рефераты рефераты
 

Главная

Разделы

Новости

О сайте

Контакты

 
рефераты

Авиация и космонавтика
Административное право
Арбитражный процесс
Архитектура
Астрология
Астрономия
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Бизнес-план
Биология
Бухучет управленчучет
Водоснабжение водоотведение
Военная кафедра
География и геология
Геодезия
Государственное регулирование и налогообложение
Гражданское право
Гражданское процессуальное право
Животные
Жилищное право
Иностранные языки и языкознание
История и исторические личности
Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
Краеведение и этнография
Кулинария и продукты питания
Культура и искусство
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Масс-медиа и реклама
Математика
Медицина
Международное и Римское право
Уголовное право уголовный процесс
Трудовое право
Журналистика
Химия
География
Иностранные языки
Без категории
Физкультура и спорт
Философия
Финансы
Фотография
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Таможенная система
Теория государства и права
Теория организации
Теплотехника
Технология
Товароведение
Транспорт
Трудовое право
Туризм
Уголовное право и процесс
Управление
Радиоэлектроника
Религия и мифология
Риторика
Социология
Статистика
Страхование
Строительство
Схемотехника
История
Компьютеры ЭВМ
Культурология
Сельское лесное хозяйство и землепользование
Социальная работа
Социология и обществознание

рефераты
рефераты

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА - РЕФЕРАТЫ - Розроблення заходів щодо ергономіки, забезпечення охорони праці та техніки безпеки на об’єкті Центральне Ялтинське відділення ТОВ "Райфайзен Банк Аваль"

Розроблення заходів щодо ергономіки, забезпечення охорони праці та техніки безпеки на об’єкті Центральне Ялтинське відділення ТОВ "Райфайзен Банк Аваль"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗРОБЛЕННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ЕРГОНОМІКИ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ НА ОБ’ЄКТІ ЦЕНТРАЛЬНЕ ЯЛТИНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ТОВ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»

 

1. Аналіз санітарно-гігієнічних умов праці в Центральному Ялтинському відділенні ТОВ «Райффайзен банк Аваль»


Площа кімнати, яку займає відділ, становить 32,4 м2, її висота рівна 3,4м.. У кабінеті працює 7 чоловік, на кожного доводиться 4,63 м2 площі приміщення і 15,74 м3 об'єми приміщення. У відповідності з СНіП 11-90-81 найменше допустиме значення площі і об'єму виробничих приміщень на одного працюючого складає відповідно 4,5 м2 і 15 м3, отже фактичне значення площі приміщення на одного працюючого більше нормативного на 0,63 м2, а фактичний об'єм на 0,74 м

Розглядаючи питання естетики, потрібно зазначити, що стіни кабінету обклеєні шпалерами світлого тону, стеля біла, на підлозі покриття з лінолеуму, на підвіконнях стоять кімнатні квіти. Все це створює для працівників відділу спокійну обстановку і сприяє нормальним умовам праці.

У кабінеті досить ясно. Природне освітлення здійснюється падінням прямих променів сонця через 2 вікна, площа кожного з яких становить 4,6 м2 (ширина 2 м, висота 2,3 м).

Достатність природного освітлення визначається по формулі:


;


.

Коефіцієнт природного освітлення даного приміщення (ДО=0,28) відповідає нормативному значенню.

Штучне освітлення здійснюється за допомогою люмінесцентних ламп типу ЛД-40, потужністю 40 Вт, 6 шт. Вентиляція в приміщенні здійснюється шляхом кондиціонування повітря або через відкриті вікна. У кабінеті встановлено 2 кондиціонери Sumsung з клімат-контролем.

Опалювання будівлі банку централізоване, водяне. У кабінеті встановлено 3 батареї з 8 радіаторів.

Аналізуючи мікроклімат приміщення можна відмітити наступне: вогкість повітря – 60 %, температура повітря складає в середньому 240с, рівень шуму відповідає нормам.

Санітарно-побутові приміщення в будівлі розташовані відповідно до нормативних вимог. Туалетні кімнати суміщені з умивальниками і знаходяться на кожному поверсі, гардероби є в кожному кабінеті. У приміщеннях щодня проводиться прибирання.

Аналіз параметрів що характеризують санітарно-гігієнічні умови праці в приміщенні банку, депозитного відділу зокрема, наведені в табл. 1.


Таблиця 1 Параметри санітарно-гігієнічних умов праці у центральному ялтинському відділенні ТОВ «Райффайзен банк Аваль».

з/п

Параметри

Фактичне значення

Нормативне значення СНіП 12.1.005-88

Відповідність ДСТу або СНіПу 12.1.005-88

1

Шум, дБА

60

60

відповідає

2

Освітленість, лк

300

300

відповідає

3

Запиленість, м2/мг

6

6

відповідає

4

Температура повітря, С0 в холодний та перехідний період

23

22-24

відповідає

5

Відносна вогкість, %

60

40…60

відповідає

6

Швидкість руху повітря, м/с

0,17

0,1-0,2

відповідає


2. Техніка безпеки


Приміщення банку по електробезпеці відноситься до приміщень без підвищеної електробезпеки.

У відділі проведена внутрішня електропроводка, обладнана розетками. У відділі є 2 комп'ютери R-line з процесорами celeron. Для захисту працівників від електроструму в приміщенні зроблене заземлення окремим контуром і 4 типи електропроводки заземлені. Відстань розеток від підлоги – 0,8 м.

Безпека робочого місця повинна відповідати вимогам виробничої санітарії, техніки безпеки й протипожежній техніці.

При читанні інформації з екрана безперервна тривалість роботи з монітором не повинна перевищувати 4-х годин при 8-часовому робочому дні; через кожну годину роботи необхідно зробити перерву на 5..10 хвилин, а через дві години –на 15 хвилин.

Відповідно до Положення «Про порядок проведення навчання, інструктажу і перевірки знань працівників з питань охорони праці», розробленого на основі типового положення. Затвердженого наказом голови Держкомітету України по нагляду за охороною праці №30 від 04.04.2004 р., посадові особи до початку виконання своїх обов'язків і періодично один раз в 3 роки, відповідно до наказу керівника банку проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праця.

У банку відділами з охорони праці, техніки безпеки і протипожежній безпеки організоване навчання і інструктаж з техніки безпеки всіх працівників. Для новоприбулих працівників проводиться ввідний інструктаж, потім первинний інструктаж на робочому місці.

У банку проводяться наступні види інструктажів:

повторний інструктаж для всіх працівників (1 раз в квартал);

позаплановий інструктаж (при впровадженні нового обладнання або технології, травмах).

У банку діє «Положення по управлінню охороною праці», затверджене головою правління. Контроль за охороною праці покладений на відділ з охорони праці, техніки безпеки і протипожежної безпеки.

Одним з основних показників, що характеризують стан охорони праці і дотримання правил техніки безпеки є рівень травматизму. Так, в ЦЯВ ТОВ «Райффайзен банк Аваль» за 2008 рік випадків травматизму з тимчасовою втратою працездатності зареєстровано не було.

Один раз в квартал проводиться нарада по організації охорони праці, за результатами якої складається протокол і видаються необхідні накази.


3. Пожежна безпека


Будівля, в якій знаходиться банк, по вогнестійкості відноситься до II рівня. Приміщення по пожежній безпеці відноситься до категорії Д. Вибухонебезпечних парів і концентратів немає. Будівля побудована із залізобетонних плит із залізобетонними перекриттями і межа стійкості становить 0,5-2,5 години.

З точки зору пожежної профілактики, в відділі можливими причинами виникнення пожежі можуть бути:

необережне поводження з вогнем (куріння поза спеціалізованими місцями);

тепловий вияв електроенергії;

неакуратне поводження з електроприладами.

У банку є схематично зображені плани евакуації працівників у разі виникнення пожежі. Евакуаційні виходи чітко позначені і знаходяться в легкодоступних місцях.

Відповідно до правил пожежної безпеки будівля банку оснащена засобами пожежогасіння і протипожежного інвентарю, а також електронною протипожежною системою з датчиками реагуючими на підвищену задимленість, крім цього система пов'язана з центральним пультом управління міської пожежної охорони. Є наступні кошти пожежогасіння: вогнегасники ОУ-3 (на сходовому майданчику в пожежному крані, в коридорах), пожежні крани з рукавами по 20 м, також у відділах знаходяться вогнегасники на 200 м

Адміністрація, при розв'язанні питань охорони праці і техніки безпеки керується вимогами законодавства.

Для запобігання впливу на людей небезпечних чинників пожежі повинна бути передбачена можливість швидкої евакуації людей з будівлі.

Для забезпечення безпечної евакуації людей з приміщень розрахунковий час евакуації (Tp) не повинен бути більше необхідного часу евакуації (Tнв), тобто:


Tp ≤ Tнв.


Необхідний час для евакуації для приміщень категорії Д не обмежується.

Розрахунковий час евакуації визначається по розрахунку часу руху одного або декількох людських потоків через евакуаційні виходи з найбільш віддалених місць розміщення людей.

При розрахунку весь шлях руху людського потоку поділяється на дільниці.

Розрахунковий час евакуації людей потрібно визначити як суму часу руху людського потоку по окремих дільницях шляху:


Tр = T1 + T2 + T3+ … + Ti,


де T1 – час руху людського потоку на першій дільниці;

T2, T3,… Ti – час руху людського потоку на кожному з наступних дільниць шляху, мін.

Швидкість руху людського потоку на дільницях шляху визначається в залежності від щільності людського потоку Dn


,


де Nn – число людей в відділі;

f – середня площа горизонтальної проекції людини, м2 (в зимовий час f = 0,125 м2, в літній час f = 0,1 м2 [63]), приймаємо f = 0,125 м2;

Ln – довжина дільниці шляху, м;

S – ширина дільниці шляху, м.

По отриманому значенню Dn по відповідній таблиці [38, c.213] визначаємо швидкість руху людського потоку Vn (м/хв) і інтенсивність руху людського потоку qn (м/хв).

Далі підраховуємо час руху людського потоку на дільниці шляху:


.


Інтенсивність руху людського потоку по кожному з дільниць визначаються по формулі:


,


де Si, Si-1 – ширина і-го що розглядається і попереднього йому (і-1)-го дільниць шляху в метрах;

qi, qi-1 – інтенсивність руху людського потоку по і-му, що розглядається і попередньому йому (і-1)-му дільницям шляху в м/хв.

Тепер розрахуємо час евакуації для ЦЯВ ТОВ «Райффайзен банк Аваль». Зведемо початкові дані в табл. 2.


Таблиця 2 Умови розрахунку часу і шляхи евакуації з будівлі

№ дільниці

Дільниця руху людського потоку

Довжина L, м

Ширина S, м

1

Прохід між робочими місцями в приміщенні

7,2

1,0

2

Дверний отвір

1,0

1,0

3

Коридор (2 поверх)

6,5

1,7

4

Дверний отвір

1,0

1,3

5

Сходи (вниз)

12,7

1,5

6

Дверний отвір

1,0

1,3

7

Коридор (1 поверх)

9,8

1,7

8

Коридор-хол

4,0

2,0

9

Дверний отвір (евакуаційний вихід)

1,0

1,3


Максимальна відстань від найбільш видаленого місця у відділі до евакуаційного виходу становить 44,2 м, що відповідає встановленій нормі.

Визначаємо щільність людського потоку на першій дільниці D1:

 люд./ м2

По отриманому значенню D1, виходячи з довідкової таблиці 3, визначаємо V1= 80 м/хв, q1=8 м/хв

Підрахуємо час руху людського потоку на першій дільниці:

 хв.

Швидкість руху людського потоку на дільницях шляху, наступних після першого, приймаємо в залежності від інтенсивності руху людського потоку по кожному з дільниць шляху.

 м/хв

По довідковій таблиці знаходимо V2= 80 (м/хв).

Отже час руху по другій дільниці:

 хв.

Інші дані розрахунків виконуються аналогічно. Для нарядності зведемо їх в таблицю.

Таблиця 3 Розрахунок часу евакуації людей при пожежі з приміщення ЦЯВ ТОВ «Райффайзен банк Аваль»

№ дільниці

Інтенсивність руху qi, м/хв

Швидкість руху Vi, м/хв

Час руху Ti, хв

1

8

80

0,09

2

8

84

0,01

3

4,7

100

0,07

4

6,2

95

0,01

5

5

100

0,13

6

6,2

95

0,01

7

4,7

100

0,1

8

4

100

0,04

9

6,2

95

0,01

Трасч. = ∑ Тi

0,47


Розрахунковий час евакуації людей визначається як сума часу руху людського потоку по кожній дільниці шляху:

Трасч. = ∑ Тi = 0,47 хв.

Оскільки будівля, в якій знаходиться відділ, відноситься до категорії Д по пожежобезпеці, то необхідний час евакуації не обмежується. Отже, для запобігання впливу на людей небезпечних чинників пожежі передбачена можливість швидкої евакуації людей з відділу через евакуаційний вихід, зображений на схемі евакуації (рис. 1), і є самим безпечним варіантом евакуації службовців банку з відділу.


Рис. 1. Схема евакуації в ЦЯВ ТОВ «Райффайзен банк Аваль»


У 2005 р. у ЦЯВ ТОВ «Райффайзен банк Аваль» проводився комплексний захід щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці і виробничої середи, підвищенню рівня охорони праці, попередженню випадків виробничого травматизму, професійних захворювань і нещасних випадків.

За результатами аналізу можна зробити висновки:

стан гігієни праці в відділенні відповідає нормам;

техніка безпеки і пожежна профілактика в приміщенні задовольняє вимогам, що пред'являються.

До недоліків можна віднести організаційні питання, порушення трудової і виробничої дисципліни.

Для вдосконалення охорони праці необхідно активізувати контроль за охороною праці, поліпшити якість інструктажів, що проводяться з працівниками банку, забезпечити достатнє фінансування витрат з охорони праці в банку.


рефераты
© РЕФЕРАТЫ, 2012

рефераты