-

-- -

Muuseumid eesti rahva kultuuri silitajad.

Eesti vanimad musiumid on alguse saanud baltisaklaste kogudest.

Esimene muuseum avati Tallinnas 1802. A. See oli Tallinna apteekri

Burcharti ajalooliste esemete kogu.

Tartu likooli kunstimuuseum, mis praegu kannab Klassikalise

Muinsusteaduse Muuseumi nime, asutati 1803.a.

Eestlaste heks thtsamaks muuseumiks on olnud ja on sani Eesti

Rahva Muuseum Tartus, mis loodi 1909 a. muusiumi lesandeks oli

etnograafiliste esemete ja rahvaluule kogumine, silitamine ja uurimine.

Seal hoitakse ka praegu eesti rahva tarbeesemeid, rivaid, kunstiteoseid.

17 novembril 1919 a. otsustas rhm eesti kunstnikke, et ka Tallinnas

peab olema oma muuseum. 1921a avati Kadrioru lossis musiumi esimene

ekspositsioon. Maja amortiseerimise tttu todi muuseum fondid le Toompeale

Rtelkonna hoonesse, kus korraldatakse psiekspositsioone eesti kunsti

klasikast. Siis on esindatut ka Lne- Europa ja vene kunst.

Tallinna linna museumi ekspositsion on phendatud Tallinna ajalole

alates Phjasjast kuni tnapevani. Siin vib nha ajaloolisi

mbliesemeid, nusi, riideid, mis kik aitavad mista ja ette kujutada

linnaelanike elu paljude aastakmnete jooksul.

Meremuuseumi ekspositsionis on materialid laevaehituse, meresidu ja

kalapgi kohta Eestis. Laevamudelite kollektsioon rgib laevasidu

ajaloost. Huvitav on tutvuda vanade purjekatega, imetleda ndaegseid kauba

ning reisilaevu. Siin on vlja pandud ka (Baltimere) Lnemere thtsamate

majakate makettid. Tarbe kunstimuuseumi esimesel korrusel korraldatakse

nitusi. Teisel ja kolmandal korrusel on eesti tarbekunsti psinitus:

vaibad, klaaskeraamika, nahk- ja metallesemed. Muuseum asub Laide tnaval.

Ajaloomuseumis Pikal tnaval on vlja pandud vrtuslik

dokumentalsete materialete kolektsion: kaardid, plaanid, materialid Phja-

Eesti misate kohta. Relvakondis silitatakse klm- ja tulirelvi alates 11

sajandist. Unikaalne mndikogu sisaldab 112829 mnti ja medalli.

Teatri ja musikamuiseumi eksponaadid jutustavad eestiteatri- ja

musikakultuuri arengust. Huvitav on rahvapillide kollektsion.

ks klastatavamaid museume on Vabahumuuseum Rokkalmares kaunis

pargis merekaldal. Muuseum annab levaate Eesti taluarhitektuurist 18

sajandist kuni 20 sajandi alguseni. Klapilti tiendavad ainulaadne vike

puukirik, klakrts, mittu tuuleveskit, veseveski, vrgumaja, kabel ja

muud. Eesti taluehitised on enamasti puust, tugeva lg vi rookattusega.

Hoonetes on eksponeeritud iseloomulik sisustus, triistad, tarbeesemed.

Kadriorus on Peeter I majamuseum, mis valmis 1714 a peatuspaigana

tsaarile tema Tallinna klaskikudel.

Veel on nii Tallinnas kui ka kogu Eestis mitmeid majamuseume.

Kirjanduslikud majamuseumid on Anton Hanson Tammsaare majamuuseumid

Kadriorus ja Vargnel, Fridebert Tuglase Tuglase majamuuseum Nmmel, Eduard

Vilde muuseum Kadriorus, Oskar Lutsu muuseum Tartus, Lidia Koidula

majamuuseum Prnus, August Jakobsoni

majamuuseum Kurgjal. Kunstnike muuseumid- kunstimuuseumid :Kristjan Raua

muuseum Nmmel, Ants Laikmaa muuseum Taeblas, Adamson Ericu muuseum

Tallinna vanalinnas.

© , 2012