рефераты рефераты
 

Главная

Разделы

Новости

О сайте

Контакты

 
рефераты

Авиация и космонавтика
Административное право
Арбитражный процесс
Архитектура
Астрология
Астрономия
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Бизнес-план
Биология
Бухучет управленчучет
Водоснабжение водоотведение
Военная кафедра
География и геология
Геодезия
Государственное регулирование и налогообложение
Гражданское право
Гражданское процессуальное право
Животные
Жилищное право
Иностранные языки и языкознание
История и исторические личности
Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
Краеведение и этнография
Кулинария и продукты питания
Культура и искусство
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Масс-медиа и реклама
Математика
Медицина
Международное и Римское право
Уголовное право уголовный процесс
Трудовое право
Журналистика
Химия
География
Иностранные языки
Без категории
Физкультура и спорт
Философия
Финансы
Фотография
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Таможенная система
Теория государства и права
Теория организации
Теплотехника
Технология
Товароведение
Транспорт
Трудовое право
Туризм
Уголовное право и процесс
Управление
Радиоэлектроника
Религия и мифология
Риторика
Социология
Статистика
Страхование
Строительство
Схемотехника
История
Компьютеры ЭВМ
Культурология
Сельское лесное хозяйство и землепользование
Социальная работа
Социология и обществознание

рефераты
рефераты

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА - РЕФЕРАТЫ - Лекция по географии

Лекция по географии

Дата добавления: март 2006г.

    Тема : Тваринництво
    Визначеня
    галузь господарства яка займається розведенням тварин
    Значення

З початку поточного тисячоліття значення сг і тваринництва дещо зменшилось, віддаючи свої позиції промисловості. Але зараз коли все більшу увагу приділяють екологічним питанням, питанням чистої сг продукції у вигращі опинилися країни які зробили одну із своїх спеціалізацій–сг. Сьогодні екологічно-чиста сг продукція коштує дуже великі гроші на світовому ринку і тому країни які мають відповідне інтенсивне сільське господарство займають дуже важливі позиції на світовій арені. В умовах розвитку великих міст ( мегаполісів ) дуже велика роль приділяється галузям тваринництва які безперебійно на протязі всього року можуть у великих обсягах постачати високоякісні породукти харчування цим гігінським містам ( йдеться на сам перед про птахівництво ) . Високоінтенсивне екологічно чисте тваринництво не тільки дозволяє зайняти зараз лідируючі положення як у рамках регіональних економічних угрупувінь і у всьому світі але й забезпечити здоровими продуктами харчування власне населення , що є осноою продовження нації.

    Структура
    Скотарство
    Налічується 1, 3 – 1, 5 млрд голів худоби
    Скотарство дає 1/3 всього мяса та майже все молоко

Найбільші виробник яловичи ( США, Австралія , ФР, Новазеландія ) Найбільше стадо в Індії приблизно 270 млн голів , але воно непродуктивне( релігійні забобони)

    Направлення скотарства – молочне мясне і мясомолочне

Молочне – країни з сочними пасовищами Зх Европа, а також поблизу великих міст Мясне - - в посушливих районах степів, напівпустель ( США , Австралія ) Молочно мясне – в лісостепових зонах при наявності соковитих кормів ,

    Свинарство
    Приблизно 0, 8 млрд голів
    Дає 2/5 мясної продукці

Свинарсво тяжіє до густозаселених регіонів, великих пром міст та раойнів вирощування картоплі та буряка

Значна частина поголівя свине розміщена в Китаї та країнах СНД ( приблизна Ѕ)

    Вівчарство
    Налічується 1, 2 млрд
    Тяжіє до районів природніх пасовищ
    Основний регіон – Австралія та Нова Зеландія

В найбільш посушливих районах розповсюджене товкоруне та напів тонкоруне вівічарство

В останній час переважає розведення овець мясо-вовняного напрямку

    Розведення коней
    За поголівям 1 місце країни Пн та Пд Америки
    Основне виробництво розміщене в районах природніх пасовищ
    Птахівництво

Розміщене навколо всіх великих міст а також в регіонах вирощування зернових культур

    Рибальство

Ѕ світового вилову риби приходиться на Японію , СНД, Китай , США, Чілі , Перу Виділяють 3 Зони вилову ( Північна , Тропічна та Південна ) Основна зона – північна По Океанах :

    Тихий – 56 %
    Атлантичний – 38 %
    Індійський – 6 %
    Вузькоспеціалізовані підггалузі :
    Оленярство ( ПН Евразії , північ Пн Америки )

Розведення верблюдів ( в великих пустелях та напів пустелях ) Хутрове господарство ( Пн Росії та Канади )

Бджільництво ( країни степу лісостепу , передгірські райони ) Звязки

    Особливості

Головна галузь сг в розвинених країнал і другорядна в раїнах що розвиваються Менша залежність від кліматичних умов

Земля не являється основним засобом виробництва , а лише впливає на характер виробництва

    Мень ніж в рослинництві виражена сезонність
    Основою розвитку є сировинна(кормова) база
    Інтенсифікація

Інтенсивно тваринництво розвивається в більшості кап країн , воно засноване на польовому кормовиробництві та культурних пасовищах. Виділяють 3 регіони інтенсивного тваринництва :

Кріїни центральної частини Зх Европи ( спеціалізація на молочномясному та молочному скотарстві, розведені свинь та птахівництві)

    Країни Пн Америки

Австралія та Нова Зеландія ( спеціалізація пасовищне вовняне та мясововняне вівчарство , роведення КРХ мясного направлення .

В країнах , що розвиваються тваринництво в більшості випадків є екстенсивним ( зростання виробництва– за рахунок збільшення поголівя та пасовищ)

рефераты
© РЕФЕРАТЫ, 2012

рефераты