рефераты рефераты
 

Главная

Разделы

Новости

О сайте

Контакты

 
рефераты

Авиация и космонавтика
Административное право
Арбитражный процесс
Архитектура
Астрология
Астрономия
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Бизнес-план
Биология
Бухучет управленчучет
Водоснабжение водоотведение
Военная кафедра
География и геология
Геодезия
Государственное регулирование и налогообложение
Гражданское право
Гражданское процессуальное право
Животные
Жилищное право
Иностранные языки и языкознание
История и исторические личности
Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
Краеведение и этнография
Кулинария и продукты питания
Культура и искусство
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Масс-медиа и реклама
Математика
Медицина
Международное и Римское право
Уголовное право уголовный процесс
Трудовое право
Журналистика
Химия
География
Иностранные языки
Без категории
Физкультура и спорт
Философия
Финансы
Фотография
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Таможенная система
Теория государства и права
Теория организации
Теплотехника
Технология
Товароведение
Транспорт
Трудовое право
Туризм
Уголовное право и процесс
Управление
Радиоэлектроника
Религия и мифология
Риторика
Социология
Статистика
Страхование
Строительство
Схемотехника
История
Компьютеры ЭВМ
Культурология
Сельское лесное хозяйство и землепользование
Социальная работа
Социология и обществознание

рефераты
рефераты

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА - РЕФЕРАТЫ - Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

-----------------------

Погіршення фінансового

стану позичальник.

Спричинюється багатьма факторами (невиконанням своїх

зобов`язань контрагентами, іншими)

Погана організаційна діяльність керівництва позичальника. (погане

планування фінансових потоків у часі)

Погіршення кон`юнктури ринку, на якому працює позичальник.(пов`язане із

життєвим циклом товару,загостренням конкуренції,т.д.)

Навмисні крімінальні дії (видача кредиту фіктивному підприємству, операції

з інсайдерами тощо)

Законодавчі зміни (збільшення ставки податків, зміни в регулюванні цін)

Некомпетентна робота працівників кредитного відділу при оцінці позичальника

(враховані не всі фактори ризику)

КРЕДИТНИЙ РИЗИК –

Імовірність непогашення позичальником основної суми боргу за кредитом та

процентів по ній.

Позичальник

Юридична або фізична особа, що отримує кредит на певних умовах

Кредитор

комерційний банк, що надає кредити юридичним і фізичним особам

Прийняття ризику, і на яких умовах, чи відмова від нього

Оцінка кредитного ризику (якісна і кількісна). Визначення імовірності

непогашення боргу та міри ризику (бальні системи, статистичні, скоринг,

коефіцієнтний тощо)

Лімітування – це спосіб встановлення граничної суми заборгованості по

позичках конкретному позичальнику (обмеження)

Диверсифікація – це розподіл грошових коштів, що позичаються, між різними

суб(єктами та за видами (при більшому розпорошенні ризик менший)

Договори страхування:

страхування відповідаоьності позичальника за непогашення кредиту,

страхування забезпечення, страхування кредитного портфелю

Оцінка кредитоспроможності позичальника.

Аналіз репутації, порядності, професійних здібностей та матеріальної

забезпеченності (метод коефіцієнтів та інше)

Забезпечення:

майно, гарантія, порука, переуступка вимог і інше.

Вимоги до забезпечення:

висока ліквідність, здатність до зберігання, стабільність цін …..

рефераты
© РЕФЕРАТЫ, 2012

рефераты