рефераты рефераты
 

Главная

Разделы

Новости

О сайте

Контакты

 
рефераты

Авиация и космонавтика
Административное право
Арбитражный процесс
Архитектура
Астрология
Астрономия
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Бизнес-план
Биология
Бухучет управленчучет
Водоснабжение водоотведение
Военная кафедра
География и геология
Геодезия
Государственное регулирование и налогообложение
Гражданское право
Гражданское процессуальное право
Животные
Жилищное право
Иностранные языки и языкознание
История и исторические личности
Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
Краеведение и этнография
Кулинария и продукты питания
Культура и искусство
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Масс-медиа и реклама
Математика
Медицина
Международное и Римское право
Уголовное право уголовный процесс
Трудовое право
Журналистика
Химия
География
Иностранные языки
Без категории
Физкультура и спорт
Философия
Финансы
Фотография
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Таможенная система
Теория государства и права
Теория организации
Теплотехника
Технология
Товароведение
Транспорт
Трудовое право
Туризм
Уголовное право и процесс
Управление
Радиоэлектроника
Религия и мифология
Риторика
Социология
Статистика
Страхование
Строительство
Схемотехника
История
Компьютеры ЭВМ
Культурология
Сельское лесное хозяйство и землепользование
Социальная работа
Социология и обществознание

рефераты
рефераты

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА - РЕФЕРАТЫ - Статья: Бюджет Украина на 2004 год

Статья: Бюджет Украина на 2004 год

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Державний бюджет України на 2004 рік

І. Основні засади

Державний бюджет України на 2004 рік:

сформований на реалістичних макропоказниках економічного і соціального

розвитку держави. Розмір доходів визначений на рівні 27,6 відсотка до

валового внутрішнього продукту України та враховує розширення податкової бази

внаслідок послаблення фіскального навантаження на економіку країни з

одночасним залученням ресурсів в економічний розвиток;

спрямований на створення сприятливих умов для розвитку виробництва,

стимулювання сталої економічної і соціальної розбудови країни;

забезпечує реалізацію виваженої боргової політики;

передбачає застосування програмно-цільового підходу до виконання бюджету,

забезпечує упорядкування та оптимізацію мережі бюджетних установ, реалізацію

принципу поступового переходу від утримання бюджетних установ до виділення їм

коштів для надання суспільних послуг із застосуванням механізму державного

замовлення, запровадження паспортів бюджетних програм;

передбачає забезпечення виконання державних функцій в межах наявних ресурсів,

що свідчить про його збалансованість;

передбачає збереження питомої ваги місцевих бюджетів у зведеному бюджеті.

ІІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Установити доходи Державного бюджету України на 2004 рік у сумі –

58.220.041,4 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного

бюджету України – у сумі 44.396.124,9 тис. гривень та доходи спеціального

фонду Державного бюджету України – у сумі 13.823.916,5 тис. гривень, згідно з

додатком № 1 до цього Закону.

Затвердити видатки Державного бюджету України на 2004 рік у сумі 59.916.042,4

тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету

України – у сумі 46.273.026,7 тис. гривень та видатки спеціального фонду

Державного бюджету України – у сумі 13.643.015,7 тис. гривень.

Затвердити на 2004 рік:

обсяги повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі – 1.512.428

тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного

бюджету України – у сумі 920.351,7 тис. гривень та повернення кредитів до

спеціального фонду Державного бюджету України – у сумі 592.076,3 тис.

гривень;

обсяги надання кредитів з Державного бюджету України у сумі – 2.185.801,1

тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного

бюджету України – у сумі 969.449,9 тис. гривень та надання кредитів із

спеціального фонду Державного бюджету України – у сумі 1.216.351,2 тис.

гривень.

Установити граничний розмір дефіциту Державного бюджету України на 2004 рік у

сумі 2.369.374,1 тис. гривень, у тому числі граничний розмір дефіциту

загального фонду Державного бюджету України – у сумі 1.926.000 тис. гривень

та граничний розмір дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України –

у сумі 443.374,1 тис. гривень, згідно з додатком № 2 до цього Закону.

Установити розмір оборотної касової готівки Державного бюджету України у сумі

400.000 тис. гривень.

ІІІ. ДОХОДИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

Стаття 2. Установити, що до доходів загального фонду Державного бюджету

України на 2004 рік належать:

1) податок з доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення,

грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами

рядового і начальницького складу (в тому числі відрядженими до органів

виконавчої влади та інших цивільних установ) органів внутрішніх справ,

органів і установ виконання покарань, податкової міліції у зв’язку з

виконанням обов’язків несення служби;

2) податок на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств

комунальної власності);

3) збір за спеціальне використання водних ресурсів загальнодержавного

значення та збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного

транспорту;

4) збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення;

5) платежі за користування надрами загальнодержавного значення;

6) збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;

7) податок на додану вартість (крім податку на додану вартість, визначеного

пунктами 1 і 2 статті 12 цього Закону);

8) акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з

вироблених в Україні товарів, що сплачується платниками, які зареєстровані в

Автономній Республіці Крим, 70 відсотків акцизного збору з вироблених в

Україні нафтопродуктів і транспортних засобів);

9) акцизний збір з ввезених на територію України товарів (крім 70 відсотків

акцизного збору з ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних

засобів);

10) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності (крім плати за

ліцензії, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим,

виконавчими органами місцевих рад та місцевими органами виконавчої влади, та

плати за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та

тютюновими виробами);

11) кошти, отримані за вчинення консульських дій на території України, та 90

відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України, в

установленому Кабінетом Міністрів України порядку;

12) ввізне мито (крім 70 відсотків ввізного мита з нафтопродуктів і

транспортних засобів та шин до них);

13) рентна плата за нафту та природний газ, газовий конденсат, що

видобуваються в Україні;

14) надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних

коштів, які обліковуються на рахунках Державного казначейства України;

15) державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до

державного бюджету;

16) надходження від санкцій (штрафів, пені тощо), що застосовуються за

рішеннями уповноважених посадових осіб Антимонопольного комітету України,

інших органів виконавчої влади (крім адміністративних штрафів, що

накладаються виконавчими органами відповідних рад та утвореними ними в

установленому порядку адміністративними комісіями), а також за рішеннями

судів, прийнятими за зверненнями Державної автомобільної інспекції України;

17) кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду, скарбів,

майна, одержаного державою в порядку спадкоємства чи дарування, безхазяйного

майна, валютних цінностей, що пересилаються в міжнародних поштових

відправленнях із порушенням норм актів Всесвітнього поштового союзу,

невручених міжнародних та внутрішніх поштових відправлень, майна з обмеженим

терміном зберігання, майна, вилученого для забезпечення сплати штрафів або з

метою відшкодування належних державному бюджету платежів, знахідок, а також

валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі;

18) дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських

товариств, які є у державній власності;

19) 80 відсотків коштів, отриманих бюджетними установами та організаціями за

здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи,

дорогоцінне каміння, та 50 відсотків коштів, отриманих бюджетними установами

та організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло;

20) 20 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування

загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у

міжнародних авіаційних організаціях;

21) 10 відсотків портового (адміністративного) збору;

22) відрахування від сум перевищення розрахункової величини фонду оплати

праці на підприємствах-монополістах;

23) надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей

мобілізаційного резерву в обсягах, визначених у додатку № 1 до цього Закону;

24) до розмежування земель державної та комунальної власності - 10 відсотків

надходжень від продажу земельних ділянок несільськогосподарського

призначення, що перебувають у державній власності;

25) рентна плата за транзитне транспортування природного газу;

26) рентна плата за транспортування нафти;

27) рентна плата за транзитне транспортування аміаку;

28) 50 відсотків суми виконавчого збору, стягнутого державною виконавчою

службою;

29) надходження від Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" в

рахунок погашення заборгованості поточного року перед Міністерством оборони

України за Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської

Федерації про передачу з України до Російської Федерації важких

бомбардувальників ТУ-160 та ТУ-95 МС, крилатих ракет повітряного базування

великої дальності та обладнання;

30) 50 відсотків плати за оренду майна (крім військового майна і майна

Національної академії наук України), що належить бюджетним установам, які

утримуються за рахунок коштів державного бюджету;

31) кошти, що надійдуть від рекламодавців алкогольних напоїв і тютюнових

виробів;

32) надходження від зборів за підготовку до державної реєстрації авторського

права і договорів, які стосуються права автора на твір, та коштів, одержаних

від продажу контрольних марок;

33) частина прибутку (доходу) господарських організацій, що вилучається до

бюджету;

34) плата за надані в оренду ставки, що знаходяться в басейнах річок

загальнодержавного значення;

35) інші доходи, що підлягають зарахуванню до Державного бюджету України

згідно із статтею 29 Бюджетного кодексу України.

Стаття 3. Установити, що підприємства, які здійснюють видобуток природного

газу та газового конденсату (крім видобутку природного газу із морських

родовищ, який реалізується за регульованими цінами) і нафти, вносять до

Державного бюджету України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів

України, рентну плату за природний газ у розмірі 30,6 гривні за 1.000 куб.

метрів, за нафту - у розмірі 160 гривень за 1 тонну і газовий конденсат - у

розмірі 104,04 гривні за 1 тонну.

Стаття 4. Установити, що суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють

транспортування трубопровідним транспортом територією України природного

газу, нафти та аміаку, вносять до Державного бюджету України:

рентну плату за транзитне транспортування природного газу в розмірі 1,67

гривні за 1.000 куб. метрів газу на кожні 100 кілометрів відстані;

рентну плату за транспортування нафти магістральними нафтопроводами в

розмірі, еквівалентному 0,685 долара США за 1 тонну нафти, що

транспортується;

рентну плату за транзитне транспортування аміаку в розмірі, еквівалентному

0,3 долара США за 1 тонну на кожні 100 кілометрів відстані.

Сплата зазначених платежів здійснюється щодекадно (15, 25 числа поточного

місяця, 5 числа наступного місяця), виходячи з обсягів природного газу,

нафти, аміаку, що транспортуються територією України, у порядку, визначеному

Кабінетом Міністрів України.

Рентна плата за транспортування нафти магістральними нафтопроводами та рентна

плата за транзитне транспортування аміаку сплачуються у національній валюті

України за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим Національним

банком України на день, що передує дню сплати платежу.

Розрахунки з рентної плати за транзитне транспортування природного газу,

аміаку через територію України та рентної плати за транспортування нафти

магістральними нафтопроводами подаються до органів стягнення щомісячно до 20

числа місяця, наступного за звітним.

Сума рентної плати, яка була нарахована за звітний період і не була внесена в

установлений термін (до 25 числа місяця, наступного за звітним), сплачується

до Державного бюджету України із нарахуванням пені з розрахунку 120 відсотків

річних облікової ставки Національного банку України від сум недоплати,

розрахованої за кожний день прострочення платежу, починаючи з наступного дня

після настання терміну платежу і по день сплати включно.

Стаття 5. Установити, що Національний банк України у 2004 році вносить до

Державного бюджету України перевищення кошторисних доходів над кошторисними

видатками Національного банку України за 2003 рік, а також у повному обсязі

кошти доходу за ПОВДП 2000 року, що сплачуються Міністерством фінансів

України у 2004 році, на загальну суму не менш як 500.000 тис. гривень. Ці

кошти перераховуються до бюджету щомісяця рівними частинами одночасно із

сплатою Міністерством фінансів України доходу за ПОВДП 2000 року, а у разі

недонадходження відповідних коштів до Державного бюджету України –

зараховуються у наступному місяці в рахунок сплати Міністерством фінансів

України доходу за ПОВДП 2000 року.

Стаття 6. Органам державної податкової служби України:

зараховувати належні до відшкодування суми податку на додану вартість

платникам, яким відповідно до закону реструктуризовано заборгованість по

цьому податку та інших реструктуризованих сумах податків, що належать

державному бюджету, та/або надано відстрочку/розстрочку по сплаті цих

податків у рахунок зменшення реструктуризованих та/або відстрочених

(розстрочених) сум зазначених податків незалежно від визначеного законом

терміну їх реструктуризації та/або відстрочки (розстрочки);

здійснювати відшкодування сум податку на додану вартість у частині, що

належить зарахуванню на поточний рахунок платників податку, які мають

прострочену заборгованість перед державою за кредитами, залученими державою

або під державні гарантії, позичками та фінансовою допомогою на зворотній

основі, наданими з державного бюджету, в 2004 році у першу чергу в рахунок

погашення заборгованості такого платника податку перед державою за

зазначеними кредитами, позичками та фінансовою допомогою на зворотній основі.

Стаття 7. Установити, що у 2004 році:

у разі вивезення (експорту) товарів (робіт, послуг) за межі митної території

України шляхом бартерних (товарообмінних) операцій сума податку на додану

вартість, сплачена (нарахована) у зв'язку з придбанням товарів (робіт,

послуг), не відноситься на збільшення податкового кредиту, а включається до

складу валових витрат виробництва (обігу) платника податку;

зберігається існуючий порядок сплати податку на додану вартість

(продовжується дія пункту 11.15 статті 11 Закону України "Про податок на

додану вартість" до 1 січня 2005 року) за операціями з надання послуг,

пов'язаних із перевезенням (переміщенням) природного газу, нафти та аміаку

транзитом через територію і порти України;

операції з ввезення природного газу на митну територію України відповідно до

зовнішньоекономічних контрактів, укладених на виконання міжнародних договорів

України, звільняються від обкладання податку на додану вартість. Операції з

продажу ввезеного природного газу на митну територію України відповідно до

зовнішньоекономічних контрактів, укладених на виконання міжнародних договорів

України, оподатковуються на загальних підставах;

на бензини моторні (ГСТУ 320.00149943.015-2000) сумішеві з вмістом не менш як

5 відсотків високооктанових кисневмісних добавок за ТУУ 30183376.001 або

етил-трет-бутилового ефіру (ЕТБЕ) А-76Ек, А-80Ек, А-92Ек, АІ-93Ек, А-95Ек, А-

98Ек ставку акцизного збору у розмірі 60 євро за 1000 кг;

експортному відшкодуванню підлягає відсоток податкового кредиту податкового

періоду, розрахованого згідно з діючим порядком, що має дорівнювати частці

обсягів фактично отриманої валютної виручки за продаж товарів (робіт, послуг)

на експорт у загальному обсязі експортних оподатковуваних операцій;

запроваджується мораторій на:

- створення нових і розширення діючих спеціальних (вільних) економічних зон,

технологічних парків та запровадження спеціального режиму інвестиційної

діяльності на нових територіях;

- розгляд та схвалення (затвердження) нових інвестиційних і інноваційних

проектів у спеціальних (вільних) економічних зонах і на територіях із

спеціальним режимом інвестиційної діяльності та технологічних парках.

Стаття 8. Збір за використання радіочастотного ресурсу України сплачується з

дати видачі ліцензії на використання радіочастотного ресурсу України. Сума

збору за використання радіочастотного ресурсу України розраховується

платниками самостійно, виходячи із розміру встановлених ставок та ширини

смуги радіочастот, визначеної в ліцензії на використання радіочастотного

ресурсу України, по кожному регіону окремо. За несвоєчасне внесення до

бюджету належної до сплати суми збору за використання радіочастотного ресурсу

України нараховується пеня із розрахунку 120 відсотків річних облікової

ставки Національного банку України, діючої на день виникнення заборгованості

або на день її (її частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких

ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті.

Користувачі радіочастотного ресурсу України щомісяця протягом 20 календарних

днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового місяця),

подають до органів податкової служби податкові декларації. Форма податкової

декларації визначається центральним податковим органом.

Стаття 9. Установити обсяг ввезення в Україну у 2004 році цукру-сирцю без

додання ароматичних речовин або барвників з тростини (код згідно з

Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності 17 01 11)

250 тис. тонн із ставкою ввізного мита 30 євро за одну тонну терміном до 15

вересня 2004 року.

Реалізація квот на ввезення цукру-сирцю тростинного здійснюється за плату в

розмірі не менше 60 євро за одну тонну виключно через аукціон лотами в

порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 10. Здійснити погашення простроченої бюджетної заборгованості з

податку на додану вартість, яка виникла станом на 1 квітня 2003 року і не

відшкодована на 1 січня 2004 року, шляхом її оформлення облігаціями

внутрішньої державної позики з терміном обігу 5 років.

Порядок випуску, обігу, погашення зазначених облігацій внутрішніх державних

позик, а також нарахування процентів на них затверджується Кабінетом

Міністрів України.

Зазначені облігації внутрішньої державної позики підлягають щорічному

погашенню рівними частинами (у розмірі 20 відсотків номінальної вартості

таких облігацій) одночасно із виплатою доходів (процентів) із розрахунку 120

відсотків річних облікової ставки Національного банку України.

Стаття 11. Державній податковій адміністрації розробити програму погашення

податкового боргу по податках зборах, обов’язкових платежах, фінансових

санкціях, пенях, штрафах станом на 1 січня 2004 року та забезпечити до кінця

2004 року не менше, ніж десятивідсоткове скорочення її рівня, з метою

залучення цього ресурсу на покриття ризиків втрат доходів бюджету, пов’язаних

з проведенням податкової реформи.

Стаття 12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного

бюджету України на 2004 рік у частині доходів є:

1) податок на додану вартість, що сплачується переробними підприємствами усіх

форм власності за реалізовані ними молоко та молочну продукцію, м’ясо та

м’ясопродукти, в тому числі вироблені на орендованих потужностях;

2) податок на додану вартість з операцій з продажу товарів (робіт, послуг)

власного виробництва, за винятком операцій з продажу переробними

підприємствами молока та м’яса живою вагою, що здійснюється

сільськогосподарськими товаровиробниками незалежно від організаційно-правової

форми та форми власності, в яких сума, одержана від продажу

сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її

переробки не менше 75 відсотків загальної суми валового доходу підприємства;

3) 70 відсотків акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і

транспортних засобів;

4) 70 відсотків акцизного збору з ввезених на територію України

нафтопродуктів і транспортних засобів;

5) 10 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами

України;

6) 70 відсотків ввізного мита з нафтопродуктів і транспортних засобів та шин

до них;

7) надходження коштів від збору на розвиток виноградарства, садівництва і

хмелярства;

8) надходження від збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на

електричну та теплову енергію;

9) платежі, пов'язані з перебуванням Чорноморського флоту Російської

Федерації на території України, відповідно до укладеної 28 травня 1997 року

Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про взаємні

розрахунки, пов'язані з поділом Чорноморського флоту та перебуванням

Чорноморського флоту Російської Федерації на території України;

10) надходження від погашення простроченої заборгованості Національної

акціонерної компанії "Нафтогаз України" за Угодою між Кабінетом Міністрів

України та Урядом Російської Федерації про передачу з України до Російської

Федерації важких бомбардувальників ТУ-160 та ТУ-95 МС, крилатих ракет

повітряного базування великої дальності та обладнання, яка утворилася станом

на 1 січня 2003 року перед Міністерством оборони України;

11) 50 відсотків суми виконавчого збору, стягнутого державною виконавчою

службою;

12) надходження коштів від реалізації матеріальної частини виробів

військового призначення та/або їх складових, що належать Національному

космічному агентству України;

13) надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та

спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України та інших утворених

відповідно до законів України військових формувань;

14) збори на обов'язкове державне пенсійне страхування, що відповідно до

закону сплачуються при здійсненні безготівкових операцій з купівлі-продажу

валют, торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і

дорогоцінного каміння та при відчуженні легкових автомобілів, з операцій

купівлі-продажу нерухомого майна, з надання послуг стільникового рухомого

зв'язку (додаткові збори на виплату пенсій) у порядку, визначеному Кабінетом

Міністрів України;

15) 80 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування

загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у

міжнародних авіаційних організаціях;

16) 90 відсотків портового (адміністративного) збору;

17) надходження до страхового фонду безпеки авіації;

18) надходження від видачі сертифікатів на експортно-імпортні операції з

наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами;

19) власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів

державного бюджету, в тому числі плата за оренду військового майна і майна

Національної академії наук України та 50 відсотків плати за оренду іншого

майна, що належить бюджетним установам, які утримуються за рахунок коштів

державного бюджету;

20) надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву;

21) надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей

мобілізаційного резерву понад обсяги, визначені додатком № 1 до цього Закону;

22) надходження від секретаріату ООН за участь українського контингенту в

миротворчих операціях;

23) надходження до Фонду України соціального захисту інвалідів;

24) 30 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища;

25) 70 відсотків надходжень від збору за проведення гастрольних заходів.

IV. ДЕРЖАВНИЙ БОРГ ТА ФІНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

Стаття 13. Установити на 31 грудня 2004 року граничний розмір державного

внутрішнього боргу України в сумі 15.574.049,6 тис. гривень та в сумі

1.317.121,1 тис. доларів США, граничний розмір державного зовнішнього боргу

України - в сумі, еквівалентній 8.659.867 тис. доларів США.

Стаття 14. Установити, що державні внутрішні й зовнішні запозичення

здійснюються в межах загального обсягу встановлених граничних розмірів

державного внутрішнього боргу України та державного зовнішнього боргу

України. У разі надходження коштів із внутрішніх (зовнішніх) джерел

фінансування певного типу у неповному обсязі, допускається зменшення

(збільшення) надходжень коштів із зовнішніх (внутрішніх) джерел фінансування

іншого типу з відповідним перевищенням граничного розміру державного

зовнішнього (внутрішнього) боргу України за рахунок перевищення відповідних

обсягів запозичень з обов'язковим інформуванням Комітету Верховної Ради

України з питань бюджету.

В разі змін залишків готівкових коштів, що впливає на рівень дефіциту,

допускається збільшення або зменшення державних внутрішніх запозичень.

Стаття 15. Установити, що у 2004 році надання державних гарантій, гарантій

Ради міністрів Автономної Республіки Крим та гарантій органів місцевого

самоврядування, крім гарантій за кредитами, які надаються міжнародними

фінансовими організаціями або на умовах співфінансування разом із

міжнародними фінансовими організаціями, а також повернення яких

передбачається здійснювати за рахунок коштів державного бюджету, та за

кредитами, які спрямовуються на реалізацію інфраструктурних проектів, що

мають загальнодержавне значення, не здійснюється.

Суб'єкти підприємницької діяльності – позичальники іноземних кредитів, щодо

яких прийняте рішення про надання державних гарантій, при отриманні таких

гарантій зобов'язані подати зустрічні, безвідзивні та безумовні гарантії

банків, фінансові показники яких відповідають вимогам, визначеним

Національним банком України, або надати інше належне забезпечення та

сплачують до Державного бюджету України плату за їх отримання, розмір якої

встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 16. Надати право Міністерству фінансів України здійснювати операції з

державним боргом України з метою економії бюджетних коштів.

Стаття 17. Кабінет Міністрів України має право брати зобов'язання від імені

України, пов'язані із здійсненням запозичень, у тому числі щодо відмови від

суверенного імунітету в можливих судових справах, пов'язаних із поверненням

позик та звільненням платежів згідно з угодами від будь-яких комісій,

податків та інших обов'язкових платежів, протягом часу дії зобов'язання з

повернення запозичених коштів.

Стаття 18. Установити, що у разі настання гарантійного випадку в 2004 році

платежі на виконання державою гарантійних зобов'язань здійснюються за рахунок

коштів загального фонду Державного бюджету України. В обсязі фактичних витрат

Державного бюджету України, пов'язаних з виконанням державою гарантійних

зобов'язань, у юридичних осіб, зобов'язання яких гарантовані, виникає

заборгованість перед державою за кредитами, залученими під державні гарантії.

З моменту виникнення фактичних витрат Державного бюджету України на виконання

державою гарантійних зобов'язань на суму таких витрат до держави переходять

права кредитора та право вимагати від боржника відшкодування таких витрат у

повному обсязі у встановленому законом порядку.

Стаття 19. Установити, що до надходжень фінансування загального фонду

Державного бюджету України на 2004 рік належать:

1) надходження в результаті здійснення державних внутрішніх та державних

зовнішніх запозичень;

2) 97 відсотків коштів, одержаних від приватизації державного майна та інших

надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням

підприємств, з урахуванням пунктів 3 і 4 статті 20 цього Закону;

3) пред’явлення цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю.

Стаття 20. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного

бюджету України на 2004 рік у частині фінансування є:

1) позики, що залучаються державою від міжнародних та іноземних організацій з

метою їх подальшого рекредитування або надання трансфертів для впровадження

проектів розвитку;

2) 3 відсотки коштів, одержаних від приватизації державного майна та інших

надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням

підприємств, з урахуванням пунктів 3 і 4 цієї статті;

3) кошти, що надійдуть від приватизації об'єктів незавершеного будівництва,

що споруджувались відповідно до Чорнобильської будівельної програми;

4) кошти, що надійдуть внаслідок продажу акцій відкритих акціонерних

товариств за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, для

ліквідації наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова.

Стаття 21. Визнати в 2004 році органи державної податкової служби України

органом стягнення простроченої заборгованості за кредитами, залученими

державою або під державні гарантії, та бюджетними позичками.

Стаття 22. Установити, що кошти, отримані згідно з пунктом 9 статті 12 цього

Закону, спрямовуються на погашення державного боргу України перед Російською

Федерацією відповідно до укладеної міжурядової угоди, при цьому часткова

компенсація втрат міського бюджету міста Севастополя здійснюється з

Державного бюджету України.

Стаття 23. Фонду державного майна України забезпечити в 2004 році надходження

до Державного бюджету України коштів, отриманих від приватизації державного

майна відповідно до пункту 2 статті 19, пунктів 2 - 4 статті 20 цього Закону,

у сумі не менш як 2.136.580 тис. гривень.

V. ВИДАТКИ ТА КРЕДИТУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

Стаття 24. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів

Державного бюджету України на 2004 рік в розрізі відповідальних виконавців за

бюджетними програмами згідно з додатками № 3 і 4 до цього Закону.

Перерозподіл видатків у межах загального обсягу головного розпорядника

коштів, що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень по

загальному та спеціальному фондах, здійснюється лише за погодженням із

Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. В процесі виконання

державного бюджету у виняткових випадках за обґрунтованим поданням головного

розпорядника коштів Міністерство фінансів України здійснює перерозподіл

видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його

бюджетних призначень по загальному та спеціальному фонду державного бюджету.

Порядок передачі бюджетних призначень, передбачений частиною шостою статті 23

Бюджетного кодексу України, визначається Міністерством фінансів України. При

цьому, така передача здійснюється за погодженням із Комітетом Верховної Ради

України з питань бюджету.

Забороняється збільшення бюджетних призначень по загальному та спеціальному

фондах Державного бюджету України на:

оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

капітальні видатки за рахунок зменшення бюджетних призначень на поточні видатки;

видатки за бюджетними програмами, пов’язаними з функціонуванням органів

державної влади, за рахунок зменшення інших видатків;

видатки за рахунок зменшення бюджетних призначень на надання кредитів.

Стаття 25. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою

“Соціальний захист та соціальне забезпечення в Україні” у сумі 13.047.255

тис. гривень, з них за наступними пріоритетними напрямками:

надання найуразливішим верствам населення передбачених чинним законодавством

пільг в оплаті за спожиті послуги та житлових субсидій – 3.292.481,6 тис.

гривень;

відшкодування Пенсійному фонду України витрат по виплаті пенсій, компенсацій,

надбавок ветеранам війни, багатодітним матерям, матерям інвалідів з

дитинства, соціальних пенсій, пенсії особам, які мають особливі заслуги перед

Україною, особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та

деяким іншим категоріям осіб, - 2.606.653,9 тис. гривень;

виплата пенсій військовослужбовцям та особам начальницького і рядового складу

– 2.238.466,9 тис. гривень, в тому числі 218.925,8 тис. гривень на підвищення

пенсій в наступному році для подальшого усунення диспропорцій у розмірах

пенсій залежно від часу виходу цих осіб на пенсію;

допомога сім’ям з дітьми, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та

малозабезпеченим сім’ям - 1.624.617,8 тис. гривень;

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської

катастрофи, - 1.305.025,3 тис. гривень, в тому числі соціальні виплати, які

здійснюються безпосередньо громадянам, - 1.111.694,4 тис. гривень, з яких

300.000 тис. гривень – на повне погашення заборгованості, що виникла у минулі

роки;

поступова компенсація громадянам втрат від знецінення грошових заощаджень –

500.000 тис. гривень;

соціальна, трудова та професійна реабілітація інвалідів, в тому числі в

реабілітаційних центрах, та обслуговування їх в стаціонарах при протезних

підприємствах – 356.466,4 тис. гривень;

відшкодування на виплату компенсацій сільськогосподарським підприємствам –

платникам фіксованого сільськогосподарського податку витрат, пов’язаних із

сплатою ними на загальних підставах страхових внесків на загальнообов’язкове

державне пенсійне страхування, – 164.639,1 тис. гривень;

щорічна разова грошова допомога до Дня Перемоги ветеранам війни – 140.131,9

тис. гривень;

надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та

одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

та часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків

молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію)

та придбання житла – 77.262,8 тис. гривень;

здійснення соціальних інвестицій, спрямованих на поліпшення якості надання

соціальних послуг, впровадження програм підвищення зайнятості населення, -

70.828,1 тис. гривень;

реалізація соціальних програм з питань дітей, молоді, жінок та сім’ї –

30.710,7 тис. гривень;

створення Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право

на пільги відповідно до чинного законодавства, та підвищення ефективності

управління системою соціального захисту населення – 29.486,7 тис. гривень;

надання допомоги громадським організаціям інвалідів, ветеранів війни та праці

для вирішення соціально-побутових проблем зазначених категорій осіб –

17.171,3 тис. гривень.

Здійснити у 2004 році погашення у повному обсязі заборгованості шахтарям з

регресних позовів та одноразової допомоги по втраті професійної

працездатності, яка склалася станом на 1 квітня 2001 року, - у сумі 254.000

тис. гривень, з них: за рахунок коштів Державного бюджету України – 54.000

тис. гривень, за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних

випадків на виробництві та професійних захворювань України – 200.000 тис.

гривень.

Стаття 26. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою “Охорона

здоров’я населення України” у сумі 2.372.529,2 тис. гривень, з них за

наступними пріоритетними напрямками:

надання консультативної, лікувальної, реабілітаційної допомоги

загальнодержавними закладами охорони здоров’я та заходи по реалізації

загальнодержавних функцій у сфері охорони здоров’я - 1.558.814,1 тис.

гривень, з них:

поліпшення діагностики та медичного обслуговування хворих на онкологічні

захворювання – 130.360,1 тис. гривень;

безкоштовне забезпечення інсулінами хворих на цукровий діабет – 132.000 тис.

гривень;

здійснення першочергових заходів профілактики та лікування туберкульозу –

74.689,7 тис. гривень;

проведення імунопрофілактики населення – 104.900 тис. гривень;

профілактика та лікування СНІДу – 40.609,3 тис. гривень;

зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, що

розташовані в сільській місцевості – 67.800 тис. гривень;

державний санітарно-епідеміологічний нагляд та заходи по забезпеченню

епідемічного благополуччя в Україні – 452.592,3 тис. гривень;

забезпечення лікування за високовартісними медичними технологіями в клініках

науково-дослідних інститутів медичного профілю – 241.935,9 тис. гривень.

Стаття 27. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою “Освіта

населення України” у сумі 6.161.218 тис. гривень, з них за наступними

пріоритетними напрямками:

Національна доктрина розвитку освіти – 5.723.497,7 тис. гривень;

забезпечення навчальних закладів безоплатними підручниками та посібниками –

94.869,6 тис. гривень;

державна програма “Шкільний автобус” – 33.450 тис. гривень;

державна програма надання молодим громадянам пільгових довгострокових

кредитів для здобуття вищої освіти – 13.500 тис. гривень.

Стаття 28. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою „Розвиток

наукового і науково-технічного потенціалу України” у сумі 1.327.549,7 тис.

гривень, з них за наступними пріоритетними напрямками:

державне замовлення з пріоритетних напрямів науки у фундаментальних

дослідженнях – 631.413,6 тис. гривень;

науково-технологічний, інноваційний та інформаційний розвиток України –

373.806,1 тис. гривень;

Комплексна державна програма енергозбереження України – 3.303,1 тис. гривень.

Стаття 29. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою “Духовний

розвиток в Україні” у сумі 540.877,4 тис. гривень, з них за наступними

пріоритетними напрямками:

розвиток національного телерадіоінформаційного простору – 186.028,7 тис.

гривень;

державні програми збереження історико-культурної спадщини, розвитку музейної

справи, збереження бібліотечних і архівних фондів – 98.744,4 тис. гривень;

державна підтримка національних та державних художніх колективів, концертних

і циркових організацій та розвиток національного театрального мистецтва –

80.278,2 тис. гривень;

Загальнодержавна програма розвитку національної кіноіндустрії – 20.200 тис.

гривень;

державна підтримка вітчизняного книговидання – 15.241,6 тис. гривень.

Стаття 30. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою „Фізична

культура і спорт в Україні” у сумі 225.328,6 тис. гривень, з них за

наступними пріоритетними напрямками:

забезпечення на рівні сучасних вимог підготовки та участі українських

спортсменів у міжнародних змаганнях – 82.196,1 тис. гривень;

підготовка та участь національних збірних команд України в літніх

Олімпійських та Параолімпійських іграх та інші видатки, пов’язані з

підготовкою спортсменів в Олімпійських іграх – 115.000 тис. гривень;

фізкультурно-оздоровча робота та спортивна діяльність серед різних верств

населення, в тому числі фізична і спортивна підготовка учнівської та

студентської молоді, – 25.985,5 тис. гривень.

Стаття 31. З метою забезпечення економічного розвитку держави визначити у

цьому Законі обсяги коштів за державною програмою “Паливно-енергетичний

комплекс” у сумі 4.015.578,4 тис. гривень, з них за наступними пріоритетними

напрямками:

програма “Українське вугілля” – 3.235.767,4 тис. гривень, з них:

державна підтримка будівництва та технічного переоснащення підприємств з

видобутку кам’яного вугілля, лігніту (бурого вугілля) і торфу – 1.100.895,8

тис. гривень;

державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із

собівартості продукції – 927.000 тис. гривень;

реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості – 654.089,1 тис.

гривень;

часткове покриття витрат на виплату заборгованості шахтарям з регресних

позовів та одноразової допомоги – 254.000 тис. гривень;

створення нових робочих місць працівникам вугільної промисловості, які

вивільняються у зв’язку із закриттям шахт – 107.358,5 тис. гривень;

охорона праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних підприємствах –

80.000 тис. гривень;

гірничо-рятувальні заходи на вугледобувних підприємствах – 75.000 тис. гривень;

програма “Будівництво енергоблоків електростанцій України” – 701.589,3 тис.

гривень, у тому числі:

будівництво енергоблоків атомних та гідроакумулюючих електростанцій України –

600.000 тис. гривень;

заходи по реалізації Комплексної програми будівництва вітрових електростанцій

– 80.000 тис. гривень;

реконструкція гідроелектростанцій Дніпровського каскаду – 21.589,3 тис. гривень.

Стаття 32. З метою забезпечення економічного розвитку держави визначити у

цьому Законі обсяги коштів за державною програмою “Обробна промисловість та

інші галузі економіки” у сумі 1.902.638,1 тис. гривень, з них за наступними

пріоритетними напрямками:

реалізація проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою – 525.720

тис. гривень;

розвиток мінерально-сировинної бази – 248.200 тис. гривень;

загальнодержавна (Національна) космічна програма – 89.500 тис. гривень;

державні капітальні вкладення на реалізацію Чорнобильської будівельної

програми – 25.050 тис. гривень;

програма розвитку промисловості України – 34.100 тис. гривень.

Стаття 33. З метою забезпечення економічного розвитку держави визначити у

цьому Законі обсяги коштів за державною програмою “Транспортно-дорожній

комплекс” у сумі 2.091.338,1 тис. гривень, з них за наступними пріоритетними

напрямками:

державна програма розвитку транспортно-дорожнього комплексу України –

1.991.266 тис. гривень;

підтримка експлуатаційно безпечного стану внутрішніх водних шляхів та

судноплавних шлюзів – 14.750 тис. гривень.

Стаття 34. Для забезпечення стабільного та якісного функціонування житлово-

комунального господарства передбачити бюджетні призначення за державною

програмою „Житлово-комунальне господарство” у сумі 524.897,8 тис. гривень, з

них за наступними пріоритетними напрямками:

заходи з упередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово-

комунальному господарстві та на інших аварійних об’єктах комунальної

власності – 400.000 тис. гривень;

модернізація обладнання індивідуальних теплових пунктів та здійснення

енергозберігаючих заходів в адміністративних і громадських будівлях міст

Києва та модернізація систем водопостачання і водовідведення міста Львова –

68.725,6 тис. гривень;

ліквідація наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова – 26.250 тис.

гривень.

Стаття 35. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою „Сільське

господарство, лісове господарство та мисливство, рибне господарство” –

3.828.541,7 тис. гривень, з них за наступними пріоритетними напрямками:

здійснення заходів щодо формування державного замовлення на ринку

продовольчих товарів, в тому числі ринку зерна, з метою забезпечення

продовольчої безпеки держави – 1.000.000 тис. гривень;

дотації сільськогосподарським товаровиробникам з метою сталого нарощування

обсягів виробництва тваринницької продукції та продукції птахівництва та на

здійснення заходів із збільшення обсягів виробництва продукції рослинництва –

600.000 тис. гривень;

Комплексна програма розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного

стану зрошуваних та осушених угідь – 401.823,2 тис. гривень;

Програма „Зерно України на 2001-2004 роки” – 192.450 тис. гривень;

Програма „Ліси України” – 125.996,7 тис. гривень;

заходи по операціях фінансового лізингу вітчизняної сільськогосподарської

техніки та придбання сільськогосподарської техніки на умовах фінансового

лізингу – 100.000 тис. гривень;

Програма стабілізації та розвитку тваринництва і птахівництва – 59.136,9 тис.

гривень;

Програма розвитку та державної підтримки вівчарства – 3.000 тис. гривень;

Комплексна програма діяльності з припинення незаконного вилову риби

іноземними суднами в територіальному морі та виключній (морський) економічній

зоні України – 2.434 тис. гривень.

Стаття 36. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою „Охорона

навколишнього природного середовища” у сумі 720.310,4 тис. гривень, з них за

наступними пріоритетними напрямками:

Комплексна програма поводження з радіоактивними відходами – 284.107,9 тис.

гривень;

Національна програма мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи – 76.853

тис. гривень;

Державні програми захисту територій від шкідливої дії вод – 31.112,4 тис.

гривень;

Програма перспективного розвитку заповідної справи в Україні ("Заповідники")

– 28.561,9 тис. гривень;

Національна програма екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення

якості питної води – 14.228,7 тис. гривень;

Державні програми знешкодження хімічної зброї та боєприпасів – 8.550 тис.

гривень;

Загальнодержавна програма охорони та відтворення довкілля Азовського і

Чорного морів – 7.500 тис. гривень;

Загальнодержавна програма поводження з токсичними відходами – 3.533,6 тис.

гривень;

Загальнодержавна програма формування національної екологічної мережі України

– 2.110 тис. гривень.

Стаття 37. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою „Оборона”

у сумі 5.963.210,1 тис. гривень, з них за наступними пріоритетними

напрямками:

забезпечення обороноздатності країни – 3.400.116,7 тис. гривень;

Державна програма реформування та розвитку Збройних Сил України на період до

2005 року (скорочення та реформування військових підрозділів; підготовка

об’єднаних сил швидкого реагування; відновлення непорушених запасів

об’єднаних сил швидкого реагування; удосконалення системи управління

Збройними Силами України; відновлення боєздатності озброєння та військової

техніки; передача (ліквідація) військових містечок, рекультивація земель та

ліквідація наслідків військової діяльності) – 368.169,5 тис. гривень;

заходи Цивільної оборони у сфері попередження і ліквідації наслідків

надзвичайних ситуацій – 115.460 тис. гривень;

розвідувальна діяльність у сфері військової оборони – 84.242,7 тис. гривень;

мобілізаційна підготовка галузей національної економіки України – 16.568,1

тис. гривень;

заходи щодо здійснення євроатлантичної інтеграції – 10.000 тис. гривень;

Програма забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і

складів озброєння, ракет і боєприпасів Збройних Сил України – 4.600 тис.

гривень.

Стаття 38. Передбачити бюджетні призначення за державною програмою

„Громадський порядок, безпека та судова влада” у сумі 5.857.313,7 тис.

гривень, з них за наступними пріоритетними напрямками:

забезпечення громадського порядку, боротьба із злочинністю, захист громадян

від протиправних посягань – 2.264.806,9 тис. гривень;

забезпечення безпеки держави – 632.772 тис. гривень;

реалізація державної політики у сфері виконання кримінальних покарань –

619.422,1 тис. гривень;

судова влада – 577.534,6 тис. гривень;

здійснення заходів з гасіння пожеж та участь у ліквідації наслідків

надзвичайних ситуацій з метою забезпечення державного пожежного нагляду та

запобігання пожежам – 510.255,5 тис. гривень;

охорона державного кордону – 451.874 тис. гривень;

нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в

суді – 257.194,2 тис. гривень;

державна охорона органів державної влади та посадових осіб – 61.338 тис.

гривень;

забезпечення виготовлення та видачі громадянам України документів, що

засвідчують особу – 44.000 тис. гривень.

Стаття 39. Затвердити у межах бюджетних призначень, визначених головним

розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2004 рік згідно з додатком

№ 3 до цього Закону, державну програму „Капітальні вкладення” у сумі

2.388.965,2 тис. гривень та її розподіл по відповідальних виконавцях,

бюджетних програмах і об’єктах згідно з додатком № 5 до цього Закону.

Стаття 40. Органи Державного казначейства України здійснюють облік

зобов'язань розпорядників коштів Державного бюджету України у порядку,

визначеному Державним казначейством України, та відображають їх у звітності

про виконання Державного бюджету України.

Розпорядники коштів Державного бюджету України мають право брати бюджетні

зобов'язання у 2004 році, враховуючи необхідність виконання бюджетних

зобов'язань минулих років, взятих на облік в органах Державного казначейства

України в межах виділених їм асигнувань.

Зобов'язання, взяті розпорядниками коштів Державного бюджету України без

відповідних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними зобов'язаннями і

не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є

бюджетним правопорушенням.

Державне казначейство здійснює платежі за дорученнями розпорядників коштів

державного бюджету виключно при наявності затверджених в установленому

порядку паспортів бюджетних програм.

Стаття 41. Видатки, пов'язані з утриманням працівників закордонних

дипломатичних установ України, незалежно від їх відомчої підпорядкованості,

провадяться виключно через Міністерство закордонних справ України.

Стаття 42. Установити, що у 2004 році виплата щорічної разової допомоги

відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх

соціального захисту" здійснюється у таких розмірах: інвалідам війни I групи –

195 гривень, інвалідам війни II групи – 160 гривень, інвалідам війни III

групи – 130 гривень, учасникам бойових дій – 120 гривень, особам, які мають

особливі заслуги перед Батьківщиною, – 195 гривень, членам сімей загиблих та

дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій і учасників війни,

визнаних за життя інвалідами, – 65 гривень.

Стаття 43. Встановити, що у 2004 році вступ до міжнародних організацій і

приєднання до міжнародних угод, умови членства в яких передбачають сплату

внесків або здійснення будь-яких інших виплат за рахунок коштів державного

бюджету, здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України виходячи з

відповідних обсягів, визначених на цю мету у додатку № 3 до цього Закону, у

порядку, визначеному Законом України „Про міжнародні договори України”.

Стаття 44. Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального

фонду Державного бюджету України на 2004 рік за економічною структурою

видатків:

оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);

нарахування на заробітну плату (код 1120);

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код 1132);

забезпечення продуктами харчування (код 1133);

виплата процентів за державним боргом (код 1200);

трансферти населенню (код 1340);

трансферти місцевим бюджетам (код 1320).

Визначити захищеними видатками Державного бюджету України на 2004 рік

будівництво (придбання) житла для військовослужбовців та забезпечення

інвалідів протезно-ортопедичними виробами, засобами пересування та

реабілітації.

Стаття 45. Установити, що виконання рішення, яке прийняте державним органом,

що відповідно до закону має право на його застосування, про стягнення коштів

з рахунків, на яких обліковуються кошти державного бюджету, здійснюється

Державним казначейством України.

Рішення про стягнення коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти

державного бюджету, передаються до Державного казначейства України.

Безспірне списання коштів з рахунку державного бюджету здійснюється виключно

органами Державного казначейства України за черговістю надходження рішень за

рахунок і в межах відповідних бюджетних асигнувань.

Установити, що відшкодування відповідно до закону шкоди, завданої

громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього (досудового)

слідства, прокуратури, а також судів у 2004 році за приписом Державної

виконавчої служби України здійснюється в межах бюджетних призначень,

затверджених у Державному бюджеті України на цю мету у такому порядку:

Державне казначейство України у терміни, визначені у приписі, списує у

безспірному порядку на користь зазначеної фізичної особи встановлену до

відшкодування суму коштів з єдиного казначейського рахунку Державного бюджету

України;

відшкодовані суми обліковуються Державним казначейством України та

відображаються у звітності про виконання державного бюджету;

у разі потреби у таких видатках понад обсяг бюджетних призначень в

установленому порядку подаються відповідні пропозиції щодо виділення коштів з

резервного фонду державного бюджету або внесення змін до закону про Державний

бюджет України.

Списання коштів з бюджету за рішеннями судів щодо відшкодування вартості

конфіскованого та безхазяйного майна, що перейшло у власність держави,

здійснюється у розмірах сум коштів, що надійшли до бюджету від реалізації

цього майна.

Списання коштів за відповідним рішенням на користь працівників,

військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх

справ, органів і установ виконання покарань, податкової міліції бюджетної

установи, які мають право на безоплатне або пільгове матеріальне і побутове

забезпечення, здійснюється Державним казначейством України з єдиного

казначейського рахунку за рахунок і в межах бюджетних асигнувань,

встановлених на утримання цієї бюджетної установи.

Кошти, відшкодовані державою з Державного бюджету України згідно з цією

статтею, вважаються збитками Державного бюджету України. Позивачем у справах

про відшкодування збитків, завданих Державному бюджету України згідно з цією

статтею, виступають органи Державного казначейства України.

Цей порядок поширюється на місцеві бюджети, казначейське обслуговування яких

за видатками здійснюється органами Державного казначейства України.

Стаття 46. Установити, що в 2004 році повна компенсація витрат, пов’язаних із

справлянням податку з доходів фізичних осіб відповідно до Закону України „Про

податок з доходів фізичних осіб” з грошового забезпечення, грошових винагород

та інших виплат, одержуваних військовослужбовцями та особами рядового і

начальницького складу (в тому числі відряджених до органів виконавчої влади

та інших цивільних установ) органів внутрішніх справ, органів і установ

виконання покарань, податкової міліції у зв’язку з виконанням обов’язків

несення служби, здійснюється за рахунок бюджетних призначень на оплату праці

загального та спеціального фонду державного бюджету на утримання Міністерства

оборони України, інших військових формувань та правоохоронних органів,

створених відповідно до законів України, а також органів виконавчої влади та

цивільних установ, до яких відряджені в установленому порядку

військовослужбовці та особи рядового і начальницького складу.

Стаття 47. Встановити, що затвердженні у державному бюджеті видатки на

централізовані заходи і програми по Міністерству освіти і науки України та

Міністерству охорони здоров’я України провадяться ними в розрізі відповідних

адміністративно-територіальних одиниць у порядку визначеному Кабінетом

Міністрів України.

Стаття 48. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного

бюджету України на 2004 рік у частині кредитування є:

1) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України індивідуальним

сільським забудовникам;

2) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України молодим сім'ям

та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання

житла;

3) повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської

продукції за державним замовленням (контрактом) 1994 - 1997 років;

4) повернення коштів у частині відшкодування вартості сільськогосподарської

техніки, переданої суб'єктам господарювання на умовах фінансового лізингу;

5) кошти, що надійдуть у рахунок погашення заборгованості за кредитами,

залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі

сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої

сільгосптоваровиробникам та іншим суб'єктам господарювання. Порядок

зарахування цих коштів до державного бюджету встановлюється Кабінетом

Міністрів України;

6) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України селянським

(фермерським) господарствам;

7) повернення коштів, наданих Міністерству аграрної політики на інтервенційні

операції із зерном;

8) повернення коштів, наданих Державному комітету України з державного

матеріального резерву на закупівлю зернових культур, вирощених українськими

товаровиробниками.

Стаття 49. Установити, що у 2004 році кошти, отримані до спеціального фонду

Державного бюджету України згідно з окремими пунктами статей 12, 20 та 48

цього Закону, спрямовуються відповідно на:

1) дотації сільськогосподарським товаровиробникам з метою сталого нарощування

обсягів виробництва тваринницької продукції та продукції птахівництва (за

рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 12 цього Закону);

2) дотації сільськогосподарським товаровиробникам на здійснення заходів із

збільшення обсягів виробництва продукції рослинництва (за рахунок джерел,

визначених пунктом 2 статті 12 цього Закону);

3) розвиток мережі і утримання відповідно до закону автомобільних доріг

загального користування (за рахунок коштів, визначених пунктами 3, 4, 6

статті 12 цього Закону); при цьому, 35 відсотків зазначених коштів

спрямовуються на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання

автомобільних доріг загального користування місцевого значення; 65 відсотків

– на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг

загального користування державного значення, виплату за борговими

зобов'язаннями;

4) виплати, пов'язані з функціонуванням консульських відділів дипломатичних

представництв та консульських установ України за кордоном, представництв та

консульської служби Міністерства закордонних справ України на території

України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 12 цього Закону);

5) закладення і нагляд за молодими садами, виноградниками і ягідниками та

хмелем (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 12 цього Закону);

6) заходи по реалізації Комплексної програми будівництва вітрових

електростанцій у сумі 80.000 тис. гривень (за рахунок джерел, визначених

пунктом 8 статті 12 цього Закону);

7) будівництво енергоблоків атомних та гідроакумулюючих електростанцій

України, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (за рахунок

джерел, визначених пунктом 8 статті 12 цього Закону);

8) державну підтримку будівництва та технічного переоснащення підприємств з

видобутку кам’яного вугілля, лігніту (бурого вугілля) і торфу (за рахунок

46,9 відсотка джерел, визначених пунктом 8 статті 12 цього Закону, але не

більше 600.000 тис. гривень);

9) погашення кредиторської заборгованості Міністерства оборони України за

отримані військове майно, товари, продукцію, виконані роботи та надані

послуги, яка склалася станом на 1 січня 2003 року, а також заборгованості з

поточних платежів (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 12 цього

Закону);

10) здійснення витрат, пов'язаних з організацією і проведенням виконавчих

дій, виплату винагороди державним виконавцям (за рахунок джерел, визначених

пунктом 11 статті 12 цього Закону);

11) забезпечення міжнародних зобов'язань України у космічній галузі (за

рахунок джерел, визначених пунктом 12 статті 12 цього Закону);

12) потреби Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів

України військових формувань відповідно до кошторисів, затверджених у

встановленому порядку (за рахунок джерел, визначених пунктом 13 статті 12

цього Закону);

13) виплату пенсій, призначених за різними пенсійними програмами (за рахунок

джерел, визначених пунктом 14 статті 12 цього Закону);

14) відшкодування на виплату компенсацій сільськогосподарським підприємствам

– платникам фіксованого сільськогосподарського податку витрат, пов’язаних із

сплатою ними на загальних підставах страхових внесків на загальнообов’язкове

державне пенсійне страхування (за рахунок джерел, визначених пунктом 14

статті 12 цього Закону) у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

15) забезпечення діяльності цивільної авіації в Україні і участь України у

міжнародних авіаційних організаціях та утримання Державного департаменту

авіаційного транспорту Міністерства транспорту України (за рахунок джерел,

визначених пунктом 15 статті 12 цього Закону);

16) морську і річкову транспортну діяльність та участь України у міжнародних

організаціях морського і річкового транспорту, утримання Державного

департаменту морського і річкового транспорту та Головної державної інспекції

України з безпеки судноплавства Міністерства транспорту України (за рахунок

джерел, визначених пунктом 16 статті 12 цього Закону, крім тих, що надходять

від риболовних портів);

17) міжнародну діяльність у галузі рибного господарства (за рахунок джерел,

визначених пунктом 16 статті 12 цього Закону, в частині, що надходять від

риболовних портів);

18) заходи з підтримання належного рівня безпеки польотів, авіаційної безпеки

і забезпечення пошукових та авіаційно-рятувальних робіт (за рахунок джерел,

визначених пунктом 17 статті 12 цього Закону);

19) здійснення контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин

та прекурсорів (за рахунок джерел, визначених пунктом 18 статті 12 цього

Закону);

20) заходи, пов'язані з організацією надання послуг, реалізації продукції та

виконання робіт бюджетними установами та організаціями, та інші заходи з

утримання цих установ та організацій згідно із законодавством (за рахунок

джерел, визначених пунктом 19 статті 12 цього Закону);

21) накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального

резерву (за рахунок джерел, визначених пунктом 20 статті 12 цього Закону, 95

відсотків надходжень, визначених пунктом 21 статті 12 цього Закону);

22) відшкодування підприємствам, установам та організаціям витрат, пов’язаних

з обслуговуванням цінностей матеріального резерву (за рахунок 5 відсотків

джерел, визначених пунктом 21 статті 12 цього Закону);

23) участь у міжнародних миротворчих операціях та інші потреби Збройних Сил

України та органів внутрішніх справ відповідно до кошторису Міністерства

оборони України та Міністерства внутрішніх справ України (за рахунок джерел,

визначених пунктом 22 статті 12 цього Закону);

24) програми і заходи щодо соціального захисту інвалідів, у тому числі на

заходи ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів (за рахунок джерел,

визначених пунктом 23 статті 12 цього Закону);

25) заходи, пов'язані з охороною навколишнього природного середовища (за

рахунок джерел, визначених пунктом 24 статті 12 цього Закону);

26) підтримку гастрольних заходів на загальнодержавному рівні (за рахунок

джерел, визначених пунктом 25 статті 12 цього Закону);

27) рекредитування або надання трансфертів для впровадження проектів розвитку

(за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 20 цього Закону);

28) заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна відповідно

до Державної програми приватизації (за рахунок джерел, визначених пунктом 2

статті 20 цього Закону; 10 відсотків надходжень, визначених пунктом 3 статті

20 цього Закону; 25 відсотків надходжень, визначених пунктом 4 статті 20

цього Закону);

29) державні капітальні вкладення на пускових об'єктах Чорнобильської

будівельної програми (за рахунок 90 відсотків джерел, визначених пунктом 3

статті 20 цього Закону);

30) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на

ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова (за рахунок 75

відсотків джерел, визначених пунктом 4 статті 20 цього Закону);

31) надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським

забудовникам (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 48 цього

Закону);

32) надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та

одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

(за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 48 цього Закону);

33) заходи, пов'язані з погашенням заборгованостей по закупівлі

сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994 -

1997 років та формуванням державного насіннєвого страхового фонду (за рахунок

джерел, визначених пунктом 3 статті 48 цього Закону);

34) придбання сільськогосподарської техніки на умовах фінансового лізингу та

заходи по операціях фінансового лізингу (за рахунок джерел, визначених

пунктами 4 та 5 статті 48 цього Закону);

35) надання кредитів селянським (фермерським) господарствам (за рахунок

джерел, визначених пунктом 6 статті 48 цього Закону);

36) фінансування інтервенційних операцій із зерном (за рахунок джерел,

визначених пунктом 7 статті 48 цього Закону);

37) заходи щодо формування державного замовлення на ринку продовольчих

товарів (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 48 цього Закону).

Стаття 50. Кабінету Міністрів України при розподілі видатків Державного фонду

охорони навколишнього природного середовища врахувати виділення коштів на

виконання заходів, визначених на 2004 рік Законом України "Про затвердження

Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля Азовського та

Чорного морів" у сумі 2.220 тис. гривень, Законом України "Про

Загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами" у сумі 1.650

тис. гривень, Законом України "Про Загальнодержавну програму формування

національної екологічної мережі України на 2000 - 2015 роки" у сумі 800 тис.

гривень.

VI. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ МІЖ ДЕРЖАВНИМ БЮДЖЕТОМ УКРАЇНИ

ТА МІСЦЕВИМИ БЮДЖЕТАМИ

Стаття 51. Установити, що до доходів загального фонду місцевих бюджетів у

2004 році належать:

1) єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва (крім частини єдиного

податку для суб'єктів малого підприємництва, що зараховується до Пенсійного

фонду України, та відрахувань на обов'язкове соціальне страхування);

2) акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з

вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів), що сплачується

платниками, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим, - до доходів

бюджету Автономної Республіки Крим;

3) плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та

тютюновими виробами - до доходів бюджету Автономної Республіки Крим, обласних

бюджетів та міських бюджетів міст Києва і Севастополя;

4) дотації та субвенції з Державного бюджету України;

5) плата за надані в оренду водні об’єкти місцевого значення;

6) доходи, що підлягають зарахуванню до загального фонду місцевих бюджетів

згідно із статтями 64, 66, 69 Бюджетного кодексу України.

Податок на прибуток підприємств комунальної власності, засновником яких є

Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, районні, міські, селищні

та сільські ради, зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим,

відповідних обласних, районних, міських, селищних та сільських бюджетів.

Фіксований податок на доходи від підприємницької діяльності зараховується до

відповідних місцевих бюджетів у порядку, визначеному Бюджетним кодексом

України для податку з доходів фізичних осіб, крім частини цього податку у

розмірі 10 відсотків, що згідно з законом зараховується до Пенсійного фонду

України.

Стаття 52. Установити, що у 2004 році збільшується вартість торгового патенту

на здійснення торговельної діяльності, діяльності з обміну готівкових

валютних цінностей, надання послуг у сфері грального бізнесу. Встановлені

пунктом 4 статей 3, 3` і 4 Закону України “ Про патентування деяких видів

підприємницької діяльності” (Відомості Верховної Ради України, 1996, № 20,

ст.82) стосовно вартості торгового патенту цифри: “10”, “30”,“60”, “80”,

“160”, “320” замінити відповідно на цифри: “30”, “90”, “180”, “240”, “480”,

“960”.Встановлені пунктом 3 статті 5 Закону України “ Про патентування деяких

видів підприємницької діяльності” стосовно вартості торгового патенту на

здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу цифри: “1400”,

“64000”, “48000”, “2000”, “600”, “2400” замінити відповідно на цифри: “2800”,

“128000”, “96000”, “4000”, “1200”, “4800”.

Стаття 53. Затвердити на 2004 рік обсяги міжбюджетних трансфертів згідно з

додатками № 6, № 7 та № 8 до цього Закону:

1) дотацію вирівнювання з державного бюджету бюджету Автономної Республіки

Крим, обласним бюджетам, районним бюджетам, міським бюджетам міст

республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та міському

бюджету міста Севастополя - у сумі 6.757.417,6 тис. гривень;

2) додаткову дотацію з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим

та обласним бюджетам на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими

бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ – у сумі 202.722,5

тис. гривень. Зазначена дотація розподіляється між бюджетом Автономної

Республіки Крим, обласним бюджетом, бюджетами міст республіканського

Автономної Республіки Крим і обласного значення та районними бюджетами у

пропорціях відповідно до бюджету Автономної Республіки Крим, обласного

бюджету – 25 відсотків, до бюджетів міст республіканського Автономної

Республіки Крим і обласного значення та районних бюджетів – 75 відсотків;

3) додаткову дотацію з державного бюджету міському бюджету міста Славутича на

забезпечення утримання соціальної інфраструктури міста – у сумі 2.000 тис.

гривень;

4) кошти, що передаються до Державного бюджету України з обласних бюджетів,

міських бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та

обласного значення, районних бюджетів, Київського міського бюджету, - у сумі

2.249.380,2 тис. гривень;

5) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги

сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям та інвалідам з дитинства і дітям-

інвалідам - у сумі 1.624.617,8 тис. гривень;

6) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання передбачених

чинним законодавством пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової

служби, ветеранам органів внутрішніх справ, реабілітованим громадянам, які

стали інвалідами внаслідок репресій, або є пенсіонерами, громадянам, які

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та житлових субсидій

населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-,

водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового

сміття та рідких нечистот - у сумі 2.267.412 тис. гривень;

7) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання передбачених

чинним законодавством пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової

служби, ветеранам органів внутрішніх справ, громадянам, які постраждали

внаслідок Чорнобильської катастрофи, та житлових субсидій населенню на

придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу –

у сумі 506.619,3 тис. гривень;

8) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг

ветеранам війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ,

реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій, або є

пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської

катастрофи, з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг (крім

пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного

і скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг

тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення

побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд

окремих категорій громадян – у сумі 518.450,3 тис. гривень;

9) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво і

придбання житла військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу

кримінально-виконавчої системи та органів внутрішніх справ, в тому числі

звільненим у запас або відставку за станом здоров’я, віком, вислугою років та

у зв’язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за

місцем проживання, членам сімей з числа цих осіб, які загинули під час

виконання ними службових обов’язків, а також учасникам бойових дій в

Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах – у сумі 141.854,1

тис. гривень;

10) субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Закарпатської області на

погашення основної суми боргу за кредитами, наданими у 1999 році відкритим

акціонерним товариством “Державний ощадний банк України” Закарпатській

обласній державній адміністрації на ліквідацію наслідків стихійного лиха, – у

сумі 6.147 тис. гривень;

11) субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Рівненської області на

погашення боргу по відсотках за кредит, наданий у 1997 році відкритим

акціонерним товариством “Державний ощадний банк України” Рівненській обласній

державній адміністрації на погашення заборгованості по заробітній платі та

соціальних виплатах, – у сумі 1.719,4 тис. гривень;

12) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Жовті Води на

виконання заходів щодо соціального захисту населення – у сумі 6.000 тис.

гривень;

13) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання заходів з

упередження аварій та запобігання техногенних катастроф у житлово-

комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної

власності – у сумі 400.000 тис. гривень;

14) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на

ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах – у сумі 26.250 тис. гривень;

15) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Севастополя на

компенсацію втрат доходів внаслідок розміщення на території міста

Чорноморського Флоту Російської Федерації – у сумі 5.805,4 тис. гривень;

16) субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Одеської області на

комплексну реконструкцію та реставрацію Одеського державного академічного

театру опери та балету – у сумі 5.000 тис. гривень;

17) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Дніпропетровська на

будівництво метрополітену – у сумі 5.000 тис. гривень;

19) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Донецька на

будівництво метрополітену – у сумі 6.000 тис. гривень;

18) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на

будівництво метрополітену – у сумі 5.000 тис. гривень;

19) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Ялти на будівництво

водоочисної станції – 5.000 тис. гривень;

20) субвенцію з державного бюджету Новгород-Сіверському районному бюджету

Чернігівської області на проведення невідкладних відновлювальних робіт в

центральній районній лікарні – 7.000 тис. гривень;

21) субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Полтавської області на

будівництво обласного протитуберкульозного диспансеру – 5.000 тис. гривень.

Кабінет Міністрів України може здійснювати протягом 2004 року перерозподіл

загального обсягу субвенції, затвердженого місцевим бюджетам з Державного

бюджету України на надання пільг та субсидій між їх видами, виходячи з

фактично нарахованих обсягів відповідних пільг та субсидій населенню, та

перерозподіл обсягів субвенцій з Державного бюджету України між місцевими

бюджетами, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг,

субсидій та допомоги населенню.

Стаття 54. Установити, що кошти субвенції, визначеної пунктом 13 статті 53

Закону, спрямовуються на виконання заходів з упередження аварій та

запобіганню техногенних катастроф у житлово-комунальному господарстві та на

інших аварійних об'єктах комунальної власності на умовах співфінансування з

місцевих бюджетів у розмірі не менше 50 відсотків.

Стаття 55. Якщо з відповідного місцевого бюджету здійснюються видатки, які

мають провадитися згідно з Бюджетним кодексом України з іншого бюджету, така

дія кваліфікується як нецільове використання бюджетних коштів.

Обсяги цих видатків безспірно вилучаються з відповідного місцевого бюджету до

державного бюджету органами Державного казначейства України у порядку,

встановленому Кабінетом Міністрів України, в тому числі і за рахунок

зменшення трансфертів відповідному місцевому бюджету на відповідну суму.

Стаття 56. Установити, що у 2004 році суми дотації вирівнювання місцевим

бюджетам перераховуються управліннями Державного казначейства України в

Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі шляхом застосування

нормативів щоденних відрахувань від доходів загального фонду Державного

бюджету України, що надійшли на аналітичні рахунки обліку доходів Державного

бюджету України на відповідній території, згідно з додатком № 6 до цього

Закону.

До доходів загального фонду Державного бюджету України, за рахунок яких

здійснюється перерахування дотацій вирівнювання, включаються:

1) податок на прибуток підприємств;

2) податок на додану вартість (крім податку на додану вартість, визначеного

пунктами 1 і 2 статті 12 цього Закону);

3) збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення;

4) збір за спеціальне використання водних ресурсів загальнодержавного

значення та збір за спеціальне користування водними об'єктами для потреб

гідроенергетики і водного транспорту;

5) платежі за користування надрами загальнодержавного значення;

6) акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з

вироблених в Україні товарів, що сплачується платниками, які зареєстровані в

Автономній Республіці Крим, акцизного збору з вироблених в Україні

нафтопродуктів і транспортних засобів);

7) акцизний збір із ввезених на територію України товарів (крім акцизного

збору із ввезених в Україну нафтопродуктів і транспортних засобів);

8) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності;

9) ввізне мито (крім ввізного мита на нафтопродукти, транспортні засоби та

шини до них);

10) вивізне мито;

11) плата за оренду цілісних майнових комплексів державних підприємств та

іншого державного майна;

12) державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до

державного бюджету;

13) єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон

України;

14) кошти, що передаються до державного бюджету з обласних бюджетів, міських

бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного

значення і районних бюджетів.

Недоотримана згідно з розписом Державного бюджету України на 2004 рік

квартальна сума дотації вирівнювання перераховується Державним казначейством

України до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Стаття 57. Установити, що перерахування коштів до державного бюджету з

міських бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та

обласного значення, районних бюджетів здійснюється органами Державного

казначейства України за рахунок фактичних надходжень доходів, що враховуються

при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів відповідних бюджетів, згідно

з нормативами щоденних відрахувань, визначених у додатку № 6 до цього Закону.

Перерахування коштів до районних і міських міст республіканського Автономної

Республіки Крим та обласного значення бюджетів з бюджетів сіл, селищ, міст

районного значення здійснюється органами Державного казначейства України за

рахунок фактичних надходжень доходів, що враховуються при визначенні обсягів

міжбюджетних трансфертів відповідних бюджетів, згідно з нормативами щоденних

відрахувань, визначених відповідними районними та міськими радами. Місячний

обсяг перерахування зазначених коштів за нормативами щоденних відрахувань не

повинен становити більше однієї дванадцятої річної суми, визначеної у додатку

№ 6 до цього Закону.

Установити, що перерахування коштів до державного бюджету з обласних,

Київського міського бюджетів, визначених у додатку № 6 до цього Закону,

здійснюється щодекадно рівними частками згідно з помісячними сумами таких

платежів, установленими розписом Державного бюджету України на 2004 рік.

Стаття 58. Установити, що надходження доходів загального фонду державного

бюджету у грошовій формі на відповідні аналітичні рахунки, відкриті на ім’я

управлінь Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим,

областях та містах Києві і Севастополі понад річні розрахункові обсяги,

визначені у додатку № 7 до цього Закону, розподіляються між Державним

бюджетом України та відповідними місцевими бюджетами у таких пропорціях:

до Державного бюджету України - 50 відсотків (крім надходжень на території

Автономної Республіки Крим та міста Києва);

до обласного бюджету - 12,5 відсотка;

до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного

значення та бюджетів районів - 37,5 відсотка;

до бюджету міста Севастополя - 50 відсотків;

до бюджету Автономної Республіки Крим - 62,5 відсотка;

до міського бюджету міста Києва - 100 відсотків.

Зазначені надходження до відповідних місцевих бюджетів відображаються у

звітності як додаткова дотація, отримана з Державного бюджету України понад

обсяг дотації вирівнювання, визначений у додатку № 6 до цього Закону.

Кабінету Міністрів України розробити порядок визначення та перерахування до

місцевих бюджетів додаткових дотацій.

Стаття 59. Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, міським,

районним, селищним, сільським радам при затвердженні відповідних бюджетів

забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на оплату праці

працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним

законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на

проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію,

водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які

споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої

заборгованості із зазначених видатків. Встановити ліміти споживання

енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі, виходячи з

обсягів призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів у рішеннях

про затвердження відповідних бюджетів на 2004 рік.

Стаття 60. Установити, що в розрахунках міжбюджетних трансфертів на 2004 рік

коефіцієнт вирівнювання застосовується лише до обчисленого за формулою обсягу

коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів.

Стаття 61. Установити на 2004 рік рівень забезпечення прожиткового мінімуму

(гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Законів України

"Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" та "Про державну

допомогу сім'ям з дітьми" та визначення її розмірів, для визначення права на

звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дитячих

дошкільних закладах відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту" у

сумі 85 гривень у розрахунку на одну особу.

Установити на 2004 рік розрахунковий розмір, що застосовується при визначенні

розмірів державної соціальної допомоги відповідно до Закону України "Про

державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам", у сумі

100 гривень.

Установити, що у 2004 році:

допомога по догляду за дитиною до досягнення нею 3 років надається

незастрахованим особам у розмірі 50 відсотків від рівня забезпечення

прожиткового мінімуму;

одноразова допомога при народженні дитини незастрахованим особам надається у

розмірі 300 гривень;

розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям не може бути

більшим ніж 75 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для

сім'ї;

нарахування страхової суми з державного обов'язкового страхування

військовослужбовців відповідно до статті 16 Закону України "Про соціальний і

правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" здійснюється виходячи

із рівня 85 гривень.

У сукупному доході сім'ї при визначенні її права на отримання державної

соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям враховується грошовий еквівалент

пільг за спожиті житлово-комунальні послуги.

Надати право Кабінету Міністрів України протягом 2004 року збільшувати

встановлений рівень забезпечення прожиткового мінімуму виходячи з фінансових

ресурсів держави.

Стаття 62. Установити, що обсяги тимчасових касових розривів місцевих

бюджетів, пов'язаних із забезпеченням видатків на оплату праці працівників

бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів

харчування та медикаментів, можуть покриватися Державним казначейством

України в межах планового бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного

казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за

користування цими коштами.

Дозволити Міністерству фінансів України надавати середньострокові

безвідсоткові позички на умовах повернення за рахунок коштів єдиного

казначейського рахунку місцевим органам влади та самоврядування в обсягах

невиконання розрахунково визначених Міністерством фінансів України прогнозних

надходжень доходів місцевих бюджетів на 2004 рік, які враховуються при

визначенні міжбюджетних трансфертів, а також на фінансування інвестиційних

проектів, передбачених у бюджеті розвитку відповідних місцевих бюджетів, що

затверджені відповідними місцевими радами.

Стаття 63. Установити, що за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим

бюджетам на надання передбачених чинним законодавством пільг ветеранам війни

і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ,

громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та населенню

на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого

газу, надаються пільги на придбання твердого палива, виходячи із розрахунку

вартості 1 тонни твердого палива на домогосподарство.

Місцеві органи влади мають право встановлювати збільшені норми на придбання

твердого палива особам, які мають право на пільги на придбання твердого

палива відповідно до чинного законодавства, за рахунок коштів відповідних

місцевих бюджетів.

Місцеві органи влади мають право надавати пільги на тверде паливо готівкою в

межах загального обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на

надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам

органів внутрішніх справ, громадянам, які постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи, та субсидій населенню на придбання твердого та

рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.

Стаття 64. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевих

бюджетів у 2004 році є:

1) надходження до бюджету розвитку місцевих бюджетів, які включають:

кошти від відчуження майна, яке належить Автономній Республіці Крим, та

майна, що перебуває у комунальній власності;

90 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського

призначення, що перебувають у державній власності (до розмежування земель

державної і комунальної власності);

надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських

товариств, що є у власності відповідної територіальної громади;

кошти від повернення позик, які надавалися з відповідного бюджету до набрання

чинності Бюджетним кодексом України, та відсотки, сплачені за користування

ними;

кошти, які передаються з іншої частини місцевого бюджету за рішенням

відповідної ради;

запозичення, здійснені у порядку, визначеному законодавством;

субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів;

2) податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і

механізмів (у тому числі податок з власників транспортних засобів та інших

самохідних машин і механізмів, зареєстрованих у місті Києві, включається до

доходів спеціального фонду Київського міського бюджету), що зараховується у

розмірі 30 відсотків до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних

бюджетів та 70 відсотків - до бюджету міста Сімферополя і бюджетів міст -

обласних центрів у разі реєстрації транспортних засобів на території цих

міст; 50 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних

бюджетів та 50 відсотків - до міських, селищних та сільських бюджетів у разі

реєстрації транспортних засобів на відповідній території;

3) плата за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів

(автозаправними станціями, заправними пунктами);

4) власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів

відповідних місцевих бюджетів;

5) 70 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища і

грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону

навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої

діяльності;

6) відрахування 10 відсотків вартості питної води суб'єктами підприємницької

діяльності, які здійснюють реалізацію питної води через системи

централізованого водопостачання з відхиленням від відповідних стандартів, що

зараховуються до бюджетів міст, селищ та сіл;

7) надходження до цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної

Республіки Крим та місцевими радами;

8) субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на

ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах;

9) надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і

лісогосподарського виробництва;

10) 30 відсотків надходжень від збору за проведення гастрольних заходів.

Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів витрачаються на заходи,

передбачені законодавством.

При цьому, у разі відсутності у населених пунктах вулиць, що суміщаються з

автомобільними дорогами загального користування державного значення, або

відсутності потреби у проведенні відповідних робіт, кошти від надходження

податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і

механізмів спрямовуються за рішенням відповідного органу місцевого

самоврядування на ремонт і утримання доріг у цих населених пунктах.

VII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 65. Заборонити здійснення розрахунків з бюджетом у негрошовій формі, в

тому числі шляхом взаємозаліку, застосування векселів, бартерних операцій та

зарахування зустрічних платіжних вимог у фінансових установах, за винятком

операцій, пов'язаних з державним боргом України та наданими кредитами під

державні гарантії для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного

виробництва, а також розрахунків Міністерства оборони України, передбачених

статтею 94 цього Закону.

Стаття 66. Установити, що господарські організації:

- державні та казенні підприємства та їх об’єднання сплачують за результатами

фінансово-господарської діяльності 2003 року та щоквартальної фінансово-

господарської діяльності у 2004 році до загального фонду Державного бюджету

України частину прибутку (доходу) у розмірі 15 відсотків від чистого

прибутку;

- акціонерні, холдингові, лізингові компанії та інші, у статутному фонді яких

державі належать частки (акції, паї), сплачують за результатами фінансово-

господарської діяльності 2003 року та щоквартальної фінансово-господарської

діяльності у 2004 році до загального фонду Державного бюджету України частину

чистого прибутку, пропорційно державній частці (акції, паїв) у їх статутних

фондах, але не більше 15 відсотків від чистого прибутку.

Вказані господарські організації сплачують зазначені платежі в строки,

встановлені для сплати податку на прибуток підприємств та подають органам

державної податкової служби інформацію щодо нарахованих та сплачених платежів

за формою, визначеною Державною податковою адміністрацією разом з декларацією

з податку на прибуток підприємств.

Стаття 67. Продовжити до 1 січня 2005 року дію законів України "Про внесення

змін до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне

страхування" від 22 жовтня 1998 року № 208-XIV та від 15 липня 1999 року №

967-XIV. Встановити, що збір з купівлі-продажу валюти протягом 2004 року

справляється з операцій купівлі-продажу безготівкової валюти в розмірі 2

відсотків.

Стаття 68. Заборонити в 2004 році провадити реструктуризацію або списання

заборгованості (недоїмки) суб'єктів господарювання за податками, зборами

(обов'язковими платежами), надавати відстрочки щодо термінів її сплати, а

також списання заборгованості суб'єктів господарювання за кредитами,

залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками,

фінансовою допомогою на зворотній основі до бюджету.

Стаття 69. Установити, що в 2004 році по населених пунктах, грошову оцінку

земель яких не проведено, застосовуються ставки земельного податку,

встановлені частиною другою статті 7 Закону України "Про плату за землю"

(Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 45, ст. 238; 1997 р., № 33, ст.

207; 1999 р., № 8, ст. 59; 2000 р., № 14 - 15 - 16, ст. 121; 2001 р., № 2 -

3, ст. 10; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92), збільшені в 3,03 раза.

По сільськогосподарських угіддях та землях населених пунктів, грошову оцінку

яких проведено і уточнено станом на 1 січня 2004 року, застосовуються ставки

земельного податку, встановлені статтею 6 та частиною першою статті 7 Закону

України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., №

45, ст. 238).

Орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності та

земельний податок сплачуються платниками (крім громадян та виробників

сільськогосподарської і рибної продукції) за базовий податковий (звітний)

період, який дорівнює календарному місяцю, щомісячно протягом 30 календарних

днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

Звільнити, як виняток у 2004 році, від сплати земельного податку військові

частини, військові навчальні заклади, науково-дослідні установи, які

утримуються за рахунок бюджету та належать до сфери управління військових

формувань, утворених відповідно до законів України, а також підприємства

Міністерства оборони України та органів і установ виконання покарань. Перелік

зазначених підприємств з визначенням розмірів земельних ділянок

затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням цієї пільги з

відповідними органами місцевого самоврядування, а на території Автономної

Республіки Крим – за погодженням з Верховною Радою Автономної Республіки

Крим. При цьому земельні ділянки, які використовуються не за цільовим

призначенням, враховуючи земельні ділянки, надані в оренду, третім особам,

обкладаються земельним податком у встановленому порядку. У разі невнесення

податку в термін визначений абзацом третім цієї статті для платників податку

дія частини другої статті 149 Земельного Кодексу України (Відомості Верховної

Ради України, 2002 р., № 12-13, ст. 92), щодо надання згоди

землекористувачами на вилучення земельних ділянок, призупиняється. Кабінет

Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві

державні адміністрації, сільські, селищні, міські ради відповідно до

повноважень, зобов’язані приймати рішення про вилучення цих земель і

використовувати їх згідно із законодавством.

Установити, що в 2004 році звільнення від земельного податку, передбачене в

пунктах 51 (в частині госпрозрахункових установ, організацій та підприємств),

6, 13, 17, 19, 23 частини першої статті 12 Закону України "Про плату за

землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 45, ст. 238; 1997 р., №

47, ст. 294; 2000 р., № 3, ст. 20, № 43, ст. 363, № 48, ст. 406; 2001 р., №

11, ст. 46, № 50, ст. 261; 2002 р., № 9, ст. 68, № 30, ст. 205), здійснюється

на рівні 50 відсотків діючих ставок на відповідних територіях.

Установити, що у 2004 році пільги по платі за землю, визначені підпунктами 3

і 4 статті 12 Закону України „Про плату за землю” застосовуються до

спеціалізованих санаторіїв України для реабілітації хворих та вітчизняних

закладів культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення,

фізичної культури та спорту, які утримуються за рахунок коштів державного або

місцевих бюджетів.

Стаття 70. Платежі, які відповідно до цього Закону зараховуються до

Державного бюджету України та місцевих бюджетів і для яких законодавчо не

визначені терміни їх сплати, сплачуються щомісячно в порядку, визначеному

Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед

бюджетами та державними цільовими фондами" для платежів, що мають базовий

(звітний) період – календарний місяць.

Загальнодержавні та місцеві податки і збори (обов'язкові платежі), для яких

законодавчо не передбачено подання податкових декларацій (розрахунків),

надають щомісячні розрахунки про належні до сплати суми обов'язкових платежів

у порядку, визначеному законодавством для обов'язкових платежів з базовим

(звітним) періодом - календарний місяць.

Своєчасно не внесені до бюджетів суми цих платежів вважаються податковим

боргом та стягуються до бюджету в порядку, визначеному законодавством.

Стаття 71. Установити, що кошти, одержані від приватизації державного майна,

та інші надходження, пов'язані з приватизацією та кредитуванням підприємств,

зараховуються до державного бюджету у повному обсязі.

Стаття 72. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність

працівників, військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу

органів внутрішніх справ, органів і установ виконання покарань, податкової

міліції (далі – працівників) та здійснюють фактичні видатки на заробітну

плату (грошове забезпечення), включаючи видатки на премії та інші види

заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної

плати (грошового забезпечення), затвердженого для бюджетних установ у

кошторисах.

Витрати на безоплатне або пільгове матеріальне і побутове забезпечення, на

яке згідно з законами України мають право окремі категорії працівників

здійснюються за рахунок і в межах бюджетних асигнувань на утримання цих

бюджетних установ. До таких витрат належать: забезпечення форменим одягом,

речовим майном, службовим обмундируванням; забезпечення безоплатною медичною

допомогою; надання санаторно-курортного лікування та відпочинку для

оздоровлення; надання жилого приміщення або виплата грошової компенсації за

піднайом (найом) жилого приміщення; знижка плати за користування житлом

(квартирної плати), паливом, телефоном та плати за комунальні послуги

(водопостачання, газ, електрична та теплова енергія); безоплатний проїзд і

перевезення багажу, безоплатне встановлення квартирної охоронної сигналізації

і користування нею.

Установити, що пільги, компенсації і гарантії, на які згідно з законами

України мають право окремі категорії працівників бюджетних установ щодо

знижки плати за користування житлом (квартирної плати), паливом, телефоном та

плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична та теплова

енергія), безоплатний проїзд всіма видами міського пасажирського транспорту

(за винятком таксі) та автомобільним транспортом загального користування в

сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського

сполучення та автобусами приміських маршрутів, безоплатного встановлення

квартирної охоронної сигналізації і користування нею надаються у разі, якщо

грошові доходи цих працівників менше величини прожиткового мінімуму,

встановленої для працездатних осіб.

Розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом з грошовими доходами

зазначених працівників не повинен перевищувати величини прожиткового

мінімуму, встановленої для працездатних осіб.

Стаття 73. Установити, що до членів сім'ї пільговика при наданні пільг

належать: дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років); неодружені

повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства І та ІІ групи або

інвалідами І групи; особа, яка проживає разом з інвалідом війни І групи та

доглядає за ним за умови, що інвалід війни не перебуває у шлюбі;

непрацездатні батьки; особа, яка знаходяться під опікою або піклуванням

громадян, що має право на пільги, та проживає разом з ним.

Надати право органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування

призначати житлові субсидії особам, які згідно із законодавством повинні

забезпечуватися безоплатним житлом, опаленням та освітленням, за умови їх

відмови користування такими пільгами.

Стаття 74. З метою покриття ризиків втрат бюджету, пов’язаних з проведенням

податкової реформи, та досягнення реальності та збалансованості державного та

місцевих бюджетів зупинити на 2004 рік дію:

1) частини третьої статті 6 Закону України "Про державний внутрішній борг

України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 41, ст. 598; 2002 р.,

№ 12 - 13, ст. 92);

2) частини четвертої статті 28 Закону України "Про Антимонопольний комітет

України" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 50, ст. 472; 2000 р.,

№ 41, ст. 343; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92) в частині зарахування до

спеціального фонду державного бюджету штрафів, накладених за порушення

антимонопольного законодавства та пені за прострочення їх сплати;

3) пункту 1 частини першої статті 31 (щодо зарахування 60 відсотків платежів

за видобування корисних копалин загальнодержавного значення до бюджету

Автономної Республіки Крим, бюджетів областей, міст Києва і Севастополя) та

частини першої статті 33 (щодо спрямування відрахувань за

геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, на

розвиток мінерально-сировинної бази) Кодексу України про надра (Відомості

Верховної Ради України, 1994 р., № 36, ст. 340; 2001 р., № 2 - 3, ст. 10;

2002 р., № 12 - 13, ст. 92);

4) частин першої та третьої статті 91 Лісового кодексу України (Відомості

Верховної Ради України, 1994 р., № 17, ст. 99; 2001 р., № 2 - 3, ст. 10; 2002

р., № 12 - 13, ст. 92) в частині зарахування 20 відсотків платежів до бюджету

Автономної Республіки Крим та бюджетів областей, а також визначення напрямів

спрямування цих коштів;

5) частини першої статті 10, абзацу дев'ятого частини першої статті 13 Закону

України "Про донорство крові та її компонентів" (Відомості Верховної Ради

України, 1995 р., № 23, ст. 183; 1999 р., № 9 - 10, ст. 68; 2001 р., № 2 - 3,

ст. 10; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92);

6) частини другої статті 12 і пункту "ж" та пункту "ї" (в частині

безоплатного користування квартирою з опаленням і освітленням) частини першої

статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради

України, 1993 р., № 4, ст. 19);

7) частин першої, другої та шостої статті 32 Водного кодексу України

(Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 24, ст. 189; 2000 р., № 45, ст.

390; 2001 р., № 2 - 3, ст. 10; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92) в частині

зарахування 20 відсотків зборів за використання води з водних об'єктів

загальнодержавного значення до бюджетів областей; 50 відсотків - до бюджету

Автономної Республіки Крим;

8) підпункту 2 пункту 3 Закону України "Про Загальнодержавну програму

розвитку водного господарства" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., №

25, ст. 172);

9) статті 28 та частини другої статті 29 Основ законодавства України про

культуру (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 21, ст. 294; 2001 р.,

№ 2 - 3, ст. 10; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92);

10) абзацу восьмого частини другої статті 28 Закону України "Про музеї та

музейну справу" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 25, ст. 191;

1999 р., № 28, ст. 231; 2001 р., № 2 - 3, ст. 10; 2002 р., № 12 - 13, ст.

92);

11) частини п'ятої статті 30 Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну

справу" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 23, ст. 177; 2001 р., №

2 - 3, ст. 10; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92);

12) пункту 4 статті 2 Закону України "Про збір на обов'язкове державне

пенсійне страхування" в частині операцій з купівлі-продажу готівкової валюти

(Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 37, ст. 237; 1998 р., № 49, ст.

303; 2001 р., № 2 - 3, ст. 10; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92);

13) абзаців одинадцятого і дванадцятого частини першої, абзацу другого

частини другої, абзацу першого частини четвертої статті 57 Закону України

"Про освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 21, ст. 84; 2002

р., № 12 - 13, ст. 92);

14) частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України "Про

позашкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 46, ст.

393; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92);

15) абзаців другого - восьмого частини першої статті 25, частини другої

статті 43 Закону України "Про загальну середню освіту" (Відомості Верховної

Ради України, 1999 р., № 28, ст. 230; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92);

16) абзацу другого частини третьої статті 30 Закону України "Про дошкільну

освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 49, ст. 259);

17) абзацу другого частини першої статті 64 Закону України "Про вищу освіту"

(Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 20, ст. 134);

18) абзацу п'ятого частини третьої статті 5 (щодо забезпечення безкоштовним

харчуванням учнів 1 - 3 класів загальноосвітніх навчальних закладів, крім

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей із

малозабезпечених сімей), частини шостої статті 25 Закону України "Про охорону

дитинства" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 30, ст. 142);

19) статті 3; частини другої статті 4; частини десятої статті 7 в частині

розміру податку за земельні ділянки, надані для військових формувань,

утворених відповідно до законів України, в разі їх цільового використання;

частини другої статті 8 щодо справляння податку за земельні ділянки, надані

для військових формувань, утворених відповідно до законів України в разі їх

цільового використання; частини першої статті 17 щодо строків сплати

земельного податку платниками (крім громадян та виробників

сільськогосподарської і рибної продукції); статті 19 в частині визначення

строків внесення орендної плати виключно у договорі оренди; статей 20, 21 і

22 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України,

1996 р., № 45, ст. 238; 2000 р., № 14 - 15 - 16, ст. 121; 2001 р., № 2 - 3,

ст. 10, № 15, ст. 74; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92);

20) пункту 22.3 статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку

підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 27, ст. 181; 1998

р., № 10, ст. 35; 2000 р., № 14 - 15 - 16, ст. 121; 2001 р., № 2 - 3, ст. 10;

2002 р., № 12 - 13, ст. 92; 2003 р., № 30, ст. 249);

21) частини другої статті 2 та частини третьої статті 3 Закону України "Про

джерела фінансування дорожнього господарства України" (Відомості Верховної

Ради України, 1998 р., № 14, ст. 60; 1999 р., № 40, ст. 361; 2000 р., № 14 -

15 - 16, ст. 121; 2001 р., № 2 - 3, ст. 10; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92) в

частині формування дорожніх фондів;

22) частини п'ятої статті 19 Закону України "Про оренду землі" (Відомості

Верховної Ради України, 1998 р., № 46 - 47, ст. 280; 2000 р., № 14 - 15 - 16,

ст. 121; 2001 р., № 2 - 3, ст. 10; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92) в частині

централізації орендної плати за земельні ділянки, які перебувають у державній

або комунальній власності, на спеціальних бюджетних рахунках, а також щодо її

розподілення та використання;

23) статті 44 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії

діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 45, ст. 397; 2002

р., № 11, ст. 79, № 12 - 13, ст. 92) в частині проведення бюджетними

установами та організаціями відрахувань профспілковим організаціям на

культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу;

24) частини п'ятої статті 48 Гірничого закону України (Відомості Верховної

Ради України, 1999 р., № 50, ст. 433; 2001 р., № 2 - 3, ст. 10; 2002 р., № 12

- 13, ст. 92) в частині покладення на правонаступника обов'язку забезпечення

вугіллям на побутові потреби та частини шостої цієї статті в частині

фінансування правонаступником заходів щодо безоплатного забезпечення вугіллям

на побутові потреби;

25) Закону України "Про майнову відповідальність за порушення умов договору

підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об'єктів" (Відомості

Верховної Ради України, 2000 р., № 27, ст. 212; 2001 р., № 2 - 3, ст. 10;

2002 р., № 12 - 13, ст. 92);

26) частини десятої статті 24 в частині виплати грошової допомоги при виході

на пенсію (щодо науково-педагогічних працівників, які працюють у вищих

навчальних закладах III - IV рівнів акредитації, закладах післядипломної

освіти) і частини четвертої статті 38 Закону України "Про наукову і науково-

технічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 2 - 3, ст.

20; 2000 р., № 28, ст. 223; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92);

27) абзацу третього частини першої статті 1 в частині погашення

заборгованості за відстроченими кредитами, одержаними для фінансування

дефіциту Державного бюджету України в іноземній валюті, починаючи з 2002

року, та статті 3 Закону України "Про реструктуризацію боргових зобов'язань

Кабінету Міністрів України перед Національним банком України" (Відомості

Верховної Ради України, 2000 р., № 31, ст. 248; 2001 р., № 2 - 3, ст. 10;

2002 р., № 12 - 13, ст. 92);

28) пункту "б" частини другої статті 47 Закону України "Про охорону

навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради України, 1991

р., № 41, ст. 546; 1998 р., № 34, ст. 230) в частині спрямування частини

грошових стягнень за порушення норм і правил охорони навколишнього природного

середовища до республіканського Автономної Республіки Крим та місцевих фондів

охорони навколишнього природного середовища;

29) пункту 7 статті 24 Закону України "Про радіочастотний ресурс України"

(Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 298; 2001 р., № 2 - 3,

ст. 10; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92);

30) частини третьої статті 15 Закону України "Про ліцензування певних видів

господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36,

ст. 299; 2001 р., № 2 - 3, ст. 10; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92);

31) частини п'ятої статті 9 (крім пільгового проїзду студентів вищих

навчальних закладів I - IV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних

навчальних закладів, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів, у

міському пасажирському та залізничному транспорті територією України), частин

шостої і сьомої статті 11, частин шостої і сьомої статті 12 Закону України

"Про внесення змін до Закону України "Про сприяння соціальному становленню та

розвитку молоді в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 27,

ст. 211);

32) частини другої статті 21 та частини першої статті 23 Закону України "Про

приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №

17, ст. 122; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92);

33) частин третьої і п'ятої статті 3 та пункту 2 статті 5 (крім підпунктів 3

та 4) Закону України "Про підтримку олімпійського, параолімпійського руху та

спорту вищих досягнень" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 43, ст.

370) в частині надання пільг організаціям національних спортивних федерацій з

олімпійських та параолімпійських видів спорту;

34) пункту 8 статті 56 Закону України "Про захист економічної конкуренції"

(Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 12, ст. 64);

35) статті 25 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових

операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (Відомості

Верховної Ради України, 2000 р., № 38, ст. 315);

36) частини четвертої статті 9 Закону України "Про патентування деяких видів

підприємницької діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 20,

ст. 82; 1998 р., № 30 - 31, ст. 193);

37) пунктів 83, 84, 85, 87, 118, 125 і 127 Закону України "Про Державну

програму приватизації" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 33 - 34,

ст. 272; 2001 р., № 2 - 3, ст. 10; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92);

38) абзацу другого підпункту 7.1.1 пункту 7.1 статті 7 Закону України "Про

порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та

державними цільовими фондами" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., №

10, ст. 44);

39) Закону України "Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні"

(Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 24, ст. 162);

40) статей 21, 22 та пункту 3 розділу VII "Прикінцеві положення" Закону

України "Про інноваційну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2002

р., № 36, ст. 266).

41) статті 20 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в

Україні" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991, № 21, ст.252) в частині сплати

бюджетними установами штрафних санкцій;

42) другого речення частини другої статті 18 Закону України "Про соціальний і

правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної

Ради України, 1992 р., № 15, ст. 190);

43) пункту 6 розділу І Закону України "Про внесення змін до деяких

законодавчих актів України" від 19.06.2003 № 980 (щодо платників збору на

обов'язкове державне пенсійне страхування);

44) статті 2 Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною"

(Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 35, ст. 289; 2002 р., № 41, ст.

293; 2003 р., № 7, ст. 71) в частині встановлення пенсій за особливі заслуги

комісіями з встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною при Раді

міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській

міських державних адміністраціях;

45) абзацу 4 статті 19 Закону України "Про охорону праці" (Відомості

Верховної Ради України, 1992, № 49, ст.668);

46) першого речення частини третьої статті 2 розділу 1 Закону України „Про

внесення змін до Закону України „Про електроенергетику” від 19.06.2003 № 982

щодо фінансування екологічної броні електропостачання при несплаті або

неповній оплаті за спожиту електроенергію споживачами, що мають таку броню, з

державного або місцевих бюджетів;

47) статей 64 і 65 Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради

України, 2001, № 37-38, ст. 189), статті 16 Закону України „Про податок з

доходів фізичних осіб” від 22.05.2003 № 889 в частині закріплення та

застосування нормативів відрахувань податку з доходів фізичних осіб за

бюджетами місцевого самоврядування, який справляється з грошового

забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних

військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу (в тому

числі відрядженими до органів виконавчої влади та інших цивільних установ)

органів внутрішніх справ, органів і установ виконання покарань, податкової

міліції у зв’язку з виконанням обов’язків несення служби;

48) підвищених норм амортизації, встановлених Законом України „Про внесення

змін до Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств” (Відомості

Верховної Ради України, 2003, № 12, ст. 88) для основних фондів групи 1, 2,

3, крім дії цих норм до амортизації витрат, здійснених платником податку

після 1 січня 2004 року у зв’язку з придбанням (виготовленням) нових основних

фондів групи 1, 2, 3, які використовуються у виробничій діяльності платника

податку та які раніше не були в експлуатації, а також витрат на поліпшення

вказаних новопридбаних (виготовлених) основних фондів понесених платником

податку після 1 січня 2004 року;

49) пункту 1) частини 1 Закону України “Про внесення змін до статті 12 Закону

України “Про плату за землю” (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №

30, ст. 243);

50) пунктів 51, 6, 13, 17, 19, 23 частини першої статті 12 Закону України

"Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 45, ст.

238; 1997 р., № 47, ст. 294; 2000 р., № 3, ст. 20, № 43, ст. 363, № 48, ст.

406; 2001 р., № 11, ст. 46, № 50, ст. 261; 2002 р., № 9, ст. 68, № 30, ст.

205);

51) частини ІІ статті 12 Закону України "Про плату за землю" (Відомості

Верховної Ради України, 1996 р., № 45, ст. 238; 1997 р., № 47, ст. 294; 2000

р., № 3, ст. 20, № 43, ст. 363, № 48, ст. 406; 2001 р., № 11, ст. 46, № 50,

ст. 261; 2002 р., № 9, ст. 68, № 30, ст. 205) в частині надання права

Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, міським, селищним та

сільським радам встановлювати пільги щодо плати за землю: часткове звільнення

на певний строк, зменшення суми земельного податку;

52) підпункту 3.2.11 пункту 3.2 статті 3, підпунктів 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3,

5.1.6 - 5.1.14, 5.1.16, 5.1.17, 5.1.19, 5.1.20, 5.1.22, 5.1.23 пункту 5.1,

підпунктів 5.2.1, 5.2.3, 5.2.4 пункту 5.2, пункту 5.4 статті 5, підпункту

6.2.6 пункту 6.2 статті 6, пунктів 11.18, 11.19, 11.20, 11.23, 11.26 - 11.28,

11.30 - 11.32, 11.34, 11.35 статті 11 Закону України „Про податок на додану

вартість” (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 10, ст. 77; 1996 р.,

№ 9, ст. 41)”;

53) підпункту 4.2.13 пункту 4.2 статті 4, підпунктів 5.2.2, 5.2.3, 5.2.11,

5.2.12, 5.2.13, 5.2.14 пункту 5.2, підпункту 5.8.4 пункту 5.8 статті 5,

підпункту 7.12.1 пункту 7.12, підпунктів 7.13.1., 7.13.2, 7.13.4., 7.13.5.,

7.13.6, 7.13.7 пункту 7.13., пунктів 7.14., 7.15 та 7.18 статті 7, пунктів

22.21, 22.24, 22.25, 22.26, 22.28 статті 22 Закону України “Про оподаткування

прибутку підприємств” (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 21, ст.

156; 1998 р., № 10, ст.35; 1999 р., № 48, ст. 418; 2000 р., № 5, ст. 34, №

32, ст. 254, № 38, ст. 319, № 39, ст. 333, № 45, ст. 377, № 46, ст. 393, №

48, ст. 406; 2001 р., № 11, ст. 46; 2002 р., № 2, ст. 11);

54) останнього абзацу підпункту 7.11.13 пункту 7.11 статті 7 Закону України

“Про оподаткування прибутку підприємств”;

55) пункту 8.7 статті 8 Закону України „Про податок на додану вартість” в

частині здійснення експортного відшкодування податку на додану вартість в

рахунок платежів з інших податків, зборів, які зараховуються до Державного

бюджету України;

56) статті 2 Закону України "Про розмір внесків на деякі види

загальнообов'язкового державного соціального страхування" (Відомості

Верховної Ради України, 2001, № 11, ст.47) щодо зобов’язань бюджетних

установ;

57) частини четвертої підпункту б пункту 22.11 статті 22 Закону України „Про

податок з доходів фізичних осіб” від 22.05.2003 № 889;

58) частини третьої статті 46 Закону України „Про виконавче провадження”

(Відомості Верховної Ради України, 1999, № 24, ст. 207; № 34, ст.274; 2001, №

11, ст. 54; 2003, № 5, ст. 46) в частині зарахування стягнутого з боржника

виконавчого збору до коштів виконавчого провадження.

Установити, що у 2004 році положення і норми, передбачені абзацами другим -

восьмим частини першої статті 25, частиною п'ятою статті 34 Закону України

"Про загальну середню освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., №

28, ст. 230; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92), частиною другою статті 18 і

частиною першою статті 22 Закону України "Про позашкільну освіту" (Відомості

Верховної Ради України, 2000 р., № 46, ст. 393; 2002 р., № 12 - 13, ст. 92),

частиною п'ятою статті 16 Закону України "Про професійно-технічну освіту"

(Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 32, ст. 215; 1999 р., № 26, ст.

218), абзацом другим частини третьої статті 30 Закону України "Про дошкільну

освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 49, ст. 259), абзацом

восьмим частини першої статті 9 Закону України "Про вищу освіту" (Відомості

Верховної Ради України, 2002 р., № 20, ст. 134), частиною шостою статті 25

Закону України "Про охорону дитинства" (Відомості Верховної Ради України,

2001 р., № 30, ст. 142), реалізуються в розмірах і порядку, визначених

Кабінетом Міністрів України, в межах видатків, врахованих у розрахунках до

Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 2004 рік.

Стаття 75. Установити, що допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок

захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві,

застрахованим особам, які працюють в бюджетних установах, виплачується Фондом

соціального страхування з тимчасової втрати працездатності починаючи з

першого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або

до встановлення медико-соціальною експертною комісією (МСЕК) інвалідності

незалежно від звільнення застрахованої особи в період втрати працездатності у

порядку та розмірах, встановлених законодавством.

Стаття 76. Установити, що Митний кодекс України (Відомості Верховної Ради

України, 2002 р., № 38-39, ст. 288) вводиться в дію з 1 грудня 2004 року.

Стаття 77. Установити, що у 2004 році:

- у підпункті 7.11.9 пункту 7.11 статті 7 Закону України „Про податок на

прибуток підприємств” підпункт 7.11.5 замінено на підпункти 7.11.3 – 7.11.7.

Установити для платників податку на прибуток в 2004 році сплату податку на

прибуток за результатами одинадцяти місяців 2004 року за правилами,

встановленими для повного податкового періоду, з урахуванням від’ємного

значення об’єкта оподаткування попередніх періодів та приросту (убутку)

матеріальних запасів за одинадцять місяців 2004 року та суми амортизаційних

відрахувань, нарахованих за три квартали 2004 року та двох третин

амортизаційних відрахувань четвертого кварталу 2004 року. Сплата податку на

прибуток за одинадцять місяців 2004 року здійснюється у строки, встановлені

законом для місячного податкового періоду;

- звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з

вивезення (пересилання) за межі митної території України товарів 1-24 груп

Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності.

Стаття 78. Якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ перевищують

відповідні витрати, встановлені додатком № 3 цього Закону або рішенням про

місцевий бюджет, розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких

сум у першу чергу на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на

заробітну плату, комунальних послуг та енергоносіїв.

У разі, якщо відсутня така заборгованість, розпорядник бюджетних коштів

спрямовує:

50 відсотків коштів на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних

надходжень;

50 відсотків коштів на заходи, які необхідні для виконання основних функцій,

але не забезпечені коштами загального фонду бюджету за відповідною бюджетною

програмою (функцією).

При цьому розпорядник бюджетних коштів здійснює коригування обсягів взятих

бюджетних зобов'язань по загальному фонду бюджету для проведення видатків по

цих зобов'язаннях із спеціального фонду бюджету.

Стаття 79. З метою ефективного використання страхових внесків державних

позабюджетних цільових соціальних фондів на цілі, що визначені законодавством

про ці фонди, встановити питому вагу видатків на організацію роботи фондів в

їх доходах без урахування залишку на початок року у таких розмірах:

Пенсійний фонд України – 1,65 відсотка;

Фонд соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності – 4

відсотка;

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на

випадок безробіття – 13,41 відсотка;

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та

професійних захворювань України – 4,41 відсотка.

Кошти державних цільових фондів, крім Пенсійного фонду України,

обслуговуються органами Державного казначейства України.

Пенсійному фонду України, Фонду соціального страхування України з тимчасової

втрати працездатності, Фонду загальнообов’язкового державного соціального

страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від

нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України подавати

Державному казначейству України у визначені ним порядку і терміни звіти про

виконання кошторисів відповідних фондів.

Стаття 80. Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування

України на випадок безробіття спрямувати у 2004 році на зворотній основі

кошти у сумі 107.358,5 тис. гривень на створення нових робочих місць

працівникам вугільної промисловості, які вивільняються у зв'язку з закриттям

шахт, згідно з додатком № 9 до цього Закону у порядку, встановленому

Кабінетом Міністрів України.

Стаття 81. Установити, що кошти на часткове покриття витрат на погашення

заборгованості шахтарям з регресних позовів та одноразової допомоги по втраті

професійної працездатності, яка склалася станом на 1 квітня 2001 року, у сумі

200.000 тис. гривень виплачуються за рахунок Фонду соціального страхування

від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

Перерахування цих коштів здійснюється Державним казначейством України на

окремі рахунки Міністерства палива та енергетики України шляхом застосування

щоденного нормативу відрахувань від доходів Фонду соціального страхування від

нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у розмірі

20 відсотків.

Стаття 82. Витрати на надання соціальних послуг та матеріального забезпечення

безробітних з числа незастрахованих осіб провадяться за рахунок коштів Фонду

загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок

безробіття.

Стаття 83. Встановити на 2004 рік розмір мінімальної заробітної плати 237

гривень на місяць.

Стаття 84. Установити, що у 2004 році:

виплата пенсій, призначених відповідно до Законів України "Про державну

службу", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про прокуратуру",

"Про Національний банк України", "Про наукову і науково-технічну діяльність",

"Про статус народного депутата України", "Про статус суддів", "Про судову

експертизу", "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний

захист журналістів", "Про дипломатичну службу", частини третьої статті 53

Закону України „Про пенсійне забезпечення” (особам, які вийшли на пенсію до

набрання чинності Законом України від 17.11.1999 № 1222 „Про внесення змін до

деяких Законів України”), Митного кодексу України та Положення про помічника-

консультанта народного депутата України, затвердженого постановою Верховної

Ради України від 13.10.1995 № 379, здійснюється лише пенсіонерам, які не

мають доходів у вигляді заробітної плати, інших виплат та винагород,

нарахованих (виплачених) їм відповідно до умов трудового або цивільно-

правового договору;

виплата пенсій за особливі заслуги перед Україною здійснюється у розмірі 50

відсотків призначеного розміру.

Стаття 85. Кабінету Міністрів України в місячний термін вжити заходів щодо

скорочення граничної чисельності працівників центральних органів виконавчої

влади не менш як на 10 відсотків.

Установити, що Кабінет Міністрів України не має права приймати в 2004 році

рішення щодо збільшення граничної чисельності працівників органів виконавчої

влади.

Рекомендувати органам місцевого самоврядування не приймати рішення, що

призводять до збільшення чисельності працівників бюджетних установ.

Стаття 86. Установити, що нецільове використання бюджетних коштів, тобто

витрачання їх на цілі, що не відповідають бюджетним призначенням,

встановленим Законом про Державний бюджет України чи рішенням про місцевий

бюджет на 2004 рік, виділеним бюджетним асигнуванням чи кошторису, має

наслідком зменшення бюджетних призначень головним розпорядникам бюджетних

коштів на суму коштів, що витрачені не за цільовим призначенням, у порядку,

визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 87. Встановити, що контроль за справлянням платежів до бюджету

здійснюється органами, що повинні забезпечувати їх надходження, згідно з

додатком № 10 до цього Закону.

Стаття 88. Установити, що у 2004 році, до прийняття спеціального закону з

питань оподаткування фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності:

1) розміри фіксованого податку, які визначені в абзацах 18 та 19 пункту 1

статті 14 розділу ІV Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992

року № 13-92 “Про прибутковий податок з громадян” змінити з 20 та 100 гривень

на 100 та 300 гривень;

2) ставки єдиного податку, які визначені в абзаці другому пункту 2 Указу

Президента України від 3 липня 1998 року № 727/98 „Про спрощену систему

оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва” змінити з

20 та 200 гривень на 200 та 600 гривень.

Стаття 89. Встановити, що у 2004 році:

- сума податку на додану вартість сплачується до бюджету переробними

підприємствами усіх форм власності за реалізовані ними молоко та молочну

продукцію, м'ясо та м'ясопродукти, в тому числі вироблені на орендованих

потужностях та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України

і у повному обсязі спрямовується виключно для виплати дотацій

сільськогосподарським товаровиробникам за вироблені та продані ними

переробним підприємствам молоко і м'ясо в живій вазі і використовується з

метою сталого нарощування обсягів виробництва тваринницької продукції та

продукції птахівництва.

Порядок зарахування і використання цих коштів визначається Кабінетом

Міністрів України;

- сума податку на додану вартість сплачується до бюджету щодо операцій з

продажу товарів (робіт, послуг) власного виробництва, за винятком операцій з

продажу переробним підприємствам молока та м'яса живою вагою, що здійснюються

сільськогосподарськими товаровиробниками незалежно від організаційно-правової

форми та форми власності, в яких сума, одержана від продажу

сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її

переробки за попередній звітний (податковий) рік, становить не менше 75

відсотків загальної суми валового доходу підприємства, сума податку на додану

вартість зараховується до спеціального фонду Державного бюджету і

використовується на здійснення заходів із збільшення обсягів виробництва

продукції рослинництва.

Для новостворених сільськогосподарських товаровиробників різних форм

власності питома вага виручки від продажу сільськогосподарської продукції

власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового

доходу підприємства в поточному році визначається за даними звітного періоду.

Порядок зарахування і використання цих коштів визначається Кабінетом

Міністрів України.

Стаття 90. Продовжити до 1 січня 2005 року дію експерименту щодо справляння

запроваджених у 2003 році Верховною Радою Автономної Республіки Крим за

погодженням з Кабінетом Міністрів України окремих місцевих зборів (збору на

розвиток рекреаційного комплексу в Автономній Республіці Крим та збору на

розвиток пасажирського електротранспорту в Автономній Республіці Крим).

Стаття 91. Установити, що в 2004 році при визначенні об’єкту оподаткування

податком на прибуток від’ємне значення об’єкту оподаткування (балансові

збитки), яке обліковувалось у платника податку станом на 1січня 2002 року і

не було погашено на 1 січня 2004 року в порядку, визначеному пунктом 11

Перехідних положень Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про

оподаткування прибутку підприємств”(Відомості Верховної Ради України, 2003

р., № 12, ст.88), не враховується у зменшення об’єкту оподаткування з податку

на прибуток за наслідками податкових періодів (кварталів) 2004 податкового

року.

Стаття 92. Установити, що у 2004 році до складу загального місячного або

річного оподатковуваного доходу платника податку з доходів фізичних осіб не

включаються (не підлягають відображенню в його річній податковій декларації)

суми оплати праці в іноземній валюті, що отримують працівники закордонних

дипломатичних установ України з державного бюджету під час їх перебування у

довготерміновому закордонному відрядженні.

Стаття 93. Установити, що у 2004 році суми сплаченого податку на прибуток

підприємств понад нараховані з урахуванням приросту не менше 15 відсотків у

порівнянні з аналогічним періодом минулого року обсяги цього податку усіма

підприємствами, які знаходяться у сфері управління Міністерства транспорту

України, спрямовуються як додаткові видатки, понад обсяги, визначені у

додатку № 3 до цього Закону, на розвиток автомобільних доріг, літакобудування

та компенсаційні виплати за пільгове перевезення пасажирів у порядку,

визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 94. Установити, що вартість військового майна, що передається

виконавцям державного оборонного замовлення, іншим постачальникам

матеріально-технічних засобів (ресурсів), виконавцям робіт, надавачам послуг

з метою проведення з ними розрахунків, а також майна, що передається

юридичним особам в обмін на житло для військовослужбовців та членів їх сімей,

зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України як надходження

від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки,

іншого майна Збройних Сил України та спрямовується на потреби Збройних Сил

України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 95. Додатки № 1 – 10 до цього Закону є його невід'ємною частиною.

Стаття 96. Цей Закон вводиться в дію з 1 січня 2004 року.

рефераты
© РЕФЕРАТЫ, 2012

рефераты