рефераты рефераты
 

Главная

Разделы

Новости

О сайте

Контакты

 
рефераты

Авиация и космонавтика
Административное право
Арбитражный процесс
Архитектура
Астрология
Астрономия
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Бизнес-план
Биология
Бухучет управленчучет
Водоснабжение водоотведение
Военная кафедра
География и геология
Геодезия
Государственное регулирование и налогообложение
Гражданское право
Гражданское процессуальное право
Животные
Жилищное право
Иностранные языки и языкознание
История и исторические личности
Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
Краеведение и этнография
Кулинария и продукты питания
Культура и искусство
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Масс-медиа и реклама
Математика
Медицина
Международное и Римское право
Уголовное право уголовный процесс
Трудовое право
Журналистика
Химия
География
Иностранные языки
Без категории
Физкультура и спорт
Философия
Финансы
Фотография
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Таможенная система
Теория государства и права
Теория организации
Теплотехника
Технология
Товароведение
Транспорт
Трудовое право
Туризм
Уголовное право и процесс
Управление
Радиоэлектроника
Религия и мифология
Риторика
Социология
Статистика
Страхование
Строительство
Схемотехника
История
Компьютеры ЭВМ
Культурология
Сельское лесное хозяйство и землепользование
Социальная работа
Социология и обществознание

рефераты
рефераты

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА - РЕФЕРАТЫ - Принцип работы радиостанций

Принцип работы радиостанций

Міністерство освіти України

ХДТУРЕ

Виконав:

студент групи

ПЕА 98-1

Ситник О.М.

Перевірив:

Світенко

Харків,

1998 рік

Зміст:

Сторінки

1. Принцип роботи радіостанції. 3

2. Робота радіостанції. 5

ПРИНЦИП РОБОТИ РАДІОСТАНЦІЙ

Основними блоками і приладами радіостанції є блок прийомопередавача,

блок гучномовця, антенне влаштування. Прийомопередавач містить передавач,

приймальник, блок управління і мікротелефон.

Передавач з фазовою модуляцією і чотирьохкратним множенням частоти

кварцевого генератора. Високочастотний сигнал з кварцевого генератора

надходить на фазовий модулятор, де під впливом низькочастотного сигналу

здійснюється його модуляція. Після попереднього підсилення здійснюються

множення частоти високочастотного сигналу шляхом послідовного подвоєння

множниками частоти і фільтрування субгармонічних що складають полосовим

фільтром (ПФ). Після підсилення підсилювачем потужності (ПП) здійснюється

остаточне фільтрування високочастотного сигналу від гармонік.

Для підтримання постійного рівня вихідної потужності в кільце

зворотного зв'язку включена схема автоматичного регулювання потужності

(АРП).

Високочастотний сигнал з виходу ПП після детектуювання управляє

підсилювачем постійного струму схеми автоматичного регулювання потужності

УПТ АРМ, включеним в ланцюг живлення, і відкриває транзистор, включений в

ланцюг індикатора на лицевий панелі прийомопередавача ПП.

Низькочастотний тракт передавача складається з підсилювача,

обмежувача, схеми і фільтру нижніх частот ФНЧ. Після підйому верхніх частот

підсилювачем відбувається обмеження сигналу і наступний завал верхніх

частот схемою, що забезпечує лінійність амплітудно-частотноі характеристики

при малому рівні модулюючого сигналу і постійність максимальної девиации

частоти в діапазоні модулюючих частот. Фільтр нижніх частот обмежує

діапазон модулюючих частот в межах 300 - 3400 Гц.

Антенний коммутатор (АК) служить для відключення передавача в режимі

«Прийом» і виключає чинність, що інтегрує передавача на вхідному ланцюзі

приймальника. Схема захисту обмежує рівень високочастотного сигналу на

вході приймальника і служить для захисту вхідних цепей в режимі «Передача».

Приймальник — супергетеродинного типу з однократним перетворенням

частоти. Проміжна частота fпч=fгет-fc=10,7 МГЦ, де Fгет - частота

гетеродину, МГЦ; fc — частота каналу радіозв'язку, МГЦ.

Високочастотний сигнал і сигнал гетеродину надходять на змішувач Зм.

Сигнал проміжної частоти виділяється кварцевим полосовим фільтром ПФ і

після підсилення в УПЧ і обмеження Огр надходить на частотний детектор ЧД,

що виділить низькочастотную що складає модулювання сигналу. Низькочастотний

сигнал з ЧД після попереднього підсилення в УНЧ надходить на фільтр верхніх

частот шумоподавця і підсилювач, здійснюючий завал верхніх частот. Далі НЧ

сигнал через підсилювач коммутуючий надходить на телефон МТ, а через

регулятор гучності на блок гучномовця.

Сигнал гетеродину формується кварцевим генератором і після подвоєння

множником частоти УмЧ з наступним підсиленням підсилювачем гетеродину УГЕТ

надходить на Зм.

В відсутність частоти, що несе шуми приймальника виділяються фільтром

верхніх частот шумоподавця і після підсилення детектируются детектором ДТ і

надходять на підсилювач инвертуючий УИНВ, що формує сигнал управління

логічним влаштуванням блоку управління за наявності шумів в радіоканалі або

при натиску тангенти мікротелефона.

Блок управління містить приймальник і генератори тонального виклика і

логічне влаштування ЛгВ, керуюче режимами роботи прийомопередавача.

Перший і другій генератори виклика формують низькочастотний сигнал

тонального виклика з частотами 1000 і 1450 Гц відповідно, що надходить на

модуляційний вхід передавача при натиску кнопок, для виклика диспетчерської

і абонентськой радіостанцій.

З виходу приймальника тонального виклика ПТВ сигнал викликної частоти

1450 Гц після детектуювання надходить на один з входів логічного

влаштування, що управляє ключем влаштування коммутуючого приймальника в

низькочастотному тракті в залежності від наявності шумів, сигналу виклика і

стани органів управління прийомопередавача.

Блок гучномовця передвизначений для підсилення сигналу звуковий

частоти і складається з широкополосного безтрансформаторного підсилювача

низької частоти (УНЧ), навантаженого на динамічну головку.

Блок живлення є вторинним джерелом живлення і передвизначений для

живлення радіостанції від мережі напругою 220 В частотою 50 Гц. Блок

живлення складається з трансформатора, випрямляча і стабілізатора. Живлення

радіостанції можливо також від аварійного джерела (акумулятора).

Робота радіостанцій. Радіостанції працюють в трьох режимах: «Черговий

прийом», «Прийом» і «Передача».

Радіостанцію включають поворотом праворуч (по годинній стрілці) ручки

потенціометра ВКЛ. При Цьому напруга надходить від джерела живлення через

кабель з предохранителями на блок гучномовця і стабілізатор передавача, з

виходу якого напруга ,що стабілізувалася надходить на всі каскади і блоки

прийомопередавача. Індикатор на прийомопередавачі сигналізує про включення

радіостанції. На підсилювач потужності напруга надходить безпосередньо від

джерела живлення через контакт прийомопередавача, не торкаючи вимикач ВКЛ.

В режимі «Черговий прийом» мікротелефон МТ знаходиться в

трубкоутримувачі. При цьому низькочастотний сигнал на телефоні і голівці

гучномовця буде відстуній, переговори абонентів радіомережі і шуми

приймальника не прослуховуються.

При надходженні на вхід приймальника високочастотного сигналу,

модульованого частотою виклика з'являється низькочастотний сигнал на виході

підсилювача коммутуючого приймальника, телефоні мікротелефона і голівці

блоку гучномовця. В цьому випадку гучність на голівці гучномовця

максимальна.

По Закінченню прийому виклика низькочастотний сигнал з виходу

приймальника надходить на телефон мікротелефона і гучномовець.

При знятті мікротелефона з трубкоутримувача радіостанція переходить в

режим «Прийом». При цьому корпус від контакту блоку управління вимикається

і підключается до регулятора 'Вкл-Громк» і тангенте мікротелефона.

Перехід з режиму «Прийом» в режим «Передача» здійснюється натиском

тангенти мікротелефона. При цьому «корпус» подається на генератор кварцевий

передавача (Гкв Прд), забезпечуючи його запуск і формування ВЧ сигналу на

виході передавача. Низкочастотний тракт приймальника і гучномовця при цьому

шунтрується сигналом з логічного влаштування. Низькочастотний сигнал на

модульований вхід передавача надходить з мікрофону мікротелефона через

мікрофонзьт підсилювач.

В режимі «Передача» відкривається ключ індикатора потужності (КЛІП) і

подається «корпус» на індикатор, що сигналізує про наявність потужності на

виході підсилювача потужності передавача.

В одноканальному прийомопередавачі можливий перехід в додатковий режим

«Прослуховування». В цьому режимі можливі прослуховування і контроль

переговорів абонентів радіомережі при знаходженні мікротелефона в трубці-

утримувачу.

Переключення каналів в трьохканальній радіостанції здійснюється

натиском однієї з кнопок перемикача каналів; при цьому напруга живлення

подається на відповідні кварцевие генератори передавача і приймальника.

Перелік літератури:

1. 82 г 7 М. Цюрупа

2. 8 В.Хмарцев

рефераты
© РЕФЕРАТЫ, 2012

рефераты