась у плані виховання особистості;

- 1 студент (5 %) хоче, щоб все було по-старому, і не потрібно водити шкільної реформи;

- 1 студент (5 %) - за те, щоб відмінили 12-річну систему навчання;

- 2 респондента (10 %) бажали б щоб школа була вільного відвідування;

- 6 респондентів (30 %) хотіли би, щоб школа була технічно обладнана та комп'ютеризована.

Питання 20. (Відкрите питання). Критерії оцінювання в ВНЗ?

На жаль, жоден з 20 респондентів не спромігся дати відповіді на це запитання, що свідчить про недостатній досвід та недостатній багаж знань студентів 1-го курсу про навчальний процес у ВНЗ, про альтернативи у системі оцінювання, її можливі варіанти.

Питання 21

Відповідно до розподілу відповідей респондентів на питання 20, можна констатувати, що більшість опитаних студентів (60 %) воліють, щоб лекцій і семінарських занять у навчальному процесі у ВНЗ було порівну, 25 % респондентів бажають, щоб лекції переважали, адже інформація, що розповідає викладач засвоюється більше. 15 % студентів віддають перевагу семінарським заняттям, адже людина опрацювавши самостійно має більший багаж знань. Думки різні, тому що люди мають різні погляди - одні прагнуть досконалості, інші, навпаки, а деякі просто не зосереджені.

45 % опитаних студентів вважають, що навчання у ВНЗ повинно тривати 5 років, 40 % хотіли би, щоб навчання для збодуття вищої освіти скоротилося б до 3-х років, і 15 % респондентів мають власну точку зору з приводу цього притання.

Питання 23. (Відкрите питання) Як в даний час зробити систему освіти кращою? Ваш варіант

35 % респондентів (7 студентів) не змогли дати відповідь на це питання.

- 2 респонденти (10 %) вважають, що потрібно ліквідувати хабарництво і зробити освіту більш доступною;

- 1 студент (5 %) - за те, щоб вимоги до викладання підвищились;

- 3 студентів (15 %) - хотіли би, щоб ВНЗ були забезпечені новітніми технологіями;

- 2 респондентів (10 %) - запропонували вчитися і старатися, щоб покращити систему освіти;

- 1 студент (5 %) - хотів би, щоб на навчання виділялось більше грошей, щоб молоді люди були фахівцями у своїй галузі та могли б конкурувати з закордонними фахівцями;

- 1 студент (5 %) вважає що потрібно зменшити доступ вступу до навчально-виховного закладу (НВЗ) наполовину;

- 1 студент (5 %) - запропонував, перш ніж вводити засади потрібно їх затвердити в міністерстві освіти та науки;

- 2 студентів (10 %) - важко відповісти або все влаштовує.

Відповідь на це питання засвідчує, що в кредитно-модульній системі оцінювання у опитаних домінує негативна форма. Так, 35 % опитаних студентів задоволені існуючою системою оцінювання, а 10 % респондентів взагалі не мають точки зору з даного питання. 55 % респондентів вважають що кредитно-модульна система оцінювання не найкращий варіант оцінювання у ВНЗ. Це свідчить про те, що потрібно перш ніж вдосконалювати або впроваджувати якусь систему в нашій країні, ознайомити або підготувати людей до нового. До тих технологій, які були б доступні кожному, але щоб вони в основі базувались саме на цій системі.

Судячи із відповідей респондентів на питання 25, 85 % опитаних вважає, що Україна на вірному шляху, і в неї є шанс підвищити рівень системи освіти у майбутньому. 15 % опитаних студентів песимістично відносяться до майбутнього системи освіти, і вважають, що нічого кардинально не зміниться.

IІІ. Підсумкові зведені таблиці

н/п

Питання

Чоловіки

Жінки

Чоловіки (%)

Жінки

(%)

Разом

(%)

1

Ваша стать?

а) чоловіча

7

-

35 %

-

100 %

б) жіноча

-

13

-

65 %

2

3

На вашу думку, в наш час добре розвинута освіта в Україні?

а) так

-

5

-

25 %

100 %

б) ні

7

7

35 %

35 %

в) ваш варіант

-

1

-

5 %

4

Чи потрібно здобувати освіту взагалі?

а) так, безперечно

7

13

35 %

65 %

100 %

б) ні

-

-

-

-

5

Як ви розумієте слово «освіта»?

3

11

15 %

55 %

70 %

6

Чи легко вам далась освіта (чи дається)?

а) так

1

1

5 %

5 %

100 %

б) «50» на «50»

3

11

15 %

55 %

в) ні

2

1

10 %

5 %

7

Яка роль освіти в житті людини?

а) бажання бути кращим

2

2

10 %

10 %

100 %

б) просто для галочки (всі вчаться і я буду)

1

-

5 %

-

в) бажання одержання задоволення (тому що тобі подобається)

-

-

-

-

г) щоб мати в майбутньому знання (рівень кваліфікації)

4

11

20 %

55 %

8

Чи хотіли б ви якихось нововведень в системі освіти? Якщо, так, то яких саме.

6

10

30 %

55 %

80 %

9

В майбутньому потрібні освічені люди (як ви вважаєте)?

а) так звичайно (це наше майбутнє);

6

11

30 %

55 %

100 %

б) в деякій мірі (суспільству потрібні різні);

1

2

5 %

10 %

в) ні (адже ми не рухаємось до прогресу)

-

-

-

-

10

Чи справляється, на вашу думку, зі своїми обов`язками міністр освіти і науки України?

а) так

-

1

-

5 %

100 %

б) ні

4

4

20 %

20 %

в) не знаю

3

5

15 %

25 %

г) ваш варіант

-

3

-

15 %

11

Чи потрібно змінювати теперішнє становище освіти?

а) так, потрібно

5

9

25 %

45 %

100 %

б) ні, не потрібно (від цього нічого не зміниться)

2

4

10 %

20 %

12

Яке місце у вашому житті посідає освіта?

а) перше (головне)

2

6

10 %

30 %

100 %

б) друге

5

6

25 %

30 %

в) ніяке

-

-

-

-

г) ваш варіант

-

1

-

5 %

13

Як ви вважаєте, чи потрібна для сучасної людини освіта?

а) потрібна

5

9

25 %

45 %

100 %

б) можна обійтися без неї

2

4

10 %

20 %

в) ваш варіант

-

-

-

-

14

Яку на даний час ви здобуваєте освіту?

а) середню

-

-

-

-

100 %

б) вищу

7

13

35 %

65 %

в) ваш варіант

-

-

-

-

15

Де краще здобувати освіту?

а) в Україні

4

4

20 %

20 %

100 %

б) за кордоном

3

9

15 %

45 %

16

Чи повинна освіта бути платною?

а) так

1

1

5 %

5 %

100%

б) ні

6

10

30 %

50 %

в) ваш варіант

-

2

-

10 %

17

Чи подобається вам Болонська система оцінювання (взагалі рівень освіти?)

а) так

3

7

15 %

35 %

100 %

б) ні

4

5

20 %

25 %

в) ваш варіант

-

1

-

5 %

18

Чи потрібно було вводити 12 років навчання в середніх школах?

а) так

1

2

5 %

10 %

100 %

б) не знаю

1

-

5 %

-

в) ні

5

11

25 %

55 %

19

Яка має бути сучасна школа ХХІ ст.? Ваша відповідь.

5

11

25 %

55 %

80 %

20

Критерії оцінювання ВНЗ (___)? Ваша відповідь.

4

7

20 %

35 %

55 %

21

Чого повинно бути більше в ВНЗ?

а) лекцій

-

5

-

25 %

100 %

б) семінарських занять

1

2

5 %

10 %

в) порівну

6

6

30 %

30 %

22

На вашу думку, скільки повинно тривати навчання на здобуття вищої освіти?

а) 3 роки

3

5

15 %

25 %

100 %

б) 5 років

4

5

20 %

25 %

в) ваш варіант

-

3

-

15 %

23

Яким чином, в даний час зробити освіту кращою? Ваш варіант відповіді.

4

10

20 %

55 %

100 %

24

Чи подобається вам кредитно-модульна система оцінювання (у ВНЗ)?

а) так

3

4

15 %

20 %

100 %

б) не знаю

-

2

-

10 %

в) ні, не подобається

4

7

20 %

35 %

25

Чи є в Україні шанси підвищити рівень освіти в майбутньому?

а) так

6

11

30 %

55 %

100 %

б) ні

1

2

5 %

10 %

ІV. Аналіз отриманих результатів

Вибірку нашого соціологічного дослідження становили 20 респондентів, з яких - 13 дівчат (65 %), та 7 хлопців (35 %).

Проаналізувавши відповіді студентів на запитання можна констатувати:

Ш більшість студентів (70 %), вважають, що на данний час система освіти в Україні знаходиться не на достатньому рівні розвитку;

Ш 100 % студентів вважають, що освіту здобувати потрібно обов`язково;

Ш 70 %, вважають, що освіта дається їм «50» на «50», тобто не можна назвати легко, і не можна вказати, що важко;

Ш більша частина опитаних студентів - 75 %, зазначили, що основна роль освіти - це здобуття знань на майбутнє (рівень кваліфікації);

Ш 85 % респондннтів вважають, що освічені люди - це майбутнє країни;

Ш на жаль, більша частина опитаних студентів не знають, або вважають, що Міністр освіти та науки України І.Вакарчук, не справляється зі своїми обов`язками;

Ш абсолютна більшість (70 %) опитаних студентів вважають, що обов`язково потрібні зміни в становищі системи освіти на сучасному етапі;

Ш для 40 % респондентів освіта грає головну роль в житті на данному етапі, 55 % респондентів, вважають, що освіта займає друге місце в їхньому житті;

Ш 70 % опитаних респондентів вважають, що освіта потрібна для сучасної людини, 30 % опитаних студентів відповіли, що можна обійтись без освіти;

Ш більша частина респондентів (60 %) вважають, що за кордоном краща якість освіти, але і не надто меньше студентів (40 %) впевнені, що в Україні краще здобувати освіту, ніж за кордоном;

Ш більшість (80 %) воліє, щоб освіта в Україні була безкоштовною, 10 % респондентів, не мають нічного проти, якщо б освіта була платною;

Ш Болонську систему освіти 50 % опитаних студентів вважають ефективною, 45 % респондентів не вважають її еталоном в оцінюванні і взагалі у здобутті знань;

Ш абсолютна більшість опитаних студентів (80 %) засвідчила, що не вважає запровадження 12-річної системи навчання у середній школі, вірним кроком. 15 % респондентів думають, що це правильний крок, на шляху до реформування системи освіти;

Ш більшість опитаних студентів (60 %) воліють, щоб лекцій і семінарських занять у навчальному процесі у ВНЗ було порівну, 25 % респондентів бажають, щоб лекції переважали, адже інформація, що розповідає викладач засвоюється більше. 15 % студентів віддають перевагу семінарським заняттям, адже людина опрацювавши самостійно має більший багаж знань.

Ш 45 % опитаних студентів вважають, що навчання у ВНЗ повинно тривати 5 років, 40 % хотіли би, щоб навчання для збодуття вищої освіти скоротилося б до 3-х років, і 15 % респондентів мають власну точку зору з приводу цього притання;

Ш 35 % опитаних студентів задоволені існуючою системою оцінювання, а 55 % респондентів вважають що кредитно-модульна система оцінювання не найкращий варіант оцінювання у ВНЗ;

Ш 85 % опитаних вважає, що Україна на вірному шляху, і в неї є шанс підвищити рівень системи освіти у майбутньому.

Висновки

Здійснивши соціологічне дослідження стосовно ставлення молоді (студентства) до системи освіти на сучасному етапі, ми прийшли до наступних висновків:

Ш Сучасні студенти надають освіті великого значення у своєму житті, вони вважають, що освічена людина - це майбутнє нашої країни.

Ш Багатьом студентам не подобаються зміни пов`язані з реформуванням системи освіти (перехід на 12 - річний цикл навчання у середній школі, запровадження Болонського процесу в Україні). Більшість респондентів вважає, що перед тим, як здійснювати реформи, нововведення, потрібно підготувати відповідний ґрунт, тобто ознайомити на пристосувати до цих змін людей.

Ш Значна частина респондентів, що становили вибірку нашого дослідження висловилися за 5-річне навчання для здобуття вищої освіти, більшість з них також воліє аби лекцій та семінарських занять у навчальному процесі було порівну. Природно, що левова частка студентів, що приймали участь в опитуванні, воліє мати безкоштовну освіту.

Ш Стосовно сучасної ситуації в системі освіти України, то більшість респондентів має думку, що міністр освіти та науки України наполовину справляється зі своїми обов`язками, до того ж, або покращити рівень та ситуацію в освітянській галузі потрібно знищити хабарництво, підвищити рівень технічного оснащення ВНЗ, запровадити більше практичних занять для студентів і т.д. Примітно, що абсолютна більшість опитаних студентів вважає, що Україна на вірному шляху поступу, і ще свідчить про те, що в майбутньому ситуація у системі освіти нашої держави зміниться на краще.

Отже, з огляду на висновки проведеного дослідження ми підтвердили гіпотезу, яка висувалась на початку опитування - уявлення студентів про якість освіти, яку вони здобувають, дійсно досить позитивне. Виявилось, що студенти вважають та переконані в тому, що якість навчання не зростає, а навпаки погіршується, чому сприяє реформування системи освіти. Це зумовлене насамперед тим, що студенти, які навчаються в даний час на 1-му курсі, не адаптовані в повному сенсі до навчання ВНЗ з запровадженими змінами, зумовленими приєднанням України до Болонського процесу. Тому вони не сприймають у позитивному сенсі, у силу відсутності відповідного досвіду, та відповідного багажу знань ті зміни, які відбуваються або повинні відбутися для змінення системи освіти в більш ефективне русло.

рефераты
© РЕФЕРАТЫ, 2012

рефераты