рефераты рефераты
 

Главная

Разделы

Новости

О сайте

Контакты

 
рефераты

Авиация и космонавтика
Административное право
Арбитражный процесс
Архитектура
Астрология
Астрономия
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Бизнес-план
Биология
Бухучет управленчучет
Водоснабжение водоотведение
Военная кафедра
География и геология
Геодезия
Государственное регулирование и налогообложение
Гражданское право
Гражданское процессуальное право
Животные
Жилищное право
Иностранные языки и языкознание
История и исторические личности
Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
Краеведение и этнография
Кулинария и продукты питания
Культура и искусство
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Масс-медиа и реклама
Математика
Медицина
Международное и Римское право
Уголовное право уголовный процесс
Трудовое право
Журналистика
Химия
География
Иностранные языки
Без категории
Физкультура и спорт
Философия
Финансы
Фотография
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Таможенная система
Теория государства и права
Теория организации
Теплотехника
Технология
Товароведение
Транспорт
Трудовое право
Туризм
Уголовное право и процесс
Управление
Радиоэлектроника
Религия и мифология
Риторика
Социология
Статистика
Страхование
Строительство
Схемотехника
История
Компьютеры ЭВМ
Культурология
Сельское лесное хозяйство и землепользование
Социальная работа
Социология и обществознание

рефераты
рефераты

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА - РЕФЕРАТЫ - Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

Реферат

Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

Зміст

Вступ

Розділ 1. Система управління охороною праці

1.1 Мотивація організації роботи з охорони праці

1.2 Планування роботи з охорони праці

1.3 Перелік необхідних документів, матеріалів для організації роботи з охорони праці

1.4 Посадові інструкції працівників

1.5 Роль профспілкового комітету в галузі охорони праці

1.6 Контроль за станом організації роботи з охорони праці

Розділ 2. Нормативно-правове забезпечення організації роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

2.1 Виконання окремих нормативно-правових актів у навчальних закладах

2.2 Документи, правильність їх оформлення

2.3 Забезпечення належної організації виконання окремих нормативно-правових актів

2.4 Виконання вимог Правил безпеки під час проведення навчально-виховного процесу кабінетах (лабораторіях) фізики загальноосвітніх навчальних закладів (НПАОП 80.21-1.04-98)

2.5 Виконання вимог Правил безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) хімії загальноосвітніх навчальних закладів (НПАОП 80.21-1.06-98)

2.6 Виконання вимог Правил безпеки під час роботи з біології у загальноосвітніх навчальних закладах(НПАОП 80.21-1.05-98)

2.7 Виконання вимог безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти (НПАОП 80.0-1.12-04).

2.8 Виконання вимог Правил безпеки під час проведення занять з фізкультури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах (НПАОП 92.30-1.08-99)

2.9 Виконання Правил безпеки під час проведення занять з допризовної підготовки в загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах і вищих навчальних закладах першого та другого рівнів акредитації (НПАОП 80.0-1.09-00)

2.10 Виконання вимог Правил з охорони праці для навчальних закладів, у яких проводяться профільне навчання і професійна підготовка учнів з автосправи (НПАОП 8042-1.01-02)

2.11 Виконання правил з техніки безпеки і виробничої санітарії для шкільних навчальних закладів і навчально-виробничих майстерень, а також для навчальних комбінатів, цехів (прольотів, дільниць) підприємств, у яких проводяться трудова підготовка учнів (НПАОП 80.22-1.02-74)

2.12 Стан електробезпеки, виконання вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98)

2.13 Дотримання інших нормативних актів з охорони праці

Висновки

Вступ


Останніми роками в нашій державі удосконалюється законодавча база з охорони праці. Пріоритетним залишається збереження життя і здоров’я учасників навчально-виховного процесу. Сьогодення передбачає нові вимоги до професійного рівня педагога, який за обсягом і різнобічністю вирішуваних завдань повинен бути спеціалістом широкого профілю, володіти основами навчальних предметів, інноваційними технологіями, хорошою психологічною і педагогічною підготовкою. Зростання масштабів техногенної діяльності сьогоднішнього суспільства, індивідуальні зміни оточуючого середовища створюють реальні загрози для життя і праці людини. Росте кількість жертв від наслідків різноманітних надзвичайних ситуацій, промислових аварій, катастроф, стихійних лих. Вивчення найбільш імовірних надзвичайних ситуацій, їх особливостей і можливих наслідків, навчання поведінці в таких умовах покликані підготувати людину до вибору найбільш розумного рішення для виходу з небезпечних ситуацій із найменшими втратами.

Забезпечення здорових, безпечних умов навчально-виховного процесу, попередження травматизму його учасників буде успішним за умови змістовної і цілеспрямованої організації роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності, де адміністрація є наставником і створює таку систему управління охороною праці, коли кожен педагог прикладе максимум зусиль, аби насамперед через освіту впливати на умови збереження, зміцнення і відновлення здоров’я особистості.

Технологія діяльності полягає в тому, що системний підхід до управління охороною праці та створення безпечних умов життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу – це добре продумана, творча, дієва і результативна робота, один із найважливіших аспектів управління, спрямований на:

·                   бездоганне виконання посадових обов’язків працівниками і правил для учнів, ознайомлення з принципами і способами захисту від небезпечних ситуацій у повсякденному житті та надзвичайних умовах, знання про юридичну відповідальність за порушення правопорядку;

·                   навчання передбачення результатів своєї небезпечної поведінки на всіх етапах реального життя і праці;

·                   профілактику шкідливих звичок, своєчасне прийняття рішень щодо запобігання їх;

·                   формування розуміння критеріїв цінування здоров’я і життя як найважливішого, що є у людини.

Результативністю та основною умовою ефективності досвіду є підвищення рівня відповідальності працівників професійно-технічних навчальних закладів, що виражається у ставленні до посадових обов’язків, виявленні максимум піклування про здоров’я та безпеку життєдіяльності як учнів, так і власну безпеку.


Розділ 1. Система управління охороною праці

1.1 Мотивація організації роботи з охорони праці


Питання охорони праці і безпеки життєдіяльності дедалі серйозніше звучать сьогодні в організації навчально-виховного процесу професійно-технічних навчальних закладів, адже дотримання встановлених норм з охорони праці – це одна з найважливіших складових ефективної діяльності. Сьогодення акцентує увагу на безпечності умов під час проведення навчально-виховних занять, вживанні конкретних заходів щодо збереження здоров’я та життя всіх учасників навчально-виховного процесу. Не секрет, що робота навчального закладу не може бути високоефективною, якщо на першому місці не стоятиме питання створення умов та виконання посадових обов’язків, спрямованих на збереження як власного життя і здоров’я працівників закладу, так і життя та здоров’я дітей. Кожен досвідчений педагог розуміє, що сьогодні слід докладати максимум зусиль, аби насамперед через систему освіти впливати на умови збереження, зміцнення і відновлення здоров’я особистості. Для цього у кожному навчальному закладі, в першу чергу, повинні бути створені умови, належна матеріально-технічна база, чого, на превеликий жаль, бракує.

Організація роботи з охорони праці передбачає підготовку, прийняття та реалізацію завдань щодо здійснення організаційних, технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на збереження життя і здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу.

Плануючи організацію роботи з охорони праці слід звертати увагу на матеріально-технічне забезпечення закладу, використання обладнання в технологічних процесах; стан безпеки приміщень і споруд закладу; випадки травматизму, професійних захворювань, причини їх виникнення; умови праці, навчання учасників навчально-виховного процесу, враховувати можливі потенційні небезпеки техногенного характеру, надзвичайні ситуації.

Відповідно до проаналізованих умов та встановлених вимог необхідно розробляти документацію з питань дотримання норм техніки безпеки та охорони праці, постійно передбачати роботу з навчання учасників навчально-виховного процесу, дотримання безпечних умов праці, відпрацьовувати систему роботи та контролю за дотриманням вимог безпечного навчання і виховання учнів.


1.2 Планування роботи

Планування роботи з охорони праці передбачає на основі аналізу та контролю діяльності навчального закладу складання річного плану, в якому визначаються такі заходи: навчання та перевірка знань працівників з охорони праці; проведення інструктажів, розробка, періодичний перегляд посадових інструкцій; внутрішній контроль; профілактичні та інші організаційні заходи, що спрямовані на підвищення рівня безпеки учасників навчально-виховного процесу; визначенні потреби у новому обладнанні, матеріально-технічних засобах безпеки та санітарно-побутовому обслуговуванні.

Найактуальнішими питаннями річного плану роботи з охорони праці є:

·                   серпень – вересень – проведення вступного (первинного) інструктажу з працівниками та учнями; видання наказу з організації роботи з охорони праці; перегляд інструкцій з правил техніки безпеки; оформлення актів-дозволів на роботу в навчальних кабінетах, майстернях, спортивній базі; проведення наради-навчання працівників; забезпечення проходження працівниками профілактичного медичного огляду; забезпечення виконання заходів протипожежного захисту закладу;

·                   січень – лютий – проведення повторного інструктажу з учасниками навчально-виховного процесу; аналіз стану охорони праці навчального закладу; моніторинг результатів щорічного медичного огляду учнів;

·                   протягом року – організація і проведення заняття з учнями з питань безпеки життєдіяльності; проведення тижнів, творчих конкурсів, масових заходів з висвітлення актуальних питань безпеки людини; проведення батьківських зборів із попередження дитячого побутового травматизму; проведення внутрішньоліцейного контролю за дотриманням учасниками навчально-виховного процесу правил і вимог охорони праці;аналіз стану травматизму; проведення навчання з дій на випадок виникнення надзвичайних ситуацій; оформлення інформаційних матеріалів, виставок, стендів з висвітлення безпеки життя людини в оточуючому середовищі.

1.3 Перелік необхідних документів, матеріалів для організації роботи з охорони праці


1                   Організаційні документи

 1.1.        Річний план роботи навчального закладу.

 1.2.        Наказ про організацію роботи з ОП та безпеки життєдіяльності в закладі.

 1.3.        Наказ про призначення відповідальної особи за електрогосподарство.

 1.4.        Наказ про протипожежну безпеку закладу освіти.

 1.5.        Положення про службу ОП та безпеки життєдіяльності закладу.

 1.6.        Колективний договір.

 1.7.       Посадові, робочі інструкції працівників.

 1.8.        Інструкції з ОП, ТБ на робочому місці працівників, в навчальних кабінетах, майстернях, спортивних залах.

 1.9.        Санітарно-технічні паспорти приміщень.

 1.10.   Наказ про підсумки роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності навчального закладу.

 1.11.   Програми інструктажів працівників, учнів (вихованців).

 1.12.   Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 1.13.   Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти.

 1.14.   Нормативно-правове забезпечення роботи з охорони праці.

 1.15.   Акт прийому готовності навчального закладу до нового навчального року.

 1.16.   Плани евакуації учасників навчально-виховного процесу.

 1.17.   Приписи органів державного нагляду і відповідні документи про реагування.

 1.18.   Протокол зборів трудового колективу про вибори уповноваженого з охорони праці.

 1.19.   Акт перевірки захисного заземлення, опору ізоляції.

 1.20.   Акт загального технічного огляду будівлі і споруд навчального закладу.

2                   Облікова документація

 2.1.       Журнал реєстрації вступного інструктажу з працівниками.

 2.2.       Журнал реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів працівників навчального закладу.

 2.3.       Журнал реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів учнів (у навчальних кабінетах).

 2.4.       Журнал реєстрації нещасних випадків з працівниками та учнями.

 2.5.       Акти розслідування нещасних випадків

 2.6.       Посвідчення працівників, які здійснюють обслуговування електромереж.

 2.7.       Журнал реєстрації первинного, цільового, позапланового інструктажів учнів з охорони праці та безпеки життєдіяльності при організації суспільно-корисної праці, проведенні позакласних заходів.

3                   Інформаційні матеріали, стенди

 3.1.       Охорона праці.

 3.2.       Пожежна безпека.

 3.3.       Безпека дорожнього руху, маршрут руху до навчального закладу.

 3.4.       Електробезпека.

 3.5.       Безпека людини у надзвичайних ситуаціях.

 3.6.       Попередження і профілактика травматизму невиробничого характеру.


1.4 Посадові інструкції працівників

Згідно з установленими вимогами законодавства з охорони праці та з метою систематичного їх виконання необхідно розробляти та затверджувати посадові інструкції. Діяльність кожного підрозділу (навчального кабінету тощо) професійно-технічного навчального закладу регламентується відповідними Положеннями, затвердженими наказами Міністерства освіти і науки України, наказами керівника закладу, в їх роботі передбачаються заходи з безпеки життєдіяльності, що обліковуються в планах роботи кабінету, класного керівника і мають відповідне нормативне забезпечення. Особливу увагу в організації роботи з охорони праці слід приділяти інструктажам. Організація роботи з охорони праці проводиться відповідно до сформованих планів, супроводжується виданням відповідних наказів, розпорядчих документів. Наказ видають на виконання законів, постанов уряду, наказів та рекомендацій вищих органів управління освітою, планів роботи навчального закладу.


1.5 Роль профспілкового комітету в галузі охорони праці

Відповідно до Законів України «Про охорону праці» та «Про колективні договори і угоди» між дирекцією та профспілковим комітетом слід укладати колективний договір, у якому визначені обов’язки сторін щодо організації безпечних і нешкідливих умов праці, а також реалізація працівниками своїх прав і соціальних гарантій на охорону праці.

Двосторонні обов’язки у колективному договорі обговорювати з урахуванням усіх положень чинного законодавства. Враховувати всі пропозиції працівників, аналіз результатів атестації робочих місць, стану виробничого травматизму, професійних захворювань. Розробляти актуальні заходи щодо поліпшення безпеки та умов праці на робочих місцях.

Загальні принципи формування двосторонніх зобов’язань з охорони праці у колективному договорі не повинні суперечити законам та нормативним актам України.


1.6 Контроль за станом організації роботи з охорони праці

Враховуючи те, що контроль передбачає діагностичну, корекційну та регуляторну функції, на його основі здійснюється перспективне, поточне та оперативне планування роботи.

Внутрішньоліцейний контроль за станом охорони праці проводиться:

·                   І ступінь – завідувачі кабінетів, навчальних майстерень регулярно перевіряють стан робочих місць, справність обладнання та інструментів, виявляють порушення правил безпеки в процесі виконання завдань учнями. Недоліки, порушення, які можуть бути ліквідовані, ліквідуються негайно;

·                   ІІ ступінь – заступник директора з адміністративно-господарської роботи та заступник директора з навчально-виховної роботи один раз на місяць перевіряють стан охорони праці, техніки безпеки та санітарії у ввірених їм підрозділах, коригують роботу працівників, роблять відповідні записи в журналі внутрішньоліцейного контролю;

·                   ІІІ ступінь – повний адміністративний контроль за станом охорони праці, безпеки життєдіяльності, дотриманням учасниками навчально-виховного процесу вимог техніки безпеки.

У навчальному закладі необхідно контролювати забезпечення безпечних умов організації навчально-виховного процесу на заняттях хімії, фізики, курсу «Захист Вітчизни», фізичної культури, трудового навчання, інформатики; стан дотримання протипожежних вимог; діяльність класних керівників щодо запобігання нещасним випадкам; ведення класних журналів, оформлення відповідних бесід, інструктажів з учнями; дотримання Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання закладів освіти.

За результатами здійснення контролю узагальнювати результати перевірок, готувати довідку, на підставі якої видавати відповідний наказ, визначати заходи щодо усунення недоліків. Результати проведення контролю розглядати на засіданні педагогічної ради для прийняття управлінського рішення.


Розділ 2. Нормативно-правове забезпечення організації роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

2.1 Виконання окремих нормативно-правових актів у навчальному закладі

– Закону України "Про охорону праці" (в редакції від 21.11.02р.),

–                   "Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти", затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 1.08.01р. № 563). Зміни до Наказу №563 внесені Наказом Міністерства освіти і науки №782 від 20.11.2006 р.

–                   "Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці", затвердженого наказом Держнаглядохоропраці від 26.01.2005 р.№ 15 (НПАОП 0.00-4.12-05), та інших міжгалузевих і галузевих нормативних актів з охорони праці.

Примітка: Методичні рекомендації містять лише частину вимог нормативно-правових актів, на додержання яких в першу чергу потрібно звертати увагу під час організації роботи з охорони праці у ПТНЗ.


2.2 Документи, правильність їх оформлення

Акт прийому готовності навчального закладу до нового навчального року ("Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти", затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.01р. № 563 - п. 3.2.16).

Акт державної технічної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта (для новозбудованих навчальних закладів). (Стаття 21 Закону України "Про охорону праці", далі - Закону, постанови КМУ від 22.09.2004р. № 1243 "Про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів").

Положення про службу охорони праці "Типове Положення про службу охорони праці" (НПАОП 0.00-4.21 -04- п. 1.7).

Наказ про призначення відповідальних осіб за стан охорони праці в підрозділах, навчальних кабінетах, лабораторіях, майстернях, спортзалах, відкритих спортивних майданчиках тощо навчального закладу (стаття 13 Закону).

Положення про навчання з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12- 05-П.3.2).

Посвідчення, протоколи про навчання та перевірку знань з питань охорони праці посадових осіб, спеціалістів, педагогічних та інших працівників навчального закладу (НПАОП 0.00-4.12-05- п. 3.14).

Посадові інструкції посадових осіб, наявність в них обов'язків з питань охорони праці (стаття 13 Закону).

Програма вступного інструктажу та журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці працівників (НПАОП 0.00-4.12-05 - п. 6.З).

Журнал реєстрації первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажу (НПАОП 0.00-4.12-05 - п. 6.10).

Перелік професій і посад працівників, які звільняються від повторного інструктажу (НПАОП 0.00-4.12-05 - п.6.11).

Інструкції з охорони праці для видів робіт і професій та інструкцій з промислової безпеки (стаття 13 Закону).

Журнали реєстрації і видачі інструкцій з охорони праці та промислової безпеки.

Журнал реєстрації нещасних випадків на виробництві.

Перелік працівників, які зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці і забезпечуються безкоштовно молоком, мають право на скорочення тривалості робочого часу, додаткову оплачувану відпустку, інші пільги і компенсації, що надаються в передбаченому законодавством порядку (стаття 7 Закону).

Особисті картки чи журнал обліку видачі працівникам передбаченого за нормами спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту (Положення про порядок забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими 313, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 29.10.96 р. № 170).

Паспорти технічного стану будівель (споруд) та інші документи щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05.05.97 р. № 409.

Колективний договір між керівником (власником) навчального закладу та профспілковим комітетом (представниками, уповноваженими трудовим колективом) (стаття 20 Закону, стаття 2 Закону України "Про колективні договори та угоди").

Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці, що розробляються до колективного договору (стаття 13 Закону).

Звіти за формою 7-ТНВ, 1 -УБ.


2.3 Забезпечення належної організації виконання окремих нормативно-правових актів


Стан виконання приписів посадових осіб Держгірпромнагляду.

Стан виробничого травматизму (наявність у навчальному закладі фактів приховування нещасних випадків, пов'язаних з виробництвом).

Своєчасність та якість розслідування нещасних випадків.

Вчасність направлення територіальному управлінню Держгірпромнагляду примірника акта за формою Н-1 та повідомлення про наслідки нещасного випадку, стан виконання заходів, зазначених у акті за формою Н-1, щодо недопущення повторення подібних нещасних випадків.

Порядок ознайомлення працівників, які поступають на роботу, під розписку з умовами праці в навчальному закладі, з наявністю на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів та з їх правами на пільги і компенсації за роботу в таких умовах (стаття 5 Закону).

Стан забезпечення працівників спецодягом, іншими засобами індивідуального захисту (стаття 8 Закону).

Недопущення праці жінок на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці. Наявність переліку важких робіт та робіт зі шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 29.12.93 р. №256.

Недопущення застосування праці неповнолітніх на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці. Наявність переліку важких робіт та робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх відповідно до наказу МОЗ України від 31.03.94 р. №46.

Своєчасність проходження медоглядів працівниками відповідно до наказу МОЗ України від 21.05.07 р. № 246 (стаття 17 Закону).

Своєчасність проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці працівників для виконання робіт з підвищеною небезпекою (НПАОП 0.00-4.12-05 - п.4.1).

Стан будівель, споруд, приміщень тощо відповідно до вимог ДБН В. 2.2-3-97 "Будинки та споруди навчальних закладів".

Виконання охоронних робіт (наявність інструкцій з охорони праці, маршрутів обходу територій і приміщень, порядку здачі - приймання змін, вивішених номерів телефонів пожежної частині та термінової медичної допомоги, адреси і телефони чергових від адміністрації у нічний час тощо).

Проведення роботи з атестації робочих місць у навчальному закладі відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.08. 1992 р. № 442.

Наявність кабінету (куточка) з охорони праці, укомплектованого необхідною документацією і літературою тощо.

Ефективність роботи служби охорони праці навчального закладу.

2.4 Виконання вимог Правил безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) фізики загальноосвітніх навчальних закладів (НПАОП 80.21-1.04-98)

Відповідність вимогам безпеки приладів, пристроїв та електричного обладнання в кабінеті (лабораторії) фізики (п. 3. 3).

Наявність у завідувачів кабінетами (учителів) фізики, керівників гуртків третьої, а в лаборантів - першої кваліфікаційної групи з електробезпеки (п. 6.5).

Наявність інструкції з безпеки під час проведення занять, демонстраційних дослідів, лабораторних і практичних робіт (п. 6.1).

Наявність у завідувачів кабінетами, учителів фізики, керівників гуртків посвідчень щодо проходження ними навчання (один раз на три роки) на курсах підвищення кваліфікації з безпеки та життєдіяльності (п. 6. 5).

Наявність засобів індивідуального захисту (п. 4. 1.8).

Наявність укомплектованої медичної аптечки згідно з переліком (п. 4.1.8).


2.5 Виконання вимог Правил безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) хімії загальноосвітніх навчальних закладів (НПАОП 80.21-1.06-98)

Наявність в кабінеті (лабораторії) хімії та лаборантській опалення і припливно-витяжної вентиляції (п. 4.3.1).

Наявність запасного виходу з лаборантської (п.4.1.5).

Наявність затвердженого наказом по навчальному закладу переліку реактивів групи 7 (токсичні речовини) із зазначенням розміщених для зберігання максимальних мас або об'ємів речовин (п. 6.3).

Наявність окремого металевого ящика (сейфа), який надійно зачиняється, для зберігання реактивів 7-мої групи (п.6.3).

Виконання вимог безпечного збереження вогне- та вибухонебезпечних речовин (розділ 6.2).

Обладнання витяжних шаф верхніми і нижніми відсмоктувачами, які мають регулятор-перегородку (п. 4. 3. 4).

Наявність на тарі реактивів етикеток з точною назвою реактиву та його формулою, а також етикеток з написом, що свідчить про наявність у речовини отруйних, вогне- та вибухонебезпечних властивостей (п. 6.1.5).

Під час всіх операцій з кислотами і лугами треба обов'язково застосовувати засоби індивідуального захисту: халат та гумовий фартух, гумові рукавиці, захисні окуляри тощо (п. 5.2.11).

Наявність інструкції з надання потерпілому першої (долікарської) медичної допомоги (розділ VII частина 2).

Порядок ліквідації хімічних реактивів (додаток 4).

Наявність у кабінеті хімії (лаборантській) раковин із підведенням холодної та гарячої води. Обладнання водопровідних кранів знімним шлангом з насадкою та постійно закріпленою гумовою трубкою з насадкою (п. 4.1.10).

Наявність у завідувачів кабінетами, учителів хімії, керівників гуртків посвідчень щодо проходження ними навчання (один раз на три роки) на курсах підвищення кваліфікації з безпеки життєдіяльності (п. 8.6).

Наявність укомплектованої аптечки згідно з переліком, а також інструкції щодо надання першої медичної допомоги (розділ VII, частина 2).


2.6 Виконання вимог Правил безпеки під час роботи з біології у загальноосвітніх навчальних закладах (НПАОП 80.21-1.05-98)

Наявність окремого приміщення і закритої тари з відповідними написами для зберігання мінеральних добрив, біологічних препаратів і стимуляторів росту (п. 5.5.8).

Наявність в кабінеті (лабораторії) біології інструкцій з охорони праці для працюючих у кабінеті під час лабораторних занять, практичних робіт на навчально-дослідній ділянці, в теплиці (оранжереї) та екскурсій на природу (п.3.3).

Наявність у завідувачів кабінетами, учителів біології, керівників біологічних гуртків, керівників робіт на навчально-дослідній ділянці, в теплиці (оранжереї) посвідчень щодо проходження ними навчання (один раз на три роки) на курсах підвищення кваліфікації з безпеки життєдіяльності (п. 7. 6).

Наявність засобів індивідуального захисту (халату, гумових рукавиць) та відповідного інвентарю (мірний посуд, совки, миючі засоби, рушники тощо) для приготування розчинів мінеральних добрив і підживлення рослин (п.5.5.9).

Наявність у кабінеті (лабораторії) біології укомплектованої медичної аптечки згідно з переліком (п. 5.1.3).


2.7 Виконання Правил безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти (НПАОП 80.0-1.12-04)

Наявність в кабінетах інформатики природного і штучного освітлення (п.2.4).

Наявність захисту від впливу іонізуючих та неіонізуючих електромагнітних полів та випромінювання (п.2.5).

Наявність захисного заземлення (занулення) електроустановок кабінету інформатики (п.4.4., 4.6).

Відмінність штепсельних розеток із різною напругою (п. 4.4).

Відсутність кабелів і проводів з пошкодженою або такою, що втратила захисні властивості, ізоляцією (п. 4.5).

2.8 Виконання вимог Правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах (НПАОП 9.2.30-1.08-99)

Наявність спеціального журналу, в якому фіксуються результати випробувань спортивного інвентарю та обладнання на предмет надійності установлення та безпечності (п. 5.1).

Наявність у спортивному залі захисних огорож на вікнах і світильниках (п. 4.1.6).

Відсутність дерев, парканів та інших предметів, що можуть спричинити травму, на відстані менш ніж 2 м від відкритого спортивного майданчика (п.4.2.4).

Наявність "Инструкции по технике безопасности при экеплуатации спортивных сооружений" (НПАОП 9.1.70-5.01-81 - п.5.1).

Наявність у спортивних спорудах укомплектованої медичної аптечки та інструкції щодо надання першої медичної допомоги (п. 3.6).

2.9 Виконання Правил безпеки під час проведення занять з допризовної підготовки в загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах і вищих навчальних закладах першого та другого рівнів акредитації (НПАОП 80.0-1.09-00)

Стан зберігання навчальної зброї, МК гвинтівок й патронів (п. 5.15).

Наявність у тирі: попереду - кулеуловлювача і вала, а з боків - валів і стін, що перешкоджають вильоту куль за межі тиру (п. 4.2.5).

Наявність інструкцій з безпеки для кабінету допризовної підготовки, інструкцій з безпеки під час проведення занять з тактичної підготовки, а також їх періодичний перегляд один раз на три роки (п. 7.1).

Наявність у кабінеті допризовної підготовки укомплектованої аптечки (п. 4.1.10).


2.10 Виконання вимог Правил з охорони праці для навчальних закладів, у яких проводяться профільне навчання і професійна підготовка учнів з автосправи (НПАОП 80.42-1.01-02)

Наявність в навчальних приміщеннях опалення, природної й механічної вентиляції (п. 2.1.9).

Наявність поблизу робочого місця особи, яка проводить навчання з автосправи, перемикача (кнопки "Стоп") для знеструмлення всього обладнання гаража (п. 2.2.4.15).

Забезпечення в навчальних приміщеннях надійного кріплення встановлених вузлів, механізмів, агрегатів тощо (п. 2.2.3.6).

Наявність на рухомих частинах навчально-наочних посібників захисних сітчастих кожухів заввишки до 2 м від рівня підлоги (п. 2.2.3.14).

Наявність спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту (п. 5.1).

Відсутність навчальних приміщень в підвалах і напівпідвалах будівель (п. 2.1.3).

Проходження педагогічними працівниками з автосправи навчання з питань охорони праці (п. 6.2).

Стан оглядової канави, наявність у ній дерев'яного трапа. Наявність запобіжної реборди, спеціальних щитів для закриття канави. Використання в оглядовій канаві для живлення світильників напруги не вище 12 вольт.

Наявність журналу обліку результатів випробування (2 рази на рік) гідравлічних домкратів.

Стан збереження легкозаймистих і вогненебезпечних матеріалів (п. 2.4.4).

Наявність розроблених і затверджених інструкцій з охорони праці.

Наявність затвердженого керівником закладу маршруту руху автомобіля та його розміщення на території школи.

Організація передрейсових і післярейсових медичних оглядів водіїв транспортних засобів (інструкторів) - "Правила охорони праці на автомобільному транспорті" (НПАОП 60.2-1.28-97).

Обладнання тракторів електростартерним запуском.


2.11 Виконання Правил з техніки безпеки і виробничої санітарії для шкільних навчальних закладів і навчально-виробничих майстерень, а також для навчальних комбінатів, цехів (прольотів, дільниць) підприємств, у яких проводиться трудова підготовка учнів (НПАОП 80.22-1.02-74)

Наявність поблизу робочого місця вчителя рубильника (кнопки "Стоп") для вимикання всього обладнання в навчальній майстерні.

Наявність затверджених інструкцій з охорони праці (п. 116).

Наявність та ефективність роботи припливно-витяжної вентиляції.

Наявність на всіх пасових, канатних, зубчатих, фрикційних та інших передачах надійних і зручних в експлуатації запобіжних захисних засобів (п. 59)

Наявність і стан засобів індивідуального захисту.

Наявність укомплектованої аптечки (п. 24).

Стан інструменту для проведення занять у навчальних майстернях відповідно до "Правил безпечної роботи з інструментом і пристроями" (НПАОП 0.00-1.30-01).

Наявність та стан в навчальних майстернях умивальників, рушників, щіток для миття рук тощо.


2.12 Стан електробезпеки, виконання вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98)


Наявність акта розмежування балансової належності електромережі між електропостачальною організацією і споживачем.

Наявність акта опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів (п.8.2).

Наявність протоколів вимірювань опору розтікання на основних заземлювачах і заземленнях магістралей і устаткування; опору ізоляції, перевірки повного опору петлі фаза-нуль (п.7.6.36).

Наявність графіка періодичного огляду, ремонту і чистки розподільчих електрощитових, щитків тощо.

Стан розподільчого електрощитового приміщення.

Наявність попереджуючих та забороняючих плакатів (написів).

Наявність електротехнічного персоналу, його відповідність вимогам Правил, в тому числі особи, відповідальної за електрогосподарство (п. 1.3.1).

Наявність індивідуальних засобів захисту від ураження електричним струмом.

Проведення інструктажу на І групу з електробезпеки для неелектротехнічного персоналу (п.2.1.3).

Відсутність повітряних ліній електропередач, які проходять над територією відкритих спортивних майданчиків.


2.13 Дотримання інших нормативних актів з охорони праці


При наявності в навчальному закладі харчоблоку - стану утримання, обслуговування і нагляду за обладнанням та пристроями - "Правила охорони праці для підприємств громадського харчування" (НПАОП 55.0-1.02-96).

При наявності в закладі вантажопідйомних механізмів (талів, тельферів, ліфтів тощо) - стан виконання вимог безпеки при їх експлуатації, вчасне проведення їх випробування та навчання обслуговуючого персоналу - "Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів" (НПАОП 0.00-1.01-07), "Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів'' (НПАОП 0.00-1.02-99).

При наявності в закладі газових балонів - стан організації їх транспортування, експлуатації і збереження та навчання обслуговуючого персоналу - "Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском"(НПАОП 0.00-1.07-94).

При використанні в закладі природного газу для опалення та в харчоблоці - стан виконання "Правил безпеки систем газопостачання України" (НПАОП 0.00-1.20-98), "Газопостачання" (ДБН В.2.5-20-2001).

При наявності в закладі котельні - стан утримання, обслуговування і нагляду за котлами, обладнанням та пристроями, навчання обслуговуючою персоналу - "Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 МПА (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115ЇС" (НПАОП 0.00-1.26-96).

При наявності в закладі водопостачання та водовідведення - "Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць" (НПАОП 41.0-1.01-79).


Висновки

Згідно з програмою Міністерства освіти і науки України найвища цінність суспільства – людина, її життя і здоров’я. Як правило, фактори, що негативно впливають на її стан, породжуються самою людиною: її діяльністю, необачним поводженням з природою, науково-технічним прогресом. У навчальному закладі особа готується до повноцінного життя в умовах існуючого в Україні рівня безпеки, а, значить, її необхідно навчити запобігати нещасним випадкам через формування активної соціальної позиції щодо власної безпеки та безпеки оточуючих, розвинути практичні навички із самозахисту в умовах зростаючого психологічного навантаження, забезпечити нормальний та здоровий спосіб життя в умовах нашої суворої дійсності.

Педагогічний колектив навчального закладу повинен з великою відповідальністю ставитися до питання охорони праці і безпеки життєдіяльності. Незважаючи на низький рівень матеріально-технічного забезпечення, враховуючи особливі умови існування навчального закладу, кожному слід збалансовано усвідомлювати права і відповідально виконувати свої обов’язки, власним прикладом навчати і виховувати підростаюче покоління. За допомогою єдиних педагогічних вимог та порозумінь з активом батьків слід прагнути виконання учнівських правил поведінки у навчальному закладі і в громадських місцях, адже відповідальне ставлення до своїх обов’язків – запорука уникнення нещасних випадків.

Отже, організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах повинна сприяти створенню належних умов для всіх працівників; ретельно продумовуючи план роботи, спільно виховувати здорове покоління, бо саме від нього значною мірою залежить стан продуктивних сил країни, її економічний, оборонний, інтелектуальний, духовний потенціал, ресурс розвитку суспільства, безпека держави.


рефераты
© РЕФЕРАТЫ, 2012

рефераты