рефераты рефераты
 

Главная

Разделы

Новости

О сайте

Контакты

 
рефераты

Авиация и космонавтика
Административное право
Арбитражный процесс
Архитектура
Астрология
Астрономия
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Бизнес-план
Биология
Бухучет управленчучет
Водоснабжение водоотведение
Военная кафедра
География и геология
Геодезия
Государственное регулирование и налогообложение
Гражданское право
Гражданское процессуальное право
Животные
Жилищное право
Иностранные языки и языкознание
История и исторические личности
Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
Краеведение и этнография
Кулинария и продукты питания
Культура и искусство
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Масс-медиа и реклама
Математика
Медицина
Международное и Римское право
Уголовное право уголовный процесс
Трудовое право
Журналистика
Химия
География
Иностранные языки
Без категории
Физкультура и спорт
Философия
Финансы
Фотография
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Таможенная система
Теория государства и права
Теория организации
Теплотехника
Технология
Товароведение
Транспорт
Трудовое право
Туризм
Уголовное право и процесс
Управление
Радиоэлектроника
Религия и мифология
Риторика
Социология
Статистика
Страхование
Строительство
Схемотехника
История
Компьютеры ЭВМ
Культурология
Сельское лесное хозяйство и землепользование
Социальная работа
Социология и обществознание

рефераты
рефераты

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА - РЕФЕРАТЫ - Реферат: Здоровий спосіб життя

Реферат: Здоровий спосіб життя

Реферат на тему:

Здоровий спосіб життя

План

1. Вступ.

2. Поняття про здоровий спосіб життя.

3. Раціональне харчування.

4. Норми і режими харчування.

5. Відмова від шкідливих звичок.

6. Оптимальний руховий режим.

7. Режим праці і відпочинку.

8. Антропогенні зміни.

Вступ.

Тільки дуже втомлена від життя, скривджена долею людина може відмовитися від

можливості прожити 100 і більш років, залишаючись при цьому здоровою і

енергійною. Однак така можливість надається деяким. І справа тут не стільки в

генетичній схильності, скільки в бажанні людини стати довгожителем.

Фахівці стверджують, що резерви людського організму використовуються людьми

слабко, і тривалість життя вже сьогодні може бути істотно збільшена. Цифри

називаються різні: 120, 150, 400 і більш років, аж до необмеженого

довголіття. Напевно багато хто чув про людину по імені Поль Брег. Він був

ентузіастом і пропагандистом здорового способу життя. Брег трагічно загинув,

катаючи на дошці по океанічних хвилях, у віці 95 років. До самої смерті він

був абсолютно здоровий. Відзначимо, що ентузіастам здорового способу життя в

минулому були не доступні багато сучасних засобів, що збільшують тривалість

життя. Тому люди, що живуть наприкінці 20-го століття, а тим більше ті, котрі

будуть жити в 21-ом, зможуть домогтися набагато більших успіхів.

Наступні цифри показують, як рівень розвитку науки впливає на тривалість

життя. У 1975 р. у Бірмі середня тривалість життя дорівнювало 51 року. У цей

же час у Швеції 76 років. У 1896 р. у Росії люди в середньому жили 32 роки, у

1926 р. - 45, а в 1971 р. уже близько 70. Мислячій людині очевидно, що

завдяки дуже інтенсивним дослідженням, що ведуться в багатьох країнах світу,

процес збільшення тривалості життя буде продовжуватися, поки не відбудеться

остаточна перемога над старінням.

Сучасна геронтологія, наука, яка вивчає проблеми довголіття, розташувала

зараз поруч засобів, що збільшують тривалість життя лабораторних теплокровних

тварин на 60% і більше. Однак важливо відзначити, що якщо якийсь засіб

продовжив життя мишки на 10% (женьшень), то ефект для людини від цього

засобу, швидше за все, виявиться скромніше (може на 5-7%), тому що людський

організм вже і так повніше організму миші використовує свої резервні

можливості. Крім того, якщо ми припустимо, що використання всіх можливих

лікарських препаратів продовжить наше життя на 25 років, і особлива дієта на

20 років, то начебто не можна розраховувати на загальне збільшення тривалості

життя в 45 років (можливо на 30-40).

Отже, до дійсного часу відомі всі чи, принаймні, більшість причин, які ведуть

наш організм до руйнування і смерті. У теорії учені вже сьогодні знають, що

необхідно робити, щоб жити необмежено довго. І незабаром, по історичних

мірках, теорія дасть свої практичні плоди!

1. Поняття про здоровий спосіб життя

Здоров'я людини більш ніж на 50%, відповідно до різних джерел залежить від

його способу життя. Д. У. Ністрян пише: “Як вважають деякі дослідники,

здоров'я людини на 60 % залежить від його способу життя, на

20 % - від навколишнього середовища і лише на 8 % - від медицини”. За даними

ВООЗ, здоров'я людини на 50-55 % визначається умовами і способом життя, на 25

% - екологічними умовами, на 15-20 % воно обумовлено генетичними факторами і

лише на 10-15 % - діяльністю системи охорони здоров'я .

Існують різні підходи до визначення поняття “спосіб життя”.

Так, ряд авторів думають, що спосіб життя - це біосоціальна категорія, що

визначає тип життєдіяльності в духовній і матеріальній сферах життя людини.

Згідно Ю. П. Лісіцину, “спосіб життя - визначений, історично обумовлений тип,

вид життєдіяльності, визначений спосіб діяльності в матеріальній і

нематеріальній (духовній) сферах життєдіяльності людей”. У даному випадку

спосіб життя розуміється як категорія, що відображує найбільш загальні і

типові способи матеріальної і духовної життєдіяльності людей, узятих у

єдності з природними і соціальними умовами.

В іншому підході поняття спосіб життя розглядається як інтегральний спосіб

буття індивіду в зовнішньому і внутрішньому світі , як “система взаємин

людини із самим собою і факторами зовнішнього середовища”, де система взаємин

людини із самим собою являє собою найскладніший комплекс дій і переживань,

наявність корисних звичок, що зміцнюють природний ресурс здоров'я,

відсутність шкідливих, що руйнують його.

Більшість західних дослідників визначають спосіб життя, як “широку категорію,

що включає індивідуальні форми поведінки, активність і реалізацію своїх

можливостей у праці, повсякденному житті і культурних звичаях, властивих тому

чи іншому соціально-економічному укладу”.

А. М. Ізуткін і Г. Ц. Царегородцев структуру способу життя представляють у

виді наступних елементів: “1) передосвітня діяльність, спрямована на зміну

природи, суспільства і саму людину; 2) способи задоволення матеріальних і

духовних потреб; 3) форми участі людей у суспільно-політичній діяльності й у

керуванні державою; 4) пізнавальна діяльність на рівні теоретичного,

емпіричного і цінносно-орієнтованного знання; 5) комунікативна діяльність, що

включає спілкування між людьми в суспільстві і його підсистемах (народ, клас,

родина й ін.); 6) медико-педагогічна діяльність, спрямована на фізичний і

духовний розвиток людини”. Ю. П. Лісіцин, Н. В. Напівніна, Е. Н. Савельєва й

ін. пропонують такі складові частини (аспекти) способу життя, як виробнича,

суспільно-політична, медична активність. Інші автори в поняття спосіб життя

включають трудову діяльність людини, соціальну, психоінтелектуальну, рухову

активність, спілкування і побутові взаємини, звички, режим, ритм, темп життя,

особливості роботи, відпочинку і спілкування.

Ю. П. Лісіцин, опираючись на класифікації способу життя И.В. Лад-Бестужев-

лади й інші вітчизняні соціологи і філософи, виділяє в способі життя чотири

категорії: “... економічну - ”рівень життя”, соціологічну - “якість життя”,

соціально-психологічну - “стиль життя” і соціально-економічну - “уклад

життя”. Рівень життя чи рівень добробуту характеризує розмір, а також

структуру матеріальних і духовних потреб, у такий спосіб кількісну, що

піддається виміру сторін, умов життя. Під укладом життя розуміється порядок

громадського життя, побуту, культури, у рамках якого відбувається

життєдіяльність людей. Стиль життя відноситься до індивідуальних особливостей

поведінки як одного з проявів життєдіяльності. Якість же життя є оцінкою

якісної сторони умов життя; це - показник рівня комфорту, задоволеність

роботою, спілкуванням і т.п. Згідно Ю. П. Лісіцину, здоров'я людини багато

в чому залежить від стилю й укладу життя.

Здавна, ще до виникнення професійної медицини, люди помічали вплив на

здоров'я характеру праці, звичок, звичаїв, а також вірувань, думок,

переживань. Відомі медики різних країн звертали увагу на особливості праці і

побуту своїх пацієнтів, погоджуючи з цим виникнення недуг.

Якщо звернутися до історичного аспекту зародження уявлень про здоровий спосіб

життя, то уперше вони починають формуватися на Сході. Вже в Стародавній

Індії 6 століть до н.е. у Ведах сформульовані основні принципи поведінки

здорового способу життя. Один з них – досягнення стійкої рівноваги психіки.

Першою і неодмінною умовою досягнення цієї рівноваги була повна внутрішня

воля, відсутність твердої залежності людини від фізичних і психологічних

факторів навколишнього середовища. Іншим шляхом, що веде до установлення

внутрішньої рівноваги, вважався шлях серця, шлях любові. Під любов'ю, що дає

волю, у бхакти-йоге розумілася не любов до окремої людини, до групи людей, а

любов до усього живого в цьому світі як до вищого вираження сутності буття.

Третій шлях досягнення внутрішньої волі – шлях розуму, розуму - пропонувався

джана-йогою, що стверджує, що жодний з йог не повинен відмовлятися від

знання, тому що воно підвищує життєву стійкість.

У східній філософії завжди ставився акцент на єдності психічного і тілесного

в людині. Так, китайські мислителі вважали, що дисгармонія організму виникає

в результаті психічної дисгармонії. Вони виділяли п'ять хворобливих настроїв:

гнів і запальність, “затьмареність” переживаннями, заклопотаність і зневіра,

сум і смуток, страх і тривожність. Схильність до таких настроїв, - вважали

вони, - порушує і паралізує енергію як окремих органів, так і всього

організму в цілому, скорочуючи людині життя. Радість же додає гармонічну

еластичність енергопотокам організму і продовжує життя.

У тибетській медицині у відомому трактаті “чжуд-ши” неуцтво вважалося

загальною причиною усіх хвороб. Неуцтво породжує хворий спосіб життя, вічну

незадоволеність, приводить до тяжких, песимістичних переживань, пагубним

пристрастям, несправедливому гніву, несхвальності до людей. Помірність в

усьому, природна природність і подолання неуцтва - основні складові здорового

способу життя, що визначає фізичне і психічне благополуччя людини.

Східна філософія заснована на розумінні людини як цілого, нерозривно

пов'язаного з безпосереднім оточенням, природою, космосом і орієнтована на

підтримку здоров'я, виявлення величезних можливостей людини протистояти

недугам.

Уявлення про здоровий спосіб життя зустрічається й в античній філософії.

Мислителі античного періоду намагаються виділити в даному явищі специфічні

елементи. Так, наприклад, Гіппократ у трактаті “Про здоровий спосіб життя”

розглядає даний феномен як деяку гармонію, до якої варто прагнути шляхом

дотримання цілого ряду профілактичних заходів. Він акцентує увагу в основному

на фізичному здоров'ї людини. Демокрит у більшій мірі описує духовне

здоров'я, що представляє собою “благий стан духу”, при якому душа перебуває в

спокої і рівновазі, не хвилючись ніякими пристрастями, страхами й іншими

переживаннями.

В античному світі існують свої традиції ведення здорового способу життя.

Наявність гарного здоров'я було основним критерієм для забезпечення

інтелектуального розвитку підростаючого покоління. Так, юнаки, фізично погано

розвиті, не мали право на вище утворення. У Древній Греції культ тіла

зводиться в рамки державних законів, маючи на увазі систему фізичного

виховання.

У цей період з'являються перші концепції здорового способу життя: “пізнай

самого себе”, “піклуйся про самого себе”. Відповідно до останньої концепції в

кожної людини повинен бути визначений образ дій, здійснюваний стосовно самого

себе і включаючи турботу про самого себе, зміну, перетворення себе.

Особливість античного періоду полягає в тому, що на перший план виходить

фізичний компонент здорового способу життя, відтискуючи духовний на другий

план. У східній же філософії чітко просліджується нерозривний зв'язок між

духовним і фізичним станом людини. Здоров'я тут розглядається як “необхідна

ступінь досконалості і вища цінність”. Положення східної медицини базуються

на відношенні до людини як особистості. Воно виражається у формах ведення

діалогу між лікарем і пацієнтом у тих ракурсах, у яких він бачить самого

себе, тому що ніхто, крім самої людини не може змінити його спосіб життя,

звички, відношення до життя і хвороби. Такий підхід заснований на тому, що

багато хвороб мають функціональну природу і їхні симптоми є сигналами

серйозних емоційних і соціальних проблем. Але в будь-якому випадку людина

виступає активним учасником збереження і придбання здоров'я. Тому на

підставах східної медицини особливо підкреслюється, що проблему здоров'я не

можна вирішити тільки зробленими технічними засобами діагностики і лікування.

До неї варто підходити з обліком індивідуального відношення до здоров'я, що

включає усвідомлення себе і власного способу життя. Цей аспект багато в чому

втрачений у сучасній медицині, що розглядає хворобу як порушення благополуччя

тілесного стану людини, наявність специфічних, локальних відхилень в органах

і тканинах, а пацієнта - як пасивну особистість, що одержує визначені

розпорядження, у виробленні яких він не приймав участі.

У західній і російській науці проблему здорового способу життя торкалися такі

лікарі і мислителі як Ф. Бэкон, Б. Спіноза, Х. Де Руа, Ж. Ламетри, П. Ж Ж.

Кабаніс, М. Ломоносов, А. Радищев.

20 сторіччя багато чого дало людству: електрику, телебачення, сучасний

транспорт. Але разом з тим, кінець сторіччя характеризується глибокою

неузгодженістю природних, соціальних і духовних основ людини і середовища

його життєдіяльності. Відбулися істотні зміни у свідомості людини: якщо

раніше він був одночасно і виробником, і споживачем різних благ, то в даний

час ці функції розділилися, що відбилося і на відношенні нашого сучасника до

свого здоров'я. За старих часів людина, “споживаючи” своє здоров'я у важкій

фізичній праці й у боротьбі із силами природи, добре усвідомлювала, що вона

сама повинна подбати про його відновлення. Тепер же людям здається, що

здоров'я так само постійне, як електро- і водопостачання, що воно буде

завжди. И.И.Брехман відзначає: “Самі по собі досягнення науково-технічної

революції не скоротять відставання адаптаційних можливостей людини від змін

природного і соціально-виробничого середовища його існування. Чим більшими

будуть автоматизація виробництва і кондиціонування середовища існування, тим

менш тренованими виявляться захисні сили організму. Породивши своєю

виробничою діяльністю екологічну проблему, стурбований збереженням природи в

планетарному масштабі, людина забуває, що вона частина природи, і свої

зусилля направляє головним чином на збереження і поліпшення навколишнього

середовища”. Таким чином, перед людством стоїть задача не займатися

утопічними планами огородження людини від усіх можливих патогенних впливів, а

забезпечити його здоров'я в реально існуючих умовах.

Для збереження і відновлення здоров'я недостатньо пасивного чекання, коли

природа організму, раніше чи пізніше зробить свою справу. Людині самій

необхідно робити визначену роботу в даному напрямку. Але, на жаль, більшості

людей цінність здоров'я усвідомлюється тільки тоді, коли виникає серйозна

погроза для здоров'я, воно в значній мірі втрачено, унаслідок чого виникає

мотивація вилікувати хворобу, повернути здоров'я. А від позитивної мотивації

до удосконалювання здоров'я в здорових людей явно недостатньо.

И. И. Брехман виділяє дві можливі причини цього: людина не усвідомлює свого

здоров'я, не знає величини його резервів і турботу про нього відкладає на

потім, до виходу на пенсію чи на випадок хвороби . Разом з тим, здорова

людина може і повинна орієнтуватися у своєму способі життя, на позитивний

досвід старшого покоління і на негативний - хворих людей. Однак, такий підхід

діє далеко не на всіх і з недостатньою силою. Дуже багато людей таким чином і

поведінкою не те, що сприяють здоров'ю, а руйнують його.

Ю. П. Лісіцин відзначає, що здоровий спосіб життя - це не просто все те, що

благотворно впливає на здоров'я людей. У даному випадку мова йдеться про всі

компоненти різних видів діяльності, спрямованих на охорону і поліпшення

здоров'я. Автор вказує на те, що поняття здорового способу життя не зводиться

до окремих форм медико-соціальної активності (викорінюванню шкідливих звичок,

проходженню гігієнічним нормам і правилам, санітарній освіті, звертанню чи за

лікуванням, порадою в медичні установи, дотриманню режиму праці, відпочинку,

харчування і багато іншим, хоча усі вони відбивають ті чи інші сторони

здорового способу життя. “Здоровий ... спосіб життя - це насамперед

діяльність, активність особистості, групи людей, суспільства, що

використовують матеріальні і духовні умови і можливості в інтересах здоров'я,

гармонійного фізичного і духовного розвитку людини”. Ю. П. Лісіциним і И. В.

Напівніною виділяються також ряд критеріїв, критерії здорового способу життя,

до числа яких відносяться, наприклад, гармонічне сполучення біологічного і

соціального в людині, гігієнічне обґрунтування форм поведінки, неспецифічні й

активні способи адаптації організму і психіки людини до несприятливих умов

природи і соціального середовища. Б. Н. Чумаків відзначає, що здоровий спосіб

життя включає типові форми і способи повсякденної життєдіяльності людей, що

зміцнюють і удосконалюють резервні можливості організму. У той же час,

поняття здорового способу життя набагато ширше, ніж режим праці і відпочинку,

систему харчування, різні що гартують і розвивають вправи; у нього також

входить система відносин до себе, до іншого людині, до життя в цілому, а

також свідомість буття, життєві цілі і цінності.

У практичній діяльності при визначенні індивідуальних критеріїв і мети

здорового способу життя існують два альтернативних підходи. Задачею

традиційного підходу є досягнення всіма однакової поведінки, що вважається

правильною: відмовлення від паління і вживання алкоголю, підвищення рухової

активності, обмеження споживання їжею, насиченою жирами і повареною сіллю,

збереження маси тіла в границях, що рекомендуються. Ефективність пропаганди

здорового способу життя і масового зміцнення здоров'я оцінюється по числу

осіб, що дотримують рекомендованої поведінки. Але, як показує практика,

захворюваність неминуче виявляється різною при однаковій поведінці людей з

різними гено- і фенотипом. Явний недолік такого підходу в тому, що він може

призвести до рівнозначної поведінки людей, але не до рівності кінцевого

здоров'я.

Інший підхід має зовсім інші орієнтири, і в якості здорового розглядається

такий стиль поведінки, що приводить людину до бажаної тривалості і необхідної

якості життя. З огляду на те, що всі люди різні, їм потрібно протягом життя

поводитися по-різному. И. А. Гундаров і В. А. Палесский констатують:

“Здоровий спосіб життя в принципі не може і не повинен бути ідентичним. Будь-

яку поведінку варто оцінювати як здорову, якщо вона веде до досягнення

бажаного оздоровчого результату”. При такому підході критерієм ефективності

формування здорового способу життя виступає не поведінка, а реальне

збільшення кількості здоров'я. Отже, якщо здоров'я людини не поліпшується,

незважаючи на, здавалося б, розумне, культурне, суспільно корисну поведінку,

вона не може розглядатися як здорова. Для оцінки кількості здоров'я в цьому

підході розроблена методика, що дає людині можливість з урахуванням індексу

здоров'я і його положень по шкалі здоров'я самому приймати рішення, яку

поведінку вважати здоровою. Отже, у рамках цього підходу здоровий спосіб

життя визначається, виходячи з індивідуальних критеріїв, особистого вибору

найбільш кращих мір оздоровлення і контролю за їхньою ефективністю. Отже, для

особистостей з великою кількістю здоров'я будь-який спосіб життя, що є для

них звичайним, буде цілком здоровим.

У валеопсихології, т.с. психології здоров'я, що розвивається на стику

валеології і психології, передбачається цілеспрямована послідовна робота з

повернення людини до самої себе, освоєнню людиною свого тіла, душі, духу,

розуму, розвитку "внутрішнього спостерігача" (уміння чути, бачити, почувати

себе). Щоб зрозуміти і прийняти себе необхідно "доторкнутися", звернути увагу

на свій внутрішній світ.

Пізнаючи себе, прислухати до себе, ми вже стаємо на шлях утвору здоров'я. Для

цього необхідно усвідомлення особистої відповідальності за життя і зокрема,

за здоров'я. Тисячоріччями чоловік віддавав своє тіло в руки лікарів, і

поступово воно перестало бути предметом його особистої турботи. Людина

перестала відповідати за сили і здоров'я свого тіла і душі. У результаті

цього “душа людини — тьма”. І єдиний шлях звільнення свідомості від ілюзій і

нав'язаних схем життя - це наш власний досвід.

Кожній людині необхідно повірити в те, що вона має всі можливості для

посилення власного життєвого потенціалу, підвищення стійкості до різних

хвороботворних, стресогенних факторів. Як пише В. И. Белов, маючи у виді

насамперед фізичне здоров'я, можна “досягти суперздоров'я і довголіття

незалежно від того, у якій би стадії хвороби, передхворобі людина не

знаходилася”. Автор також надає методи і способи підвищення рівня психічного

здоров'я в розпорядження кожного готового стати творцем власного здоров'я.

Дж. Рейнуотер, підкреслюючи відповідальність людини за власне здоров'я і

великі можливості кожного у формуванні останнього, вказує: “Те, яке здоров'я

має кожний з нас, багато в чому залежить від нашої поведінки в минулому - від

того, як ми дихали і рухалися, як ми харчувалися, які віддавали перевагу

думкам і відносинам. Сьогодні, зараз ми визначаємо наше здоров'я в

майбутньому. Ми самі за нього відповідаємо!”. Людині варто переорієнтуватися

з лікування хвороб, тобто "виривання бур'янів", на турботу про своє здоров'я;

зрозуміти, що причина нездоров'я насамперед не в поганому харчуванні,

некомфортному житті, забрудненому середовищі існування, відсутності належної

медичної допомоги, а в байдужості людини до самої себе, у звільненні завдяки

цивілізації людини від зусиль над собою, наслідком чого стало руйнування

захисних сил організму. Таким чином, підвищення рівня здоров'я зв'язано не з

розвитком медицини, а зі свідомою, розумною роботою самої людини по

відновленню і розвитку життєвих ресурсів, по перетворенню здорового способу

життя у фундаментальну складову образу Я. Для удосконалювання і формування

здоров'я важливо вчитися бути здоровим, творчо підходити до власному

здоров'я, сформувати потребу, уміння і рішучість діяти здоров'ю своїми руками

за рахунок своїх внутрішніх резервів, а не чужих зусиль і зовнішніх умов.

“Природа обдарувала людину зробленими системами життєзабезпечення і

керування, що представляють собою чітко налагоджені механізми, що здійснюють

регуляцію діяльності різних органів, тканин і кліток на різних рівнях у

тісній взаємодії центральної нервової й ендокринної систем. Функціонування

організму за принципом саморегулюючої системи з урахуванням стану зовнішнього

і внутрішнього середовища дає можливість здійснювати поступове тренування, а

також навчання і виховання різних органів і систем з метою збільшення його

резервних можливостей”. Як відзначає Э. Чарлтон, колись вважалося, що

інформації про наслідки для здоров'я визначеного стилю поведінки буде досить

для формування відповідного відношення до нього і зміни в бажану сторону. Він

підкреслює, що даний підхід не враховував багатьох соціальних і психологічних

факторів, що беруть участь в ухваленні рішення, а також наявності навичок

ухвалення рішення. Автор бачить можливість зміни способу життя і відносини до

свого здоров'я в демонстрації безпосередніх наслідків небажаної поведінки. Як

відзначають ряд авторів, у формуванні здорового способу життя і збереженні

здоров'я індивіда велике значення має творчість, що пронизує всі життєві

процеси і благотворно впливаючи на них. Так, Ф. В. Василюк стверджує, що лише

цінносні творчості мають здатність перетворювати потенційні руйнівні події в

крапки духовного росту і збільшення здоров'я. В. А. Лищук же думає, що

розвиток духовного світу людини, його творчих здібностей сприяють зміні

способу життя, збереженню і збільшенню здоров'я.

Отже, здоров'я багато в чому залежить від способу життя, однак, говорячи про

здоровий спосіб життя, у першу чергу мають на увазі відсутність шкідливих

звичок. Це, звичайно, необхідне, але зовсім не достатня умова. Головне в

здоровому способі життя — це активний створення здоров'я, включаючи всі його

компоненти. Таким чином, поняття здорового способу життя набагато ширше, ніж

відсутність шкідливих звичок, режиму праці і відпочинку, системою харчування,

різні що гартують і розвивають вправи; у нього також входить система відносин

до себе, до іншого людині, до життя в цілому, а також свідомість буття,

життєві цілі і цінності і т.д.. Отже, для стврення здоров'я необхідно як

розширення уявлень про здоров'я і хвороби, так і уміле використання всього

спектра факторів, що впливають на різні складові здоров'я (фізичну, психічну,

соціальну і духовну), оволодіння оздоровчими, загальзміцнювальними,

природодоцільними методами і технологіями, формування установки на здоровий

спосіб життя.

Виходячи з вищевикладеного, можна вкласти, що поняття здорового способу життя

є багатогранним і поки недостатньо розробленим. Разом з тим на рівні

повсякденної свідомості уявлення про здоровий спосіб життя існують багато

сторіч. Дослідженню сучасних соціальних уявлень про здоровий спосіб життя

присвячена дана робота. Але колись хотілося б ненадовго зупинитися на самому

понятті “соціальні уявлення” і історії їхнього вивчення.

2. Раціональне харчування.

Кілька слів про харчування. До нашого подиву, зовсім деякі з ветеранів

зв'язують своє довголіття з характером харчування. “Проста” їжа, “як у всіх”,

на їхню думку, особливої ролі в збереженні здоров'я не грає. Сміємо завірити,

що це не так. Природна їжа, до того ж дуже різноманітна, що включає широкий

набір молочних продуктів, овочевих блюд, свіжих ягід, безумовно, підтримує

здоров'я. Помітимо, що в північній кухні не було смажених блюд, усі продукти

вживалися у свіжому, відвареному чи тушкованому вигляді, і тому легко

засвоювалася організмом. Зверніть увагу і на ту обставину, що в селах їли не

наспіх, а повільно, не кваплячись, і, як правило, чотири рази на день, у той

самий час. Режим харчування, різноманітність його, чергування “пісної” і

“скоромної” їжі і фізична праця, що забезпечує активну витрату енергії — усе

це складові того здорового способу життя, що у даний час наполегливо

пропогандує наука.

Насамперед нам необхідно осмислити той факт, що з погляду збільшення

тривалості Життя, саме особлива система харчування здатна дати найбільший ефект

(порівнятися по ефективності може лише застосування лікарських препаратів). А

значить харчуванню варто приділити особливу увагу!

Якщо організм починає відчувати недолік калорій, а також білка, то він

включає пристосувальну реакцію, що полягає в чи уповільненні підвищення

економічності обмінних процесів. При уповільненому обміні задовольнити

потребу в калоріях і білку легше. При цьому, чим повільніше, тим

економічніше обмін, тим довше живе організм.

Висновок: чим менше калорій і білка в їжі, тим довше життя! Треба розуміти,

скороченню білка в їжі, і її калорійності є межа. Дослідження на тваринах під

керівництвом В. Фролькиса показали, що обмеження калорійності споживаної їжі

на 20-60 % викликає продовжувальний ефект. Їжа при цьому повинна бути

якісною, повноцінною (вітаміни, мікроелементи). Переклад молодих мишей на

годівлю через день збільшував тривалість життя на 17%. Переклад більш старших

у віці 12 місяців приводив до збільшення термінів тривалості життя на 30%.

Збільшення тривалості життя спостерігалося і при перекладі на дієту "літніх"

мишей. Був виявлений зв'язок між віком переходу тварин на дієту і тривалістю

життя. Так, зниження споживання їжі в сосунковому періоді в експерименті на

мишах приводило до зниження смертності на 71%, після досягнення статевої

зрілості - на 85%. Дуже важливо підкреслити, що є якась оптимальна величина

обмеження дієти. Спочатку в міру зниження калорійності їжі терміни тривалості

життя прогресивно наростають, а потім це не приводило до подальшого росту і

навіть збільшувало смертність.

Певне обмеження білку в їжі, також призводить до ефекту, що пролонгує. Так, у

пацюків, при вмісті в раціоні: 51, 30, 23, і 8% білка максимальна тривалість

життя буде дорівнюти, відповідно: 810, 847, 1072, і 1251 дням.

Дуже важливо: Зменшення калорійності і білка в їжі (крім уповільнення

обмінних процесів) дає ще ряд чудових ефектів! Обмежена дієта володіє

могутньою профілактичною дією, відсуває терміни початку вікової патології -

порушень функції серця, атеросклерозу, діабету, ниркових захворювань,

ушкодження кісткової тканини. Так, пухлини спостерігалися в 60% контрольних

тварин, а в дослідах на тваринах того ж віку тільки в 10 %. Захворювання

серця в старих пацюків виявлялися в 92% випадків, а у тварин "на дієті" того

ж віку тільки в 26%. Зменшення раціону сприятливо впливало на систему

імунітету і на виникнення так званих імунодефіцитних захворювань. Однак слід

помітити, що калорійно недостатня дієта лише відсуває виникнення захворювань,

але не рятує від уже виниклих.

Зверніть увагу, що калорійно обмежена дієта впливає не тільки на тривалість

життя тварин, але і на їхній загальний стан, на всі рівні обміну речовин. Це

не просто розтягнутий в часі звичайний розвиток, а нова траєкторія всього

життєвого циклу. В.Н. Нікітіним було показано, що при обмеженій дієті росте

вироблення одних гормонів і падає - інших. Досвідчені тварини відрізнялися по

здатності спаровуватися, що зберігалося в них до 33-36 місяців, у порівнянні

з 20-28 місяцями в контрольних пацюків. В.Н. Нікітін думає, що механізм дії

дієти на організм зв'язаний з розвитком "м'якого стресу", в умовах якого по

іншому протікають багато життєвих процесів. Обмежена дієта - це один з

найбільш ефективних способів впливу на темп розвитку старіння!

Як відзначалося, старіння - це комплексний процес. Виходить, для боротьби з

передчасним старінням необхідно починати і комплекс мір. Саме такою

системністю дії і відрізняється обмежена дієта. У мозку в людини є відділ,

який називається гіпоталамусом. Саме в ньому розташовані центри апетиту і

насичення, пов'язані з усією нервовою системою і залозами внутрішньої

секреції. Почуття голоду - важливий стимул для всієї перебудови діяльності

внутрішнього середовища організму. В умовах обмеженого надходження

енергетичного і пластичного матеріалу включаються пристосувальні механізми

спрямовані на зменшення витрат організму, використання більш економічних

шляхів забезпечення функцій, знижується розпад білка, сповільнюється обмін

речовин, падає температура тіла. Весь цей комплекс зрушень і збільшує

тривалість життя тварин і людини!

Крім підвищення економічності обмінних процесів, за допомогою спеціальної

дієти можна домогтися ряду інших корисних ефектів, здатних продовжити життя!

Найважливішим компонентом харчування, за допомогою якого можна збільшити

тривалість життя, є клітковина. Клітковина - це достатньо тверда речовина, з

якого складаеться оболочка ростущих кліток. В чому ж ії цінність? У нас у

кишечнику буває багато різних шкідливих речовин. Вони можуть попасти туди з

їжею чи виникати в процесі травлення. Крім того, наш жовчний міхур викидає в

кишечник відповідну кількість жовчі, яка сама по собі містить холестерин.

Клітковина володіє властивістю, якби вбирати в себе шкідливі речовини.

Поскільки сама клітковина не переварюеться и виводится з організму, то разом

з собою вона виводить і значну частину шкідливих відходів. В іншому випадку,

ці відходи всасувались б в кров і отруювали організм. Клітковина, таким

чином, виступає своерідним двірником нашого кишечнику. Також клітковина

стимулює травлення.

Отже, підвищенний вміст рослинних продуктів в їжі сприяє виведенню ядів і

холестерину з кишечнику! Токсини найменьш розрушають організм, а низький

вміст холестерину протистоїть виникненню атеросклірозу!

Наукою встановлено, що на рослинній їжі (овочі, фрукти, ягоди і т.д.) в

кишечнику розмножуються корисні бактерії, в тому числі і ті, що виробляють

вітаміни. Їжа ж тваринного походження (мясо, яйця, риба і т.д.) дає початок

процесу гноїння. По-першє, це отруює організм. По-друге, що надзвичайно

важливо, пригнічуе імунітет. А імунна система не тільки знищує все чужерідне

(ракові клітки у тому числі), але й стимулює все корисне в організмі! Без

сильного здорового імунітету жити долго неможливо. Отже, чим більше тваринних

продуктів Ви поїдаете, тим більше скорочуете собі життя! Встановлено також,

що рослинна їжа робить нашу кров більш лужною, а тваринна - кислішою. І

знов, саме лужна (рослинна) дієта сприяє довголіттю. Мені приходилося чути,

що у людей і тварин, що харчуються тільки рослинною їжею, ракові пухлини

практично не розвиваются. Можливо перебільшення, але експерименти на тваринах

показали, що при обмеженій дієті кількість пухлин різко (в 6 раз)

скорочуеться.

Після попадання в організм живильні речовини шляхом окислення розпадаються на

простіші. Саме в такому простому вигляді вони з легкістю виводяться з

організму. Проте тваринні продукти дуже "важкі" для окислення, і тому

утворюють безліч неокислених з'єднань, інакше шлаків. Шлаки засмічують

організм і порушують обмінні процеси. Рослинна їжа майже не дає шлаків.

Від тваринних продуктів утворюється багато вільних радикалів (див. Лікарські

препарати), від рослинних значно менше. Помітьте також, що більшість

тваринних продуктів (м'ясо, риба, сир, сир, яйця) містять велику кількість

білку, що некорисний.

Отже, переважно рослинна дієта допоможе Вам: знизити рівень холестерину і

захистити від атеросклерозу, уникнути дії на організм токсинів, підвищити

імунітет, зменшити утворення шлаків і вільних радикалів, знизити вміст в їжі

білка і зробити кров більш лужною. Все це значно підвищує ваші шанси на

довголіття. І останнє. Тваринні жири шкідливі. Вони, крім всього

іншого, нашаровуються на стінки судин і дають початок атеросклерозу. Зовсім

інше жири рослинні! За рахунок олеїнової кислоти, що міститься в них, рослинні

жири розчиняють відкладення з жирів тварин. Таким чином, уникати вживання

рослинних жирів не слід.

Про воду. Щоб довше жити необхідно пити багато рідини, зрозуміло чисту. Вода,

в достатній кількості допомагає підтримувати в порядку обмінні процеси і

сприяє вимиванню з організму шкідливих речовин. Саме по собі вживання

дистильованої (абсолютно чистої) води протягом декількох місяців веде до

оздоровчого ефекту.

3. Норми і режими харчування

В даний час опрацьовані фізіологічні норми харчування, які являють собою

середні величини, що віддзеркалюють оптимальні потреби окремих груп населення

в основних харчових речовинах і енергії. Вони представлені в таблицях.

Середня ідеальна маса тіла прийнята 70 кг для мужчин і 60 кг для жінок.

Людям розумової праці рекомендується харчування, яке побудоване з врахуванням

вікових, якісних і кількісних норм, виконуваної праці, умов навколишнього

середовища та інших особливостей життя.

Зменшення в харчовому раціоні людей розумової праці білків викликає порушення

діяльності кори великих півкуль головного мозку.

Збільшення їх також веде до нагромадження в організмі шкідливих речовин і

може призвести до захворювання.

Надмірна кількість жиру знижує функцію головного мозку, серцево-судинної і

дихальної систем. Для поповнення організму вуглеводами, людям розумової праці

необхідно вживати не лише білий хліб, але і чорний, який має багато

клітковини.

Важко переоцінити значення вітамінів у харчуванні людей розумової праці.

Недостатня кількість їх приводить до виникнення різноманітних захворювань і до

зниження розумової працездатності. Вітамін А вміщують такі продукти, як масло,

молоко, сметана, яєчний жовток, морква, помідори, сир, рибний жир. Вітамін С

вміщують цитрини, апельсини, фрукти, овочі, шипшина. Вітамін В6

знаходиться в печінці, рибі, дріжджах, бобових. Вітамін В1 є в

житньому хлібі, пивних дріжджах, м'ясі, горіхах, квасолі, гречаній крупі.

Вітамін В2 — в дріжджах, житньому хлібі, печінці, молоці. Вітамін РР

знаходиться в м'ясі, печінці, картоплі, гречаній крупі.

Людям розумової праці необхідно вживати якнайбільше різноманітну їжу і

забезпечити ЇЇ норми Добова кількість їжі для людини розумової праці повинна

досягати біля 3 кг. Цю їжу слід приймати в умовах чотирьохразового

харчування. При цьому, на снідання слід приймати приблизно третю частину

раціону, на друге снідання — 15—20%, на обід — 45—50% і на вечерю — 10—15%

всього об'єму їжі. На обід обов'язково приймати рідку їжу у вигляді супу. Піл

час обідньої перерви на роботі слід випити склянку гарячого чаю. Вечеряти краще

всього за 2—2,5 години, до сну. В інших випадках добре випити склянку кефіру

або кислого молока.

Прийом їжі слід закінчувати, коли з'явиться перше відчуття ситості. Воно

зберігається довше, якщо меню різноманітне, а саме: закуска, суп, м'ясо,

городина, каша, хліб, солодке. Різноманіття раціону забезпечує організм усім

необхідним для його життєдіяльності.

Харчуватись слід регулярно, в одні і ті ж години. У встановлений час буде

найбільше активно виділятися шлунковий сік і виникнуть найкращі умови для

перетравлення їжі.

Для рівномірного навантаження системи травлення необхідно приймати їжу не

менше, ніж 4 рази на добу.

Якщо людина починає повніти, вона повинна переходити на часте роздрібнене

харчування. Зайва вага збільшує ризик таких захворювань як цукровий діабет,

ішемічна хвороба серця, жовчокам'яна хвороба. Переїдання суттєво знижує

працездатність. В таких випадках слід обмежити легкозасвоювані вуглеводи,

якими, є солодощі, які сприяють підвищенню рівня цукру в крові й утворенню

надмірної жирової тканини. Дуже корисні малокалорійні харчові продукти, такі

як огірки, капуста, кабачки, нежирний сир.

Підчас прийому їжі не слід читати, проводити ділові розмови, хвилюватись. Усе

це сприяє погіршенню процесів травлення і засвоєння їжі. Дієтологи вважають,

що у харчуванні не повинно бути жодного примушування. Харчове насилля може

нанести незворотну фізичну і психологічну шкоду, їсти слід із задоволенням і

не відволікатись при цьому. Не слід забувати про можливість процесу

підготовки організму до прийому їжі. Під час сервірування столу, коли при

цьому включаються звукові, світлові, слухові аналізатори, організм готується

до прийому їжі і тоді краще виробляється шлунковий сік.

Дуже важливим є режим харчування. Біохімічно є доцільним харчуватись навіть

сім—вісім разів на день і навіть різноманітними продуктами тому, то при

кожному прийомі їжі викидається жовч, в міхурі проходить відновлення,

виробляється шлунковий сік нормальної кислотності і всі його складові є

пропорційно збалансовані.

Людина повинна знати, що саме буде подане на стіл і повинна бути психологічно

підготовлена до того що саме їй доведеться їсти, а ферментативна система в

той час сама підготує до того травний тракт. За 30 хвилин до початку їжі і

після їжі слід випити склянку соку фруктів.

Таким чином, в основу довголіття входить чіткий розпорядок дня, рухлива

активність, підтримування зрівноваженого нервово-психічного стану і

раціональне харчування, яке включає поміркованість, різноманіття, високі

смакові якості їжі, харчову та біологічну повноцінність, відповідність до

виробничих енерговитрат чіткий режим.

Здорове харчування необхідне кожній людині і воно є запорукою довголіття.

4. Відмова від шкідливих звичок.

Про шкідливі для

здоров'я фактори – про пияцтво і куріння, алкоголізм і наркоманію іноді дуже

м'яко і ліберально говорять і пишуть, як про «шкідливі звички». Нікотин же і

алкоголь величають «культурними отрутами». Але іменно вони, ці «культурні»

отрути, приносять безліч лих і страждань – у родинах, у трудових колективах, є

соціальним злом для суспільства. Більш того, у результаті шкідливих звичок

скорочується тривалість життя, підвищується смертність населення, народжується

неповноцінне потомство. Бажання зберегти міцне здоров'я – важлива

соціальна потреба людини, необхідна умова повноцінного життя, високої творчої

активності, щастя. Серед факторів, що негативно впливають на здоров'я, велике

місце займає паління, шкідливу дію якого відзначають не відразу, а поволі,

поступово. Проведені численні опитування населення показали, що багато хто

недостатньо знає про шкоду і всі наслідки паління. Пияцтво – це насамперед

розбещеність, особистий порок людини: безвільність, небажання вважатися з

думкою лікарів, громадськості, з даними науки; це – егоїзм, бездушне відношення

до родини, до дітей. Ніяких виправдань немає і не може бути для п'яниць.

Існує думка, що в помірних кількостях алкоголь не шкідливий і сприяє підвищенню

працездатності. Тютюновий дим не тільки вдихається курцем, але і надходить у

навколишнє повітря. Поза затягуванням він в основному створює умови для

пасивного паління. У повітря попадає половина диму плюс той, що видихає курець.

Цілком зрозуміло, що таке повітря забруднене нікотином, окисом вуглецю,

аміаком, смолами, бензпиреном, радіоактивними речовинами й іншими шкідливими

компонентами.У приміщенні, де курять, забруднення повітря може збільшитися в 6

разів. Дівчина, що працює у просоченому сигаретним димом повітрі встановлено,

що вона, як би викурює до 20 сигарет щодня. Дружина інтенсивно курящої людини в

добу пасивно викурює 10 – 12 сигарет, а його діти – 6 – 7. Слід зазначити, що

пасивне паління вкрай шкідливе для людей із хронічними захворюваннями легень і

серця. Існує думка, що паління підсилює працездатність, і

багато хто прикриваються цим міфом. У дійсності дуже короткий час нікотин діє

збудливо, потім швидко знижує і погіршує працездатність, як фізичну, так і

розумову. Під впливом паління знижується гострота зору. Снайпер, що з 100

можливих вибивав 96 окулярів, після викурювання декількох сигарет вибив тільки

40 окулярів. Несумісний спорт і паління. Значні фізичні навантаження при

тренуваннях, змаганнях збільшують вагу наслідків паління. Серцевий м'яз у

спортсмена-курця ослаблений. Під дією нікотину погіршується координація рухів,

зменшується їхня точність. Споживання різних наркотиків –

наркоманія – дійсний бич у багатьох країнах світу. За даними Всесвітньої

організації охорони здоров'я, наркотики зайняли перше місце серед винуватців

передчасної смерті людей і уже визначили серцево-судинні захворювання і

злоякісні пухлини. В усьому світі йде вал по наркоманії серед чоловіків і

жінок. За ними втягуються в цей вир юнаки, дівчата, підлітки і навіть діти.

Небезпечний будь-який наркотик, навіть одноразова його проба. При повторенні

проби непомітно, але неминуче з'являється звичка. При відсутності наркотику

людина випробує болісний стан – абстиненцію. Його переслідує розпач,

занепокоєння, дратівливість, нетерпіння, болі в кістах і м'язах; він, як при

катуванні, страждає від тяжкого безсоння, кошмарних снів. Прийом препаратів

припиняє це борошно. Але ненадовго. Організм вимагає нового струсу. І знову під

впливом наркотику збуджується нервова система. Можуть виникнути екстаз,

хворобливий захват, ілюзії чи галюцинації. Але потім ніби-то відбувається

падіння з вершини в глибоку прірву – випливає гальмування. Настрій стає вкрай

пригнобленим, подавленим, настає важка депресія. Токсикомани домагаються

сп'яніння, застосовуючи аерозолі – летучі отруйні речовини, що при їх вдиханні

швидко поглинаються легенями і так само миттєво проникають у мозок. Аерозолі,

як і алкоголь, затримують надходження кисню в кров, а без кисню, як відомо,

мозок людини, центральна нервова система не можуть обходитися. Пригноблений

подих, втрата самоконтролю, іноді втрата свідомості – от найбільш типові ознаки

і наслідки токсикоманії. Аерозольне сп'яніння, повторене неодноразово, може

призвести до летального результату. У медичній літературі описуються випадки з

трагічними наслідками. Підліток, надихавшись аерозолей, звалився з балкона

високого поверху. Інший знепритомнів і упав із крутого обриву в ріку. Були

зафіксовані випадки, коли токсикомани просто гинули від ядухи. Вдихання

аерозолей, колоїдних рідких сумішей, як встановлено в процесі досліджень,

порушує діяльність бруньок і печінки, органів, без яких людина не може

обійтися. Виявлено також, що вдихання деяких аерозольних речовин веде до того,

що при найменшій фізичній напрузі, наприклад під час танців, настає критична

серцева недостатність. Навіть одноразова проба отруйних аерозолей, наркотиків

залишає слід у чутливих нервових клітках мозку, у печінці і бруньках, м'язах

серця, у життєво необхідних органах.

Лікувати наркоманів важко,

але і не завжди забезпечений успіх. Терміни лікування залежать від того,

протягом якого часу підліток вживав наркотики. Чим довше воно, тим процес

лікування довший, складніший. У чому ж конкретно полягає соціальна небезпека,

шкода наркоманії? По-перше, наркомани погані працівники, їх

працездатність, фізична і розумова, понижена, всі помисли, домінанта пов'язані

з наркотиками – де і як його добути, спожити. По-друге, наркоманія

завдає великого матеріального і морального збитку, будучи причиною нещасних

випадків на виробництві, в транспорті, в побуті, причиною травматизму і

захворюваності, різних правопорушень. По-третє, наркомани створюють

нестерпні умови для своєї сім'ї, отруюючи її своєю присутністю, поведінкою,

позбавляючи коштів для існування, скоюють важкий злочин по відношенню до

потомства. По-четверте, наркомани, деградуючи фізично і морально, є

тягарем для суспільства, втягують в цю ваду інших людей, в першу чергу молодь,

а потім передчасно гинуть. По-п'яте, вживання наркотичних засобів

аморальне. По-шосте, наркологічна хвороба у всіх її видах – соціальне

небезпечне психічне захворювання, загрозливе самому майбутньому нації,

благополуччю і здоров'ю населення всієї держави. По-сьоме, наркомани

входять до групи ризику розповсюдження СНІДу.

5. Оптимальний руховий режим.

Деякі дослідники стверджують, що в нашому 20-му столітті фізичне навантаження

зменшилося в 100 разів, в порівнянні з попередніми сторіччями. Якщо як

слід розібратися, то можна дійти висновку, що в цьому твердженні немає або

майже немає ніякого перебільшення. Уявіть собі селянина минулих сторіч. Він, як

правило, мав невеликий наділ землі. Інвентарю і добрив майже ніяких. Проте,

часто, йому доводилося годувати "виводок" з десятка дітей. Багато хто до того ж

відпрацьовував панщину. Все це величезне навантаження люди несли на собі день

за днем і все життя. Предки людини випробовували не менші навантаження.

Постійна гонитва за здобиччю, втеча від ворога і т.п. Звичайно ж фізичне

перенапруження не може додати здоров'я, але і недолік фізичної активності

шкідливий для організму. Істина як завжди лежить десь посередині.

Важко навіть перерахувати всі позитивні явища, що виникають в організмі під

час розумно організованих фізичних вправ. Воістину - рух цей життя. Звернемо

увагу лише на основні моменти.

В першу чергу слід сказати про серце. У звичної людини серце працює з

частотою 60 - 70 ударів в хвилину. При цьому воно споживає певну

кількість живильних речовин і з певною швидкістю зношується (як і організм в

цілому). У людини абсолютно не тренованого серце робить в хвилину більшу

кількість скорочень, також більше споживає живильних речовин і звичайно ж

швидше старіє. Все інакше у добре тренованих людей. Кількість ударів в

хвилину може дорівнювати 50, 40 і менш. Економічність серцевого м'яза

істотно вище за звичний. Отже зношується таке серце набагато повільніше

.

Фізичні вправи приводять до виникнення дуже цікавого і корисного ефекту в

організмі. Під час навантаження обмін речовин значно швидшає, але після неї -

починає сповільнюватися і, нарешті, знижується до рівня нижче за звичний. В

цілому ж у людини, що тренується, обмін речовин повільніший звичного,

організм працює економічніше, а тривалість життя збільшується.

Повсякденні навантаження на тренований організм надають помітно меншу руйнівну

дію, що також продовжує життя. Удосконалюється система ферментів,

нормалізується обмін речовин, людина краще спить і відновлюється після сну,

що дуже важливо тренованому організму, збільшується кількість багатих

енергією з'єднань, як те АТФ, і завдяки цьому підвищуються практично

всі можливості і здібності. Зокрема розумові, фізичні, сексуальні.

При виникненні гіподинамії (недолік руху), а також з віком з'являються

негативні зміни в органах дихання. Знижується амплітуда дихальних

рухів. Особливо знижується здібність до глибокого видиху. У зв'язку

з цим зростає об'єм залишкового повітря, що несприятливо позначається на

газообміні в легенях. Життєва місткість легенів також знижується. Все

це призводить до кисневого голодування. У тренованому організмі,

навпаки, кількість кисню вища (при тому, що потреба понижена), а це

дуже важливо, оскільки дефіцит кисню породжує величезне число порушень обміну

речовин. Значно зміцнюється імунітет. У спеціальних дослідженнях

проведених на людині показано, що фізичні вправи підвищують імунобіологічні

властивості крові і шкіри, а також стійкість до деяких інфекційних захворювань

. Окрім перерахованого, відбувається поліпшення цілого ряду показників:

швидкість рухів може зростати в 1,5 - 2 рази, витривалість - у декілька разів,

сила в 1,5 - 3 рази, хвилинний об'єм крові під час роботи в 2 - 3 рази,

поглинання кисню в 1 хвилину під час роботи - в 1,5 - 2 рази і т.д.

Велике значення фізичних вправ полягає у тому, що вони підвищують стійкість

організму по відношенню до дії цілого ряду різних несприятливих факторів.

Наприклад, таких як знижений атмосферний тиск, перегрів, деякі отрути,

радіація і ін.

Від неправильного способу життя, або просто з часом, в організмі можуть

накопичуватися шкідливі речовини, так звані шлаки. Кисле середовище, яке

утворюється в організмі під час істотного фізичного навантаження окисляє

шлаки до нешкідливих з'єднань, а потім вони з легкістю виводяться.

Як бачите, благотворний вплив фізичного навантаження на людський організм

справді безмежний! Це і зрозуміло. Адже людина спочатку була розрахована

природою на підвищену рухову активність. Понижена активність веде до

багатьох порушень і передчасного старінню організму!

Звичайно, найбільш ефективні з погляду продовження життя вправи на витривалість

(ходьба, біг, велосипед і т.п.), але для досягнення максимального результату є

значення за допомогою тих, що обтяжать і тренажерів тренувати, і м'язи,

адже, як мовилося, м'язова маса складає близько 40% ваги тіла, і

здорова мускулатура нам ніяк не перешкодить. Тренування м'язів звичайно

називається атлетичною гімнастикою. Якщо Вам необхідно скинути

зайву вагу або набрати її, то атлетична гімнастика тут просто

незамінна.

6. Режим праці і відпочинку

Гігієнічний режим праці і відпочинку, науково обгрунтована організація праці

є невід'ємною умовою нормальної працездатності людини. Не дивно, якщо, серед

вчених зустрічаються люди, які рано припинили свою діяльність внаслідок того,

що надмірно працювали, не звертаючи уваги на необхідність своєчасного

відпочинку, і доводили себе до розумової перевтоми.

Тренування сприяє підвищенню працездатності і за її допомогою можна добитись

більшого управління своєю волею. Тренування розвиває в людині певний порядок

дії у часі і черговості, які здійснюються з мінімальною втратою енергії.

Зразком педагогічного розподілу робочого часу і величезної розумової

працездатності рахується визначний фізіолог І. П. Павлов.

Майже до останніх днів свого життя зберегли працездатність різні вчені,

письменники, митці та інші працівники інтелектуальної праці. Наприклад, Лев

Толстой надзвичайно правильно і систематично розподілив свій час і

надзвичайно вміло чергував працю з відпочинком. Він вважав, що найкращим для

розумової праці є проміжок часу між дев'ятою і третьою годинами. Сам же

вперто і настійливо працював над кожним розділом своєї книги, роблячи лише

невеликі перерви для відпочинку. Такі вчені, як Горбачевський, Сєченов,

Менделєєв, Пфлюгер, Френкель та інші, зберегли ясність думки, духовну

працездатність та фізичне здоров'я навіть у глибокій старості.

1. Ранкова гігієнічна гімнастика.

2. Повітряна ванна; водна процедура — обтирання, обливання, душ.

3. Перший сніданок (не поспішаючи).

4. Ранкова прогулянка або ходьба пішки на роботу.

5. Паузи під час роботи (після 2—3 годин роботи необхідно робити 10— 15-

хвилинні перерви).

6. Другий сніданок — на роботі.

7. Денна прогулянка або ходьба пішки з роботи.

8. Невеликий відпочинок перед обідом і після. Денний сон !—2.5 годин після

роботи.

9. Друга половина робочого дня — в закладі або розумова робота вдома

10. Години для відпочинку в домашній обстановці: легка фізична праця або

відвідання кіно, театру, лекцій.

11. Легка вечеря (простокваша, фрукти І т. д.).

12. Тепла ванна або прогулянка на свіжому повітрі перед сном Сон не менше 7—8

годин.

Загальна реакція на ситуаційну обстановку, яка зумовлює стан стресу, включає

фізіологічні і психологічні процеси. Показником стресу є рівень адреналіну і

норадреналіну в організмі людини. Розумова діяльність, яка супроводжується

постійним нервово-емоційним напруженням, характеризується також рівнем

секреції катехоламінів у сечі, що є показником стресової реакції.

Правильний режим праці і відпочинку протягом дня повинен передбачувати

перерви в роботі, які дозволяють попередити втому, не допустити зниження

працездатності і стимулювати подальшу працю. Необхідно удосконалювати режим

праці на єдиній науково-методичній основі з врахуванням змін працездатності

і впливу умов праці.

Необхідне раціональне чергування праці і відпочинку, як один з засобів

підвищенні працездатності.

Вельми корисними є в таких випадках фізичні вправи. Фізична культура

базується на зміні характеру рухів втомлення м'язів і на стимуляції

діяльності відносно недіяльних м'язових груп. Перерви в роботі слід проводити

на відкритому повітрі.

Раціональний відпочинок дозволяє зберегти високу працездатність і здоров'я

людини. Взагалі, відпочинок може бути активним і пасивним. Пасивним

відпочинком е сон. Активний відпочинок, зв'язаний з рухом, прогулянками,

походами, подорожами, є могутнім засобом найшвидшого відновлення фізичної

рівноваги в організмі людини. Багато висловів різноманітних представників

розумової праці про значення в їх житті активного відпочинку, привело до

висновку, що пішохідні прогулянки, ігри, гімнастичні вправи, ковзання па

ковзанах, походи на лещатах, подорожі на човнах, є прекрасним засобом для

відновлення здоров'я. Активно відпочивати необхідно під час роботи, в кінці

дня, в кінці тижня, у вихідний день і в час трудової відпустки.

Під час праці необхідно робити перерви кожні 1,5—2 години, використовуючи їх

для відведення уваги від основної проблеми, для того, щоб зробити декілька

фізичних вправ, або для проведення обтирань обличчя і тіла холодною водою.

Ходіння, що чергується з сидінням, викликає покращання кровообігу в судинах

м'язів. Добре діють у боротьбі з втомою при виконанні розумової праці глибокі

дихальні рухи 8— 10 разів у хвилину з гімнастичними вправами, активний

відпочинок після роботи може бути дуже різноманітним. Це може бути звичайний

відпочинок, або заняття різними видами спорту. Заспокійливо діють на

центральну нервову систему пішохідні прогулянки. Повертання з роботи пішки

діє відволікаюче на центральну нервову систему. Передвечірні прогулянки,

особливо в гарних природних умовах, швидко знімають втому. Корисно діють

прогулянки на велосипеді, на човні, купанні в річці, ходіння на лещатах тощо.

Вихідний день, здебільшого неділя, є днем повного відпочинку, який потрібний

людині якої завгодно професії. До недільного відпочинку треба приступати ще в

суботу, переключаючи своє мислення на іншу форму діяльності.

Дуже доцільно проводити у вихідні дні екскурсії, виїзди за межі міста,

пішохідні прогулянки в лісі, парку, проводити час біля озера, над річкою,

відвідувати музеї та картинні галереї. Корисними є заняття легкою фізичною

працею в саду і на городі. Радісний настрій знімає почуття втоми, а

бездіяльність є поганим супутником відпочинку.

Дуже важливим є щорічний відпочинок. Він є просто життєво необхідним і його

обов'язково треба використовувати. Суть раціонального відпочинку полягає в

активному відпочинку, обов'язковій зміні умов зі звільненням від думок про

повсякденну працю. Під час відпочинку необхідно засвоїти гігієнічні прийоми і

ввести їх пізніше в життя у звичайних повсякденних умовах. Проводити свій

відпочинок слід так, щоби його дні проходили з максимальною ефективністю для

здоров'я. Активний відпочинок за загальним законом життя ритмічно змінюється

сном. Цей вид пасивного відпочинку спостерігається серед усіх живих істот.

Сон, який приходить на зміну бадьорому станові не може бути нічим

компенсованим і не може бути нічим замінений.

Таким чином сон являє собою складний комплекс змін в організмі, які

наступають з періодичною правильністю. Під час сну клітини кори головного

мозку знаходяться у стані охоронного гальмування. Таке гальмування

відрізняється розповсюдженням на всю територію кори головного мозку і

захоплює не лише кору, але і нервові центри, що лежать нижче кори середнього

мозку. Розвитку сонного гальмування сприяє відсутність подразнень, здатних

викликати сильні рефлекси.

Відомо, що людині притаманні певні внутрішні ритми і ритм, який чітко

виражений під час сну є одним з фундаментальних біоритмів, враховують

домінування у впливі то одної, то другої півкулі мозку. Для цього ритму

характерна послідовність змін електричної активності мозку, коливання

температури тіла, гормональні зрушення, зміни психічної активності,

працездатності.

Сон людини являє собою принаймні два різних стани, які відрізняються своїми,

проявами, мозковими механізмами і функціональним призначенням. Розрізняють

фазу "повільного" сну і фазу "швидкого" сну, коли ритми біострумів стають

швидкими, як при пробудженні. Ці назви зумовлені характерними особливостями

ритміки електро-енцефалографії. Зміна "повільного" сну на "швидкий" утворює

цикл сну тривалістю 90—120 хвилин. Ці цикли повторюються 4—6 разів протягом

ночі.

Спокійний, глибокий сон без снів є найбільш корисним сном. Такий сон є

джерелом усіх сил і бальзамом для хворої душі.

За годину до сну доцільно зовсім припинити розумову працю, думками підвести

результати того, що зроблено за день. Дуже корисно зробити прогулянку,

прийняти ванну. Перед сном не треба пити каву, міцний чай, приймати

препарати, інші речовини, що збуджують нервову систему.

У ваннах. Що діють заспокійливо і сприяють доброму сну, можна використовувати

пахучі рослини, наприклад, квіти календули, липи, траву череди. Відома цілюща

сила ванн з сосною, а також ніжних ванн з сушеницею болотною. Добре діють чай

"відпочинок", трава пустирника, м'ята, хміль, валеріана та інші.

Дуже важливими є умови, в яких людина спить. Спальна кімната повинна бути

добре провітреною, з температурою повітря не вище +18 °С, без яскравого

світла та голосних звуків. Постіль також повинна відповідати гігієнічним

вимогам.

Таким чином, природний і регулярний сон є одним з наймогутніших факторів, які

допомагають покращанню стану здоров'я і ефективності виконуваної розумової

діяльності.

7. Антропогенні зміни.

Розвиток науки і техніки є надзвичайно важливою частиною еволюції суспільства

тому, що це є елемент взаємозв'язку природи та суспільства, і вони стали

основним засобом раціонального використання природних ресурсів.

Порушення екологічної рівноваги обертається величезною загрозою для здоров'я

людини.

Сумарне нагромадження виробничих відходів при розробці корисних копалин у

світовому господарстві в 1,6 рази перевищує сумарний об'єм добування

мінеральних ресурсів.

Патологія неепідемічного профілю інтенсивно росте. Збільшується кількість

випадків серцево-судинних і онкологічних захворювань, хронічних неспецифічних

хвороб органів дихання та інших. Ці захворювання зайняли основне місце серед

причин смертності, інвалідності і тимчасової непрацездатності населення.

Крім здатності викликати професійні і неспецифічні захворювання, хімічні

агенти при тривалій дії в малих концентраціях можуть викликати несприятливі

наслідки як серед нинішнього покоління, так і його потомства.

Негативний вплив факторів навколишнього середовища на організм людини може

проявлятись у вигляді запалення, дистрофічних змін, пропасниці, алергічного

стану, пухлинного процесу, порушення у розвитку плоду і пошкодження

спадкового апарату клітини. Дію антропогенних факторів довкілля на здоров'я і

соціально-трудовий потенціал також важко переоцінити. Людство дуже стурбоване

тим, що постійно порушується озоновий шар в атмосфері. Шар озону зменшується

на 2,5% В рік, у результаті чого серед людей, що народились і будуть

народжуватись в періоді від 1985 року по 2029 рік, буде зареєстровано 8,3

млн. додаткових випадків раку шкіри. Вони викличуть 168 тисяч додаткових

випадків смерті. Ці цифри для людей, які народяться в період від 2030 до 2074

року збільшаться відповідно до ЗО млн. і 620 тисяч. Вже тепер, за даними

ВООЗ, біли чотирьох відсотків новонароджених відрізняється генетичними

дефектами, які ведуть далі до виражених спадкових захворювань. В ДНК ми

знаходимо цілий спектр металічних іонів, зокрема, кобальт, залізо, цинк,

срібло, свинець, олово, хром, кадмій. Це важливо тому, що метали, в тому

числі кобальт, кадмій, хром, е канцерогенами і підвищення їх концентрації

тісно пов'язане з виникненням пухлини у чітко визначеному органі.

Адже, 70—80% усіх випадків раку, які спостерігаються, очевидно викликані дією

хімічних канцерогенів. Вміст багатьох з них у навколишньому середовищі

практично не нормується.

Шкідливі речовини навколишнього середовища виявляються в даний час у всіх

біосубстратах людини, зокрема в крові, сечі, грудному молоці, волоссі, зубах,

костях, у видихуваному повітрі тощо.

Історія цієї проблеми свідчить про те, що забруднення атмосферного повітря в

великих містах проявляється у вигляді смогів.

В США кожні п'ять років число захворювань, викликаних фотохімічним смогом,

збільшується в два рази. Лікарні переповнюються людьми з запаленням легенів,

ураженням очей, ангіною, бронхіальною астмою.

Діти, які проживають у районах забруднених атмосферними викидами, часто мають

низькі масу тіла і рівень фізичного розвитку, функціональні відхилення

серцево-судинної і дихальної систем.

Захворюваність хворобами дихання становить у середньому 73,5% від загальної

захворюваності. В Англії у результаті наявності в атмосфері сірчистого газу і

оксидів азоту, щорічно понад 30 тис. людей вмирає від бронхіту.

Застосування мінеральних добрив приводить до Інтенсивної евтрофікації з

вираженим процесом "цвітіння" води. Специфічними забрудненнями води стали

важкі метали — цинк, кадмій, залізо, ртуть, молібден і багато інших. В

Клівленді є ріки, отруєні нафтовими відходами настільки, що раз в рік вони

самі загораються.

До третини промислових та побутових стічних вод в Україні скидається у водоймища

без очистки. Всі в Львівської області, в 216 році зазнали забруднення. Щодоби

Львів скидає 40 тис. л3 неочищених стічних вод. Подібна ситуація

також у Дрогобичі, Золочеві, Стрию, Самборі.

Отже, розкішні ліси, гаї, діброви, родючі чорноземи замінить море? Всі тоді

співали йому осанну. Але не знали, що у відплату за наругу над природою, за

її жорстоке ґвалтування нас чекає страшна й негативна помста - "БІОЛОГІЧНИЙ

ВИБУХ". Тобто мілководне "море", затопивши родючі грунти, лугові й лісові

угіддя, що багаті на органічні речовини, обумовить шалений розвиток

одноклітинної синьо-зеленої водорості. Ці організми, відмираючи, спливають на

поверхню величезними полями гниючих біологічних решток. Вони забирають з води

кисень, і риба масово гине. Прибиті ж вітром до берегів водорості роблять

ріку не тільки непридатною для відпочинку, а й НЕБЕЗПЕЧНОЮ ДЛЯ ЗДОРОВ'Я

ЛЮДИНИ".

Достатньо відмітити, то за даними ВООЗ кожне четверте ліжко у лікарнях нашої

планети зайняте хворими, які захворіли внаслідок споживання недоброякісної

води. Понад 200 мли. людей терплять від недоліку доброякісної питної води.

Найбільшу небезпеку розповсюдження захворювань водним шляхом, якщо вода не

обеззаражується, представляють кишкові інфекції, такі як холера, черевний

тиф, паратифи, дизентерія, а також такі захворювання як лептоспіроз,

сибірська виразка, туберкульоз.

Відомими стали цілі епідемії, що виникли при використанні для пиття

забрудненої води. В Гамбурзі, в 1892 р. а в Петербурзі — в 1908 році була

холерна епідемія. В 1926 році в РостовІ-на-Дону була епідемія черепного тифу.

Епідемія інфекційного гепатиту в Нью-Делі в 1955—1956 роках привела до

захворювань 97 тисяч людей. За даними ВООЗ 80% всіх захворювань у країнах, що

розвиваються, зв'язано з недоброякісною водою І порушенням санітарно-

гігієнічних норм. З тої ж причини зараз у світі щоденно вмирає майже 25 тисяч

людей. Досі існують такі бактеріальні захворювання як холера, черевний тиф,

паратифи, дизентерія та багато інших. Лише у Львівській області за рік було

13 випадків захворювань черевним тифом, 666 випадків захворювань дизентерією,

631 1 випадків захворювань інфекційним гепатитом, 2136 випадків захворювань

гастроентероколітами тощо.

Список літератури

1. Андрєєв Ю.А. «Три кити здоров'я», Вид-во «РЕСПЕКС», Санкт-Петербург,

1994 р.,-382 с.

2. Клюєв Б. «Хвороби сторіччя», Вид-во «Пітер», Санкт-Петербург, 1997 р.,

-210 с.

3. Лохинін А. «Що мені відомо про алкоголь», Журнал «Попередження», №1/13

рік 2001, с. 30.

4. Полієвській С. А., Гук Е. П. «Фізкультура і загартовування в сім'ї»,

5. Вид-во «Медицина», 1984 р. –80с.

6. Змановський Ю.Ф. ”Виховуємо дітей здоровими, М., ”Медицина”, 1989 р.

7. Новикова О.І., Ладодо К.С., Бренц М.Я. ”Харчування дітей”, М., 1989 р.

8. Петровський К.С. ”Гігієна харчування”, М., „Медицина”, 1975 р.

рефераты
© РЕФЕРАТЫ, 2012

рефераты